دسته‌بندی نشده

ثبت تغییرات شرکت تضامنی – سامانه – شرایط

[ad_1]

در صورت وجود شرایط لازم برای ثبت تغییرات شرکت تضامنی ، از جمله ثبت تغییرات مربوط به تغییر نام ، موضوع و نوع شرکت ، همچنین در صورت تغییر در اعضا و یا سرمایه شرکت ، می بایست به سامانه ثبت تغییرات شرکت ، مراجعه کرده و پس از تهیه مدارک مربوطه ، آنها را در سامانه ، بارگذاری و تغییرات شرکت را ثبت نمود .

برای مشاوره ثبت تغییرات شرکت تضامنی

برای مشاوره ثبت تغییرات شرکت تضامنی

 

بر اساس ماده 20 قانون تجارت ، یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت تضامنی است . در این شرکت ها ، اگر دارایی شرکت برای تادیه دیون و بدهی های شرکت کافی نباشد ، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمامی بدهی شرکت خواهند بود ؛ به همین دلیل ، مسئولیت تضامنی شرکا در این شرکت ، سبب اعتبار هر چه بیشتر این قبیل شرکت ها شده است .

مانند سایر شرکت ها ، شرکت های تضامنی نیز ، در برخی موارد ، نیازمند ثبت تغییرات خود در مرجع رسمی ثبت شرکت ها می باشند . لذا از آن جهت که ثبت تغییرات شرکت های تضامنی ، نسبت به سایر شرکت ها ، تفاوت هایی دارد ، پرداختن به شرایط و مدارک لازم برای ثبت تغییرات آن ، ضروری می باشد .

برای پرداختن به این موضوع ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی موارد الزامی ثبت تغییرات شرکت تضامنی و شرایط و مدارک لازم برای آن پرداخته و پس از بررسی سامانه ثبت تغییرات شرکت تضامنی ، نحوه و مراحل ثبت تغییرات شرکت تضامنی و پیگیری آن را نیز توضیح خواهیم داد .

موارد الزامی ثبت تغییرات شرکت تضامنی

از جمله مهم ترین انواع شرکت تجاری ، می توان به شرکت های تضامنی اشاره نمود . بر اساس قانون ، شرکت تضامنی ، به شرکتی گفته می شود که برای انجام امور تجاری ، میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی ، تشکیل می شود و در اساسنامه شرکت نیز ، مسئولیت تضامنی آنها قید می شود . همچنین ، در نامگذاری این شرکت ، می بایست نام شرکا یا حداقل یکی از آنها ذکر شود .

این نوع شرکت نیز ، می بایست مطابق تشریفات خاص ، در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسند تا فعالیت آنها جنبه رسمی و قانونی پیدا کند . پس از ثبت شرکت تضامنی ، ممکن است جلساتی برگزار شده و تصمیماتی اتخاذ گردد که این تصمیمات ، با شرکت نامه یا اساسنامه اولیه آن شرکت ، دارای مغایرت بوده و به تغییر آن منجر شود . در این حالت ، لازم است تا تغییرات مذکور نیز ، به ثبت برسد .

اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که موارد الزامی ثبت تغییرات شرکت تضامنی چیست و به عبارت دیگر ، در چه مواردی ، لازم است تا اعضا ، اقدام به ثبت تغییرات شرکت تضامنی نمایند ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اصولا تمامی تغییرات صورت گرفته ، نیازمند ثبت نبوده و صرفا تغییرات مهم تری که منجر به تغییر در شرکت نامه شرکت تضامنی می شوند ، نیازمند ثبت در مرجع ثبت شرکت ها می باشد .

از جمله موارد الزامی ثبت تغییرات شرکت تضامنی ، می توان به تغییر اقامتگاه شرکت ، تغییر نام شرکت ، تغییر موضوع شرکت ، تغییر نوع شرکت ، تغییر هیات مدیره و شرکای شرکت ، کاهش یا افزایش سرمایه شرکت ، ورود و خروج شریک جدید ، نقل و انتقال سهم الشرکه میان شرکا و نیز ، بحث انحلال شرکت تضامنی اشاره نمود که لزوما می بایست ضمن تنظیم صورتجلسه تغییرات ، در سامانه ثبت تغییرات شرکت ها ، به ثبت رسند .

حتما بخوانید: شرکت تضامنی چیست و نحوه نامگذاری آن

شرایط لازم برای ثبت تغییرات شرکت تضامنی

سوال مهمی که در ارتباط با تغییرات شرکت های تضامنی مطرح می شود ، این است که شرایط لازم برای ثبت تغییرات شرکت تضامنی چیست ؟ به عبارت دیگر ، از آن جهت که در شرکت های تضامنی ، مسئولیت تضامنی داشته و بدهی کل شرکت ، قابل تسری به هر یک از شرکا خواهد بود ، ثبت کردن تغییرات آنها ، شرایط خاص و ویژه ای دارد که نیازمند توجه است .

به طور کلی ، بر اساس ماده 200 قانون تجارت ، هر زمان که تصمیماتی در شرکت اتخاذ شود که منجر به تغییر در اساسنامه یا شرکت نامه شده و یا اینکه مدت زمان شرکت ، تمدید گردد ، همچنین ، در صورت تغییر در کیفیت تفریغ حساب ، تبدیل شرکا ، خروج برخی از آنها از شرکت ، تغییر نام شرکت و یا انحلال شرکت ، شرایط لازم برای ثبت تغییرات شرکت وجود داشته و می بایست الزاما این تغییرات ، به ثبت مرجع مربوطه برسد .

اما در این خصوص ، برخی شرایط اختصاصی مربوط به ثبت تغییرات شرکت تضامنی نیز در قانون تجارت بیان شده است . به این صورت که انتقال سهم الشرکه هر شریک به دیگری ، منوط به رضایت تمامی شرکا است . همچنین ، انحلال شرکت در خصوص شرکت های تضامنی ، نیازمند رضایت تمامی شرکا بوده و نیز اینکه ، هر شرکت تضامنی ، در صورتی که تمامی شرکا موافقت کنند ، می تواند با لحاظ قانون ، به شرکت سهامی تبدیل گردد .

همچنین ، همانطور که می دانیم ، نام شرکت تضامنی ، از مهم ترین ارکان ثبت شرکت تضامنی است ؛ به این صورت که حتما باید تضامنی بودن شرکت قید شده و حداقل ، نام یکی از شرکا در آن ذکر شود . در صورتی هم که اسم شرکت ، مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد ، بعد از اسم آن یک نفر ، عبارتی از قبیل شرکا و برداران قید گردد . لذا از دیگر شرایط لازم برای ثبت تغییرات نام شرکت تضامنی ، توجه به قید مذکور است .

ثبت شرکت تضامنی

 

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت تضامنی

در صورت وجود شرایط لازم برای ثبت تغییرات شرکت تضامنی ، متقاضی می بایست ابتدا مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت را فراهم نموده تا در زمان ثبت تغییرات در سامانه ثبت شرکت ها ، بتواند به راحتی ، این مدارک را بارگذاری نماید . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت تضامنی چیست ؟ در پاسخ به این سوال ، در این قسمت ، قصد داریم مهم ترین مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت تضامنی را ذکر نماییم .

اصلی ترین مدرک لازم برای ثبت تغییرات شرکت تضامنی ، صورتجلسات مربوط به تصمیم گیری شرکت تضامنی است که منجر به تغییر در مفاد اساسنامه شرکت تضامنی شده است .

همچنین ، اساسنامه جدید شرکت تضامنی نیز ، به عنوان دیگر مدرک اصلی و مهم ، می بایست تهیه شود تا بتوان آن را در سامانه ، بارگزاری نمود ؛

علاوه بر این ، در صورتی که تغییرات شرکت ، مرتبط با شرکای شرکت باشد ، مدارک شناسایی شرکا برای ورود اطلاعات هویتی آنها ، الزامی بوده و اگر هم تغییر شرکت تضامنی ، مرتبط با کاهش یا افزایش سرمایه باشد ، مدارک مالی مربوط به آن ، می بایست تهیه و در سامانه ، بارگذاری شود که در قسمت بعد ، نحوه و مراحل آن را شرح خواهیم داد .

ثبت اینترنتی پیگیری درخواست در سایت اداره ثبت شرکت ها

 

سامانه ثبت تغییرات شرکت تضامنی

پس از پرداختن به شرایط و مدارک لازم برای ثبت شرکت ها ، در این قسمت قصد داریم به توضیح سامانه ثبت تغییرات شرکت های تضامنی پرداخته و در قسمت بعد نیز ، نحوه و مراحل ثبت تغییرات شرکت تضامنی در آن را شرح دهیم . همانطور که می دانیم ، در گذشته ، اگر فردی قصد داشت اقدام به ثبت شرکت یا ثبت تغییرات مربوط به آن نماید ، می بایست حتما به صورت حضوری ، به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و با ارائه اصل اسناد و مدارک مور استناد همچون اساسنامه جدید شرکت ، تغییرات آن را توسط کارشناسان به ثبت می رسانید .

لکن در حال حاضر ، ثبت اینترنتی تاسیس شخصیت حقوقی همچون شرکت تضامنی و همچنین ، ثبت تغییرات شرکت های تجاری ، به صورت کاملا الکترونیکی و از طریق سامانه مخصوص مربوط به مرجع ثبت شرکت ها انجام می شود .

به همین منظور ، پس از تهیه مدارک لازم ، متقاضی ثبت تغییرات شرکت تضامنی ، می تواند به سامانه ثبت تغییرات شرکت تضامنی یعنی سامانه جامع ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir مراجعه نموده و اقدامات لازم برای ثبت تغییرات شرکت را پیگیری نماید ؛ لذا بر خلاف گذشته ، نیازی به مراجعه حضوری به مراجع ثبت شرکت ها وجود ندارد . در قسمت بعد ، نحوه و مراحل ثبت تغییرات از طریق این سامانه را شرح خواهیم داد .

سامانه جامع ثبت شرکت ها

 

نحوه و مراحل ثبت تغییرات شرکت تضامنی

در قسمت های قبل ، در مورد شرایط و مدارک لازم برای ثبت تغییرات در شرکت های تضامنی و همچنین ، سامانه مربوط به ثبت تغییرات شرکت تضامنی ، صحبت شد . اما آنچه که در این قسمت ، مورد توجه قرار می گیرد ، این است که نحوه و مراحل ثبت تغییرات این قبیل شرکت ها به چه صورت است ؟ برای پرداختن به این سوال ، در این قسمت ، مراحل ثبت تغییرات شرکت تضامنی را به صورت کامل ، ذکر می نماییم .

ابتدا ، متقاضی باید عبارت سامانه جامع ثبت شرکت ها را در سایت گوگل جستجو کرده و یا اینکه به صورت مستقیم ، به سامانه جامع ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir مراجعه نماید .

 

 

پس از آن ، مطابق تصویر زیر ، بر روی گزینه « صورتجلسه تغییرات » کلیک کرده و پس آن ، سایر مراحل ثبت تغییرات را به ترتیب ، دنبال کند .

 

 

در این مرحله ، می بایست نوع درخواست را با توجه به در اختیار داشتن شناسه ملی شرکت یا عدم داشتن آن ، انتخاب کرد .

 

 

در این مرحله ، می بایست اطلاعات مربوط به جلسه ، به صورت دقیق تکمیل شده و با وارد کردن کد امنیتی ، به مرحله بعد بروید .

 

 

در این مرحله ، باید تصمیمات گرفته شده در مجمع ، به صورت کامل در قسمت های مربوطه ، وارد شود که به ترتیب ، می توانید مراحل را تکمیل نمایید .

 

 

سپس ، باید نام افراد حاضر در جلسه و سمت آنها را تعییت کرده و سمت آنها را در شرکت تضامنی نیز ، مشخص نمود و ارتباط اشخاص نامبرده با شرکت را نیز ، تعیین کرد .

 

 

پس از تایید اطلاعات وارد شده مربوط به تغییرات شرکت تضامنی ، بر روی تایید نهایی کلیک کرده و پس از درج صورتجلسه تغییرات شرکت تضامنی ، بر روی دکمه ثبت نهایی ، کلیک کرده و کد رهگیری دریافت نمود .

 

 

پس از انجام مراحل فوق ، می بایست اسناد و مدارک مورد نظر در خصوص ثبت تغییرات شرکت را نیز ، با پرداخت هزینه ، به صورت پستی به اداره ثبت شرکت ها ارسال کرده تا پس از بررسی موضوع توسط کارشناسان ، تاییدیه آن ، برای درج در روزنامه رسمی ارسال شود . پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید .

ثبت تغییرات شرکت سهامی عام

 

پیگیری ثبت تغییرات شرکت تضامنی

در قسمت های پیش ، مراحل و نحوه ثبت تغییرات شرکت تضامنی را مورد بررسی قرار داده و گفتیم که به این منظور ، متقاضی باید به صورت الکترونیکی ، اقدامات لازم در خصوص ثبت تغییرات در سامانه را انجام داده و کد رهگیری نیز دریافت کند . اما گاهی پس از انجام مراحل ثبت تغییرات ، متقاضی قصد دارد تا تغییرات شرکت تضامنی را مورد پیگیری قرار دهد .

به همین مناسبت ، در این قسمت قصد داریم نحوه پیگیری ثبت تغییرات شرکت تضامنی را نیز مورد بررسی قرار دهیم . گفتنی است که مراحل پیگیری ثبت تغییرات شرکت تضامنی نیز ، به صورت الکترونیکی می باشد که روند آن به شرح زیر است :

به منظور پیگیری ثبت تغییرات شرکت تضامنی ، فردی از اعضای شرکت یا نماینده آن ، می بایست به سامانه ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir مراجعه نماید که این سامانه ، برای ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت نیز ، کاربرد دارد .

 

 

پس از آن ، مطابق تصویر زیر ، می بایست بر روی گزینه « پیگیری درخواست » کلیک کرده و وارد مرحله بعدی شد .

 

 

سپس ، از منوی درخواست ، باید بر روی صورتجلسه تغییرات کلیک کرده و شماره پیگیری که موقع ثبت تغییرات شرکت تضامنی دریافت کرده اید را وارد نمایید .

 

 

اما در صورتی که شخص ثالث ، قصد استعلام ثبت تغییرات شرکت تضامنی را داشته باشد ، می بایست به سایت روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir وارد شود و به ترتیب ، مراحل زیر را انجام دهد .

 

 

پس از ورود به سایت روزنامه رسمی ، مطابق تصویر زیر ، بر روی گزینه آگهی های قانونی کلیک کرده و به مرحله بعد بروید .

 

 

در اینجا ، لازم است نام شرکت و سایر اطلاعات درخواستی در کادرها را به صورت کامل ، تکمیل نموده و به مرحله بعد بروید .

 

 

در صورتی که برای شرکت مورد نظر ، تغییراتی به ثبت رسیده باشد ، می توانید آنها را مشاهده کرده و در صورت لزوم ، فایل مربوط به تغییرات شرکت را نیز ، دانلود نمایید . پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر مقاله زیر را نیز مطالعه کنید .

استعلام و پیگیری تغییرات شرکت

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت تغییرات شرکت تضامنی در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون ثبت تغییرات شرکت تضامنی پاسخ دهند .  

 

 

سوالات متداول

1- شرایط ثبت تغییرات شرکت تضامنی چیست ؟

بر اساس قانون تجارت در مواردی همچون تغییر در موارد اساسنامه شرکت و یا انحلال شرکت می بایست اقدام به ثبت تغییرات در مرجع ثبت شرکت ها نمود که برای آشنایی با آن می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

2- سامانه ثبت تغییرات شرکت تضامنی چیست ؟

برای ثبت تغییرات شرکت تضامنی می بایست به سایت ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir وارد شده و مراحل مربوطه را انجام داد که برای آشنایی با این موضوع می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

3- مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت تضامنی چیست ؟

از جمله مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت تضامنی می توان به صورتجلسه تغییرات به همراه اساسنامه جدید شرکت و سایر مدارک لازم در خصوص تغییرات انجام شده اشاره نمود که جزئیات آن در متن مقاله آمده است .

برای مشاوره ثبت تغییرات شرکت تضامنی

برای مشاوره ثبت تغییرات شرکت تضامنی

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *