نفقه

کارشناس رسمی دادگستری نفقه و تعیین میزان نحله

نحله یکی دیگر از حق و حقوق زن است که بعد از درخواست طلاق می تواند از شوهرش دریافت کند. معنای لغوی نحله هدیه می باشد و ایام نحله نیز روزهایی است که زن و شوهر در کنار یک دیگر زندگی کرده اند. نحله به واسطه ی زندگی با مرد و انجام کارهایی که وظیفه ی او نبوده است، مانند ظرف شستن، غذا پختن و کار کردن به زن تعلق می گیرد. بعد از شروع زندگی مشترک زن ممکن است بنا به درخواست شوهرش کارهایی را در منزل انجام دهد که نسبت به آن ها وظیفه ای بر اساس قانون نداشته و شوهرش هم در طول زندگی مشترکشان هیچ قدردانی به خاطر آن کارها نکرده و اجرت المثل آن را نیز پرداخت نکرده است. زن می تواند حق کارهایش را هنگام طلاق از شوهرش دریافت کند.تعیین میزان نحله زن برعهده کارشناس رسمی دادگستری نفقه می باشد. برای گرفتن نحله، زن باید به دادگاه مراجعه نماید و درخواستی مبنی بر گرفتن نحله تنظیم کند و به دادگاه بدهد. گرفتن نحله دارای شرایطی است که باید رعایت شود و حتما باید درخواست طلاق از طرف مرد باشد و مسائلی مانند عدم تمکین و مشکلات اخلاقی زن، مرد را مجبور به طلاق نکرده باشد. بعد از درخواست زن مبنی بر گرفتن نحله، دادگاه بررسی را شروع می کند که آیا نحله به زن تعلق می گیرد یا خیر. در راستای اثبات این مورد، زن وظیفه دارد که اثبات کند کارهایی که وظیفه ی او نبوده است را به اجبار شوهرش انجام داده و در ازای آن نیز در طول زندگی مشترکش چیزی دریافت نکرده است. بعد از اثبات توسط زن و رای دادگاه مبنی بر تعلق گرفتن نحله به زن، دادگاه برای تعیین میزان نحله پرونده را به کارشناس دادگستری نفقه منتقل می کند. کارشناس بعد از گرفتن پرونده با توجه به کارهایی که انجام داده است، وضعیت و توان مالی مرد، سال هایی که زن با مرد زندگی کرده است، وضعیت مالی و شغل زن و وضعیت مالی خانواده زن میزان نحله را تعیین می کند. از نظر کارشناس رسمی نفقه، نحله با اجرت المثل تفاوت دارد و نحله زمانی به زن تعلق می گیرد که مرد اجرت المثل آن را نداده باشد. همچنین زن می تواند اجرت المثل خود را قبل از طلاق نیز از شوهرش دریافت کند. اما برای گرفتن نحله باید بعد از درخواست طلاق اقدام کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحله و طریقه درخواست آن می توانید با کارشناس نفقه تماس بگیرید و از راهنمایی آن ها استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *