نفقه

سوالات شکایت کیفری ترک انفاق

سوالات شکایت کیفری ترک انفاق، عمدتا پیرامون مسائلی مانند توان مالی زوج، تمکین زن و نحوه شکایت از آن، می باشد. در پاسخ به این سوالات، می توان گفت، زمانی که مرد، علی رغم استطاعت مالی و با وجود تمکین عام و خاص زن، از پرداخت نفقه حال حاضر او، خودداری می ورزد، زن می تواند، با ثبت شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از او شکایت کند.

برای مشاوره سوالات شکایت کیفری ترک انفاق 

برای مشاوره سوالات شکایت کیفری ترک انفاق 

 

نفقه، از جمله مهم ترین حقوق مالی زن، در ازدواج دائم بوده که به محض وقوع عقد نکاح، مرد، موظف به پرداخت آن می شود و زن نیز در قبال این امر، مکلف به تمکین، اعم از تمکین عام و خاص، از همسر خود می باشد. در عقد موقت نیز چنانچه زوجین، شرط بر پرداخت نفقه کنند، تکلیف به پرداخت آن، برای مرد، ایجاد خواهد شد. اهمیت نفقه، به حدی بوده که قانون گذار، برای عدم پرداخت آن، بدون عذر موجه، ضمانت اجرا تعیین کرده است.

عدم پرداخت نفقه حال حاضر زن، با وجود استطاعت مالی مرد و تمکین عام و خاص زن از وی، جرم بوده و در صورت شکایت کیفری ترک انفاق، توسط زوجه یا نماینده قانونی او، مجازات حبس را برای مرد، در پی خواهد داشت. اما، از آنجا که شکایت کیفری ترک انفاق، پیچیدگی ها و مراحل خاص خود را دارد، انجام آن، تحت هر شرایطی، ممکن نبوده و همین امر، سبب شکل گیری سوالاتی، پیرامون این موضوع می گردد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، در خصوص این موضوع صحبت کنیم که مهم ترین سوالات شکایت کیفری ترک انفاق چیست؟ در این راستا، ابتدا، مفهوم شکایت کیفری ترک انفاق را توضیح داده و سپس، به بررسی و ذکر مهم ترین سوالات این مساله پرداخته و در آخر، پاسخ آن ها را خواهیم داد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما، همراه باشید.

شکایت کیفری ترک انفاق چیست؟

در پاسخ به این پرسش که شکایت کیفری ترک انفاق چیست؟ باید توضیح داد که در صورتی که مردی، با وجود داشتن توان و استطاعت مالی و با وجود اینکه همسرش، از وی، تمکین عام و خاص دارد، از پرداخت نفقه حال حاضر زن، خودداری کند، مرتکب جرم ترک انفاق شده و می توان، با ثبت شکواییه ترک انفاق، اقدام به شکایت کیفری ترک انفاق از او نمود و بدین ترتیب، پس از اثبات موضوع، او را به حبس، محکوم کرد.

نفقه زن، یکی از مهم ترین حقوق مالی او بوده که به واسطه عقد نکاح دائم یا شرط بر پرداخت آن، در عقد نکاح موقت، ایجاد می گردد و به معنای تامین همه نیازهای متعارف او، از قرار خوراک، پوشاک، مسکن، نیازهای درمانی و بهداشتی، اسباب و اثاثیه زندگی و هر آن چیزی می شود که مهم ترین نمونه های آن، در ماده 1107 قانون مدنی، ذکر گردیده است.

مرد، به محض وقوع عقد نکاح دائم، موظف بر پرداخت نفقه می گردد و زن نیز در قبال این نفقه و برای استحقاق برخورداری از آن، باید، از همسر خود، تمکین عام و خاص داشته باشد؛ یعنی، در تمامی امور، تابع امر شوهر بوده و با او، رابطه زناشویی داشته باشد. 

اهمیت نفقه، به حدی است که قانون گذار، عدم پرداخت آن را توسط مرد، بدون وجود عذری موجه، نمی پذیرد و عدم توان مالی مرد را نیز عذری موجه، برای نپرداختن نفقه نمی داند. در این راستا، قانون گذار، این اجازه را به زن داده تا در صورت ترک انفاق مرد، بدون عذ موجه، اقدام به شکایت کیفری ترک انفاق و یا ثبت دادخواست حقوقی مطالبه نفقه، علیه مرد نماید و نفقه جاریه و معوقه خود را مطالبه کند.

در واقع، زن، تنها فردی است که علی رغم امکان مطالبه نفقه جاریه یا نفقه حال حاضر، امکان مطالبه نفقه معوقه، یعنی نفقه ایام گذشته خود را نیز دارد. مطالبه نفقه معوقه یا نفقه ایام گذشته، به موجب پیگیری حقوقی این امر و با ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد. 

مطالبه نفقه جاریه یا حال نیز به دو روش، امکان پذیر است؛ اول اینکه زن، همچون شیوه مطالبه نفقه معوقه، اقدام به ثبت دادخواست، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نماید یا مطالبه این امر را با ثبت شکواییه کیفری ترک انفاق انجام دهد و اقدام به ثبت شکایت کیفری ترک انفاق کند.

با توجه به توضیحات بالا، می توان گفت، شکایت کیفری ترک انفاق، راهی برای مطالبه نفقه حال حاضر زن بوده، در مواردی که مرد، بدون عذر موجه و با وجود داشتن بضاعت مالی کافی و تمکین زن از وی، از پرداخت آن، خودداری می کند. در صورت اثبات ترک انفاق کیفری، مرد، به مجازات این جرم که حبس است، محکوم خواهد شد.

پس از پرداختن به این مساله که شکایت کیفری ترک انفاق چه مفهومی دارد، در ادامه، قصد داریم، جهت راهنمایی بیشتر در خصوص مساله ترک انفاق کیفری، بگوییم که مهم ترین سوالات شکایت کیفری ترک انفاق چیست و پاسخ آن ها چه می باشد؟ 

 

حتما بخوانید: شکایت کیفری ترک انفاق زوجه

سوالات شکایت کیفری ترک انفاق

هنگامی که زوجه یا نماینده قانونی او، قصد دارند، اقدام به انجام شکایت کیفری ترک انفاق نماید، باید، این امر را بر اساس قواعد و ضوابط مورد نظر قانون گذار، انجام دهند تا به نتیجه مطلوب رسیده و بتوانند، حق خود را به دست آورد، در غیر این صورت، شکایت آن ها، با شکست مواجه خواهد شد.

از همین رو، برای راهنمایی بهتر در خصوص شکایت نفقه و ترک انفاق کیفری، در این بخش از مقاله، قصد داریم، به بررسی این موضوع بپردازیم که مهم ترین سوالات شکایت کیفری ترک انفاق چیست و عمده سوالات این موضوع، حول محور چه مسائلی هستند و در بخش بعد، به این سوالات، پاسخ دهیم. در پاسخ به این پرسش که مهم ترین سوالات شکایت کیفری ترک انفاق چیست، می توان، لیست سوالات زیر را ارائه کرد: 

نحوه انجام شکایت کیفری ترک انفاق، چگونه است؟

شرایط شکایت کیفری ترک انفاق چیست؟

اثبات شکایت کیفری ترک انفاق، با چه کسی است؟

آیا در صورت عدم تمکین عام و یا خاص زن، شکایت کیفری ترک انفاق ممکن است یا خیر؟

آیا شکایت کیفری ترک انفاق، در خصوص نفقه ایام گذشته زن نیز مصداق دارد و انجام آن، ممکن است یا خیر؟ 

آیا شکایت کیفری ترک انفاق، منجر به مجازات مرد و حبس وی می گردد یا خیر؟

آیا در صورت عدم استطاعت مالی مرد، شکایت کیفری ترک انفاق، به نتیجه می رسد یا خیر؟

پس از پاسخ به این پرسش که مهم ترین سوالات شکایت کیفری ترک انفاق چیست؟ در ادامه مقاله، قصد داریم، در خصوص پاسخ هریک از این سوالات، بر اساس قانون، صحبت کرده و نکات مربوط به هر کدام را به طور اختصاصی، توضیح دهیم.

 

حتما بخوانید: شکایت ترک انفاق

 

پاسخ مهم ترین سوالات شکایت کیفری ترک انفاق

در قسمت قبل، گفتیم که برای به نتیجه رسیدن بهتر شکایت، در خصوص مساله ترک انفاق، بهتر است بدانیم که مهم ترین سوالات شکایت کیفری ترک انفاق چیست و پیرامون چه مسائلی هستند و از همین رو، بخشی از این مهم ترین سوالات را مطرح کردیم.

پس از ذکر مهم ترین سوالات کیفری ترک انفاق و بیان مسائلی که در این زمینه، مطرح می شوند، در این بخش از مقاله، قصد داریم، بگوییم که پاسخ مهم ترین سوالات شکایت کیفری ترک انفاق چیست. پاسخ مهم ترین سوالات کیفری ترک انفاق، به شرح زیر می باشند: 

در پاسخ به این پرسش که نحوه انجام شکایت کیفری ترک انفاق، چگونه است؟ باید گفت، در ابتدا، زوجه یا نماینده قانونی وی، باید، با تنظیم یک شکوائیه، در خصوص جرم ترک انفاق، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و اقدام به ثبت شکواییه و ارسال آن، به دادگاه صالح نمایند و سپس، در جلسات رسیدگی مربوط به این امر، شرکت کنند.

 

در پاسخ به این پرسش که شرایط شکایت کیفری ترک انفاق چیست؟ باید گفت، استطاعت مالی مرد بر پرداخت نفقه، تمکین عام و خاص زن از مرد و نپرداختن نفقه حال حاضر یا جاریه زن، با وجود داشتن توان مالی و علی رغم تمکین زن، از جمله شرایط تحقق جرم ترک انفاق و به تبع آن، شرایط و امکان شکایت ترک انفاق کیفری می باشند.

 

در پاسخ به این پرسش که ادله اثبات شکایت کیفری ترک انفاق چیست و اثبات آن، با چه کسی است ؟ باید گفت، زوجه یا نماینده قانونی وی که شاکی هستند، موظف به ارائه ادله اثبات ترک انفاق کیفری بوده که این ادله، شامل اقرار، شهادت شهود، امارت و سایر موارد مثبت ادعای زوجه، مبنی بر اثبات توان مالی مرد، اثبات تمکین زن و اثبات نپرداختن نفقه حال حاضر زن، توسط مرد، می باشند.

 

در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت عدم تمکین عام و یا خاص زن، شکایت کیفری ترک انفاق ممکن است یا خیر؟ باید گفت، در هر صورت، امکان طرح شکایت کیفری ترک انفاق، وجود دارد، اما، به نتیجه رسیدن آن، منوط بر وجود شرایط شکایت کیفری ترک انفاق است و از آنجا که عدم تمکین زن، بدون عذر موجه، سبب عدم تعلق نفقه به وی می گردد، در صورت وجود عدم تمکین بدون عذر موجه، شکایت، به نتیجه نخواهد رسید.

 

در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت عدم استطاعت مالی مرد، شکایت کیفری ترک انفاق، به نتیجه می رسد یا خیر؟ باید گفت، از آنجا که شرط جرم بودن عمل ترک انفاق، استطاعت مالی مرد است، چنانچه مرد، به دلیل عدم توان مالی، از پرداخت نفقه، خوددادری کند، این عمل جرم نبوده و شکایت کیفری ترک انفاق، به نتیجه نخواهد رسید و باید، از طریق دیگر راه های مطالبه نفقه که ثبت دادخواست حقوقی مطالبه آن می باشد، اقدام نمود.

 

در پاسخ به این پرسش که آیا شکایت کیفری ترک انفاق، منجر به مجازات مرد و حبس وی می گردد یا خیر؟ باید گفت، مجازات جرم ترک انفاق کیفری، حبس بوده و مرد، در صورتی به این مجازات، محکوم خواهد شد که زن، شرایط وجود ترک انفاق کیفری را به دادگاه، اثبات نموده باشد.

 

در پاسخ به این پرسش که آیا شکایت کیفری ترک انفاق، در خصوص نفقه ایام گذشته زن نیز مصداق دارد و انجام آن، ممکن است یا خیر؟ باید گفت، خیر، امکان شکایت کیفری ترک انفاق، در خصوص نفقه معوقه و نفقه ایام گذشته وجود ندارد و این شکایت، صرفا، در باب نفقه حال، مصداق دارد. بنابراین، ثبت شکایت کیفری ترک انفاق نفقه معوقه، محکومیت مرد را در پی نخواهد داشت.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرم ترک انفاق کیفری و ارکان مادی و معنوی شکل گیری این جرم، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید آمده است، پیشنهاد می شود.

 

جرم ترک انفاق کیفری

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سوالات شکایت کیفری ترک انفاق در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون سوالات شکایت کیفری ترک انفاق پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- شکایت کیفری ترک انفاق چیست؟

شکایت کیفری ترک انفاق راهی است برای مطالبه نفقه حال حاضر زن در مواردی که مرد با وجود استطاعت مالی و تمکین زن از وی از پرداخت آن خودداری می کند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- مهم ترین سوالات شکایت کیفری ترک انفاق چه سوالاتی هستند؟

اینکه آیا در صورت اثبات ترک انفاق کیفری زوج محکوم به مجازات حبس می شود یا خیر؟ از مهم ترین سوالات شکایت کیفری ترک انفاق بوده که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- نحوه شکایت کیفری ترک انفاق چگونه است؟

پاسخ این سوال از سوالات شکایت کیفری ترک انفاق این است که نحوه شکایت کیفری ترک انفاق با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ثبت شکوائیه این امر می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره سوالات شکایت کیفری ترک انفاق 

برای مشاوره سوالات شکایت کیفری ترک انفاق 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *