دسته‌بندی نشده

حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی

پدر ، مادر و یا سایر اشخاص عهده دار حضانت نمی توانند بدون رضایت دیگری، کودک را از محل اقامت یا سکونت مقرر شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق ، به محل دیگری ببرند . این تغییر محل سکونت به دلیل اینکه ممکن است سبب محرومیت از ملاقات دیگری شود ، ممنوع است و ممکن است در شرایطی حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط پدر و یا مادر از آنها سلب شده و به شخص دیگری سپرده شود .

برای مشاوره حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی

برای مشاوره حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی

 

بر اساس قانون مدنی حضانت فرزندان حق و تکلیف والدین است و در صورتی هم که والدین بنا به دلایلی جدا از هم زندگی کنند ، سن فرزند ، تعیین کننده شخص عهده دار حضانت خواهد بود . به این صورت که حضانت فرزندان دختر و پسر تا سن هفت سالگی با مادر است و از آن پس تا رسیدن به سن بلوغ ( در مورد دختران 9 سال و در مورد پسران 15 سال تمام قمری ) بر عهده پدر می باشد .

البته بر اساس قانون ، شخصی که حضانت را بر عهده ندارد ، همواره حق ملاقات با فرزند خود را خواهد داشت . اما گاهی شخصی که به حکم قانون و یا توافق طرفین حضانت را به عهده می گیرد ، اقدام به تغییر محل زندگی یا محل سکونت و اقامت می کند و به این صورت ، حق ملاقات با فرزند برای دیگری را تحت الشعاع قرار می دهد ؛ چرا که گاها تغییر محل زندگی ، ملاقات توسط دیگری را عملا غیر ممکن یا دشوار می کند .

به همین دلیل پاسخ به این سوال مهم است که حکم تغییر محل سکونت توسط مادر یا پدر در زمان حضانت فرزند چیست ؟ تغییر محل زندگی توسط مادر و پدر چه آثاری بر حضانت فرزندان دارد و حضانت فرزند در صورت تغییر دادن محل زندگی پدر و مادر به عهده چه کسی است ؟

برای پاسخ دادن به سوالات فوق ، بحث را در سه موضوع مطرح می کنیم . نخست حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط مادر را بررسی کرده ، سپس حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط پدر را توضیح خواهیم داد و در خاتمه توضیحاتی در مورد حکم ملاقات با فرزند در صورت تغییر محل زندگی ارائه خواهیم داد .

حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط مادر

بر اساس حکم قانون مدنی ، حضانت فرزند دختر و فرزند پسر تا رسیدن به سن هفت سالگی به عهده مادر است . به این معنا که به دلیل نیاز جسمی و روانی خردسالان به مادر ، قانونگذار حضانت مادر را بر پدر مقدم داشته و او را اولویت داده تا رسیدن به سن هفت سالگی مراقبت و حمایت جسمی و عاطفی از فرزند را بر عهده داشته باشد .

البته قانونگذار، مسئول تربیت اطفال و فرزندان و کسی که حضانت فرزندان را به عهده دارد ، ( مادر و یا پدر ) را مکلف کرده است که زمینه ملاقات فرزند با دیگری را فراهم نموده و یا لااقل مانعی جهت دیدار و ملاقات دیگری با فرزند به وجود نیاورند . به همین دلیل است که تغییر محل سکونت یا زندگی توسط شخص عهده دار حضانت ( مادر و پدر یا حتی دیگرانی که عهده دار حضانت هستند ) ممنوع شده است .

چرا که تغییر محل زندگی سبب می شود و این محدود شدن آثار مخرب عاطفی و روانی برای طفل به همراه خواهد داشت . در همین راستا قانون حمایت خانواده احکامی را در خصوص حضانت فرزند پسر و دختر مقرر نموده است که به آنها اشاره می کنیم . البته حکم قانون ، مربوط به هر دوی والدین یعنی مادر و پدر است و اختصاص به مادر ندارد . از جمله می توان به ماده 42 قانون حمایت خانواده اشاره نمود که چنین مقرر نموده است :

« صغیر و مجنون را نمی‌ توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است ، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق ، به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد ، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌ حق ، این امر را اجازه دهـد . دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیر و مجنون از کشور ، بنابر درخواست ذی‌ نفع ، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می‌ کند » .

همانگونه که از این ماده استنباط می شود ، مادر نمی تواند طفل صغیر تحت حضانت خود را بدون کسب رضایت پدر از محل اقامت یا سکونت مقرر شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق ، به محل دیگری ببرد و باعث سلب حق ملاقات بشود و فرقی هم ندارد که فرزند را به شهر دیگری ببرد ، یا به استان دیگر و یا وی را همراه خود به خارج از کشور ببرد .

تنها در شرایطی تغییر محل سکونت شخص عهده دار حضانت یعنی مادر امکان پذیر می باشد که دادگاه آن را به مصلحت فرزند بداند . در این صورت ، دادگاه با مشخص کردن حق ملاقات دیگری ، تغییر محل سکونت توسط مادر را اجازه می دهد .

البته برای جلوگیری از سوء استفاده از این موضوع و در نتیجه سلب حق ملاقات پدر ، دادگاه می تواند به درخواست پدر تامین مناسبی از مادر بگیرد که بازگرداندن فرزند تضمین شود . لازم به ذکر است که این موضوع مختص مادر نیست ؛ یعنی پدر نیز با استناد به همین ماده نمی تواند اقدام به تغییر محل سکونت حین حضانت نماید که این موضوع را در ادامه توضیح داده و خواهیم گفت که حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط مادر یا پدر چه آثاری را به دنبال خواهد داشت .

حتما بخوانید: پایان مدت حضانت فرزند دختر و پسر

حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط پدر

همانگونه که در قسمت قبل نیز اشاره شد ، به استناد ماده 42 قانون حمایت خانواده ، هیچ شخصی ( مادر ، پدر و یا سایرین ) نمی توانند اقدام به تغییر محل زندگی فرزند نمایند و مهم ترین دلیلی که برای این ممنوعیت می توان شناخت ، آن است که تغییر محل زندگی سبب جلوگیری از ملاقات با فرزند می گردد و ممکن است در عمل مصلحت فرزند با سوء استفاده شخص عهده دار حضانت به خطر افتد .

شاید تصور شود که پدر در طول مدتی که حضانت را بر عهده دارد ( از سن هفت سالگی تا سن بلوغ دختران یعنی نه سال تمام قمری و تا سن بلوغ پسران یعنی پانزده سال تمام قمری ) ، می تواند بر خلاف مادر ، فرزند را با خود به هر شهری که بخواهد ببرد و صرفا تغییر محل زندگی یا سکونت توسط مادر محدود یا ممنوع شده است ؛ ولی این موضوع صحیح نیست .

اگر چه پدر ولایت قهری بر فرزند خود دارد ، اما به دلیل اینکه مادر نیز حق ملاقات با فرزند خود را دارد ، نمی تواند هر کجا بخواهد زندگی کند و صرفا در محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق می تواند فرزند را با خود ببرد .

 لذا مواردی همچون انتقالی گرفتن پدر به شهر دیگر و مسائلی از این قبیل نیز نمی تواند سبب تغییر محل سکونت یا زندگی توسط پدر شود و صرفا در شرایطی پدر می تواند اقدام به تغییر محل سکونت کند که دادگاه با رعایت مصلحت طفل ، این امر را اجازه بدهد . متقابلا ، مادر نیز می تواند از دادگاه تقاضای یکی از اقسام تامین خواسته متناسب جهت بازگرداندن طفل کند .

حال که کلیات مربوط به حکم و آثار تغییر محل زندگی توسط پدر و مادر را بررسی کردیم ، باید به این سوال پاسخ دهیم که آیا حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط پدر و یا مادر از وی سلب می شود ؟ پاسخ به این سوال را می توان با ملاحظه ماده 41 قانون حمایت خانواده مشاهده کرد که بر اساس آن :

« هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات ، حضانت فرزندان ، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند » .

همانطور که ملاحظه می شود ، در صورتی که شخص عهده دار حضانت یعنی پدر یا مادر از انجام تکالیف مقرر خودداری کرده و به عنوان مثال با تغییر محل زندگی یا سکونت ، مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق بشود ، دادگاه می تواند تصمیم مقتضی بر حسب مصلحت طفل اتخاذ کند .

این تصمیم می تواند به این صورت باشد که حضانت به شخص دیگری سپرده شود و یا اینکه شخصی به عنوان ناظر جهت مراقبت از اقدامات شخص عهده دار نظارت تعیین کند که این حکم موضوعا شبیه لغو حضانت می باشد . بنابراین ، حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط پدر و یا حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط مادر ممکن است از آنها سلب شده و دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت فرزند ، ناظر تعیین کرده و یا حضانت وی را به عهده دیگری قرار بدهد .

به همین دلیل لازم است که تا حد امکان تغییر محل سکونت توسط پدر یا مادر بدون رضایت دیگری و یا کسب اجازه از دادگاه صورت نگیرد ؛ چرا که در ادامه توضیح خواهیم داد که این تغییر محل سکونت که منجر به ممانعت از ملاقات با فرزند می شود ، ممکن است حتی سلب حضانت فرزند را در پی داشته باشد .

حضانت دائمی فرزند چیست

 

ملاقات فرزند در صورت تغییر محل زندگی

در قسمت های قبل حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی توسط مادر و پدر را مورد بررسی قرار داده و گفتیم که بر اساس قانون اصولا تغییر محل سکونت طفل تحت حضانت بدون کسب رضایت دیگری و یا اخذ اجازه از دادگاه امکان پذیر نمی باشد . حال در این قسمت قصد داریم به این موضوع بپردازیم که ملاقات فرزند در صورت تغییر محل زندگی به چه صورت است ؟ آیا برای ملاقات با فرزند در صورت تغییر محل زندگی در قانون حکمی مقرر شده است ؟

به طور کلی ، طبق ماده 1174 قانون مدنی ، در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از والدین که حضانت فرزند را بر عهده ندارد ، حق ملاقات با فرزند خود را دارد . البته در صورتی که بین والدین در مورد زمان و مکان ملاقات با فرزند اختلاف به وجود بیاید ، دادگاه جزییات آن را مشخص می کند .

در این رابطه ، در قانون حمایت خانواده دو حکم در خصوص ممانعت از ملاقات فرزند و ممانعت از استرداد فرزند مورد پیش بینی قرار گرفته است که هر دوی این احکام به نحوی با ملاقات فرزند در صورت تغییر محل زندگی ارتباط پیدا می کنند که بر اساس قانون ، ممانعت از ملاقات فرزند جریمه یا جزای نقدی دارد و ممانعت از تحویل فرزند ممکن است منجر به صدور حکم بازداشت بشود ؛ مگر اینکه شرایط کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند وجود داشته و دادگاه حکم به آن صادر کند .

بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده ، هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف یا خودداری کند یا مانع از اجرای آن شود و یا اینکه از استرداد طفل امتناع نماید ، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین ، تا زمان اجرای حکم ، بازداشت می ‌ شود . لذا اگر پدر یا مادر با تغییر محل زندگی طفل تحت حضانت ، از استرداد وی به شخصی که حضانت را قانونا به عهده دارد خودداری کند ، به تقاضای دیگری ، دادگاه می تواند حکم بازداشت شخص متخلف را صادر کند .

همچنین بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده ، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ، یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار ، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود . پس اگر پدر یا مادر با تغییر محل سکونت یا زندگی شان مانع ملاقات دیگری با فرزند بشوند ، به پرداخت جزای نقدی تا ده میلیون ریال محکوم خواهند شد .

حضانت فرزندان بعد از طلاق

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- آیا پدر یا مادری که حضانت را بر عهده دارند می توانند اقدام به تغییر محل سکونت نمایند ؟

به لحاظ قانونی تغییر محل سکونت یا زندگی توسط پدر و یا مادر ممنوع است و تنها در شرایطی که طرف دیگر به این امر رضایت دهد یا دادگاه تغییر محل سکونت را به مصلحت طفل بداند و اجازه بدهد این امر امکان پذیر خواهد بود که جزییات بیشتر در این خصوص در مقاله توضیح داده شده است .

2- در صورتی که پدر و یا مادر اقدام به تغییر محل سکونت کرده باشند چه اتفاقی می افتد ؟

از آن جهت که تغییر محل سکونت توسط پدر و یا مادر ممکن است سبب محرومیت از ملاقات با فرزند شود ، طرف مقابل می تواند رسیدگی به این موضوع را از دادگاه درخواست کند که دادگاه بر حسب مصلحت طفل ممکن است حضانت را به عهده شخص دیگری قرار دهد که این موضوع در مقاله توضیح داده شده است .

3- حکم ملاقات با فرزند در صورت تغییر محل سکونت توسط پدر یا مادر چیست ؟

بر اساس قانون حکم ملاقات با فرزند در صورت تغییر محل سکونت به دو صورت مورد پیش بینی قرار گرفته است که ممانعت از ملاقات فرزند جریمه نقدی در پی داشته و ممانعت از استرداد طفل ممکن است منجر به صدور حکم بازداشت بشود که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

برای مشاوره حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی

برای مشاوره حضانت فرزند در صورت تغییر محل زندگی

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *