دسته‌بندی نشده

کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل

کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل

در این مقاله از کارشناس رسمی دادگستری قصد داریم به صورت کامل به بررسی موضوع تامین دلیل بپردازیم ؛ بنابراین اگر سوالی در این رابطه دارید ، مطالعه مطالب پیش رو اطلاعات ارزشمندی را در اختیارتان قرار می دهد.

 

الف ) تامین دلیل :

تأمین در لغت به معنای ایمن کردن ، آرام دادن و حفظ کردن می باشد ‏دلیل عبارت از امری می باشد که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌ کنند و در اصطلاح حقوقی تأمین دلیل عبارت است از محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده می باشد.

گاه ما به‌ امری‌ به‌ عنوان دلیل‌ خود برای‌ دعوایی‌ که‌ در آینده مطرح می‌ گردد یا احتمال دارد مطرح گردد ، نگاه می‌کنیم‌ چنین‌ دعوای‌ ممکن‌ می باشد‌ از سوی‌ ما یا از سوی‌ طرف مقابلمان طرح گردد. در هر حال حفظ‌ آنچه‌ می‌تواند در چنین‌ دعوایی‌ مورد استناد ما قرار گیرد و موجب‌ اثبات ادعا یا دفاع ما است، واجد اهمیت‌ است‌ ؛ زیرا ممکن‌ است‌ دلیل‌ مزبور به‌ هر علتی‌ زائل‌ گردد یا امکان استفاده از آن از بین‌ برود یا بسیار دشوار گردد. به‌ این‌ ترتیب‌ شخص‌ برای‌ اینکه‌ امکان استفاده از دلیل‌ مورد نظرش از بین‌ نرود می‌تواند با درخواست‌ تامین‌ دلیل‌ ، این‌ دلیل‌ را حفظ‌ و در دعوای‌ آتی‌ از آن استفاده نماید.

تشریفات درخواست تامین دلیل

مطابق ماده قانون آیین دادرسی مدنی 151 درخواست تامین دلیل می تواند کتبی یا شفاهی باشد ، البته در عمل همواره درخواست تأمین دلیل به صورت کتبی صورت می‌ گیرد. درخواست تامین دلیل باید مشخصات درخواست کننده ، مشخصات طرف مقابل موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل شده است و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده ، قید گردد در این درخواست موضوع دعوایی که قرار می باشد. در آن به دلیل تامین‌شده استناد گردد نیز باید درج گردد. این امر بسیاری از اوقات مغفول می‌ماند و مراجع ذی‌ ربط نیز در این خصوص چندان سختگیری نمی‌ شود. مورد دیگری که باید در درخواست تامین دلیل درچ شود مشخصات طرف مقابل می باشد.

نحوه رسیدگی درخواست تامین دلیل

شوراهای حل اختلاف معمولا قرار تأمین دلیل را بدون رسیدگی خاصی صادر می‌ نماید. در مرحله اجرای قرار مزبور مطابق ماده ۱۵۲ قانون آیین دارسی مدنی مرجع صالح باید طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار نمود جز در مواردی که فوربت دارد.

وفق قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل توسط دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه انجام می گردد ، مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه باشد که در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه است. اما اجرای قرار تأمین دلیل مطابق قانون شورای حل اختلاف با ارجاع از سوی رییس شوراء توسط یکی از اعضای آن شورا انجام می‌شود.

 

ب ) – اقداماتی که کارشناس رسمی دادگستری لازم است قبل و بعد از پذیرش کار کارشناسی به آنها توجه داشته باشد :

اطمینان از اعتبار دفترچه کارشناس رسمی دادگستری.اطمینان از مطابقت کار پذیرفته شده با صلاحیت خود(صرفنظر از توجه ارجاع دهنده )مطالعه دقیق پرونده و اخذ مدارک مورد نیاز و تهیه لیست اسناد موجود در پرونده‌ ( کپی گرفتن ویا درخواست از خواهان ) از آنجا که مدارک موجود در پرونده قبلا” توسط خواهان کپی برابر اصل شده استفاده از آنها ارجح تر می باشد.اطمینان از کفایت اسناد و مدارک جهت ارائه نظریه کارشناسیاطمینان از واریز علی الحساب دستمزد کارشناس توسط خواهان به حساب مرکز یا کانون ( اخذ کپی فیش واریزی )اطمینان از اتمام کار کارشناسی در زمان تعیین شدهاعلام هر گونه تاخیر( مازد بر زمان تعیین شده ) در رنه نظریه کارشناسی به صورت کتبی به ارجاع دهنده و اخذ رسید و یا شماره ثبت نامه ( چه تاخیر از سوی خواهان باشد و چه کارشناس ) و در صورت لزوم اخذ مجوز ادامه کارشناسی.اطمینان نسبیء نسبت به صحت اسناد و مدارک ارایه شده توسط خوانده ( اخذ اصل مدارک ارائه شده و مطابقت با آن در صورت وجود )علام‏ کتبی و شفاهی کسری مدارک مورد نیاز جهت ارائه نظریه کارشناسی به خواهان و اخذ رسید. مناسب با تعیین ضرب الااجل ارائه مدارک.

 

ج ) – گزارش کارشناسی تامین دلیل ( حسابداری و حسابرسی ) :

بررسی نحوه گزارش دهی تامین دلیل بطور جداگانه نسبت به گزارشات محاکم ، ناشی ازتفاوت اساسی در ماهیت این نوع گزارشات با گزارشات محاکم است ، در پرونده های محاکم کار رسیدگی به پرونده آغاز شده است در حالی که در تامین دلیل ، خواهان به دنبال محفوظ موندن مدارک خود برای ادعا و طرح دعوی آتی میباشد. همانگونه که در قسمت تامین دلیل اشاره شد” رویه دیگری در شوراهای حل اختلاف در این خصوص رایج شده می باشد ، با اين توضیح که در مواردی که نیازمند اظهارنظر فنی است. اجرای قرار به کارشناس سپرده می‌ گردد و تنها گزارش اوست که تحت عنوان اجرای قرار در پرونده قرار می‌گیرد “. از آنجا که منظور از تأمین دلیل فقط ملاحظه و صورت‌برداری و حفظ آن می باشد. لذا کارشناس رسمی دادگستری علاوه بر ارائه نظریه کارشناسی خود ملزم به صورت برداری از اسناد و مدارک و دلایل خواهان نیز می باشد و همین موضوع‌ یکی از دلایل تفاوت با گزارشات محاکم و نیز افزايش اهمیت این گزارش است. اين الزام همچنین مهمترین اثرش را در شکل گزارش تنظیمی کارشناس رسمی دادگستری به جا خواهد گذاشت. مهمترین بخش گزارش کارشناس بخش ارانه نظریه کارشناسی اظهار نظر می باشد. طبق اصول و استانداردهای حسابرسی انواع اظهارنظر ها در گزارشات حسابرسی شامل ، اظهار نظرهای مقبول مشروط ، مردود و عدم اظهار نظر است که با ملاحظات خاص این موارد در مورد گزارشات کارشناس رسمی دادگستری هم صادق می باشد. بدون شک الزام به بررسی و رعایت الزامات قانونی طبق اصول و استاندارد های حسابداری و حسابرسی ، جزء لاینفک وظایف کارشناسان ( رشته حسابداری و حسابرسی ) حسب مورد است. همچنین بدلایل خاص شکلی و ماهوی ارائه گزارشات کارشناس رسمی دادگستری طبق دستورالعمل گزارش دهی حسابرسی صورت نمی گیرد. در خصوص انواع اظهارنظرها ذکر این نکته ضروری می باشد که در گزارشات کارشناسی اظهار نظر مشروط صرفا در گزارشاتی قابل استفاده می باشد که کارشناس رسمی دادگستری حداقل نسبت به بخشی از اسناد و مدارک اظهار نظر کرده باشد ؛ در غیر اینصورت اظهار نظر مشروط برسر دوراهی قرار دادن مرجع قضایی است و با وظیفه کارشناس رسمی دادگستری مغایرت خواهد داشت.

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *