دسته‌بندی نشده

اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی – سایت

اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی، ظرف یک هفته از ابلاغ نظریه، امکان پذیر می باشد. بدین منظور، هر یک از طرفین دعوا، می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، لایحه اعتراضیه خود را ثبت کرده و وکلای پرونده نیز با ورود به سایت عدل ایران، امکان ثبت لایحه خود را به روش اینترنتی، خواهند داشت.

برای مشاوره نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

برای مشاوره نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

 

در دعاوی حقوقی و کیفری که دارای جنبه تخصصی بوده، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، جهت مشخص شدن وضعیت امور تخصصی، بررسی مساله را به کارشناس، ارجاع می دهد. یکی از انواع کارشناس، پزشک متخصص سازمان پزشکی قانونی بوده که در موارد خاصی، مانند تعیین نوع جراحات و میزان ارش و مشخص کردن حجر فرد، بررسی موضوع به این کارشناس، ارجاع می شود.

اما، گاهی، نظریه صادر شده از سوی پزشکی قانونی، مورد پذیرش یکی از طرفین دعوا نبوده که در این صورت، برای پذیرش اعتراض، از سوی مرجع قضایی و رسیدگی مجدد به موضوع، لازم است تا طرف معترض، مقررات مربوط به نحوه و مهلت اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی را رعایت نماید.

لذا، در این مقاله، پس از معرفی سایت اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، نحوه، مهلت و هزینه این اعتراض را در دادسرا، مرحله پس از صدور حکم و در مرحله تجدیدنظر، توضیح داده و در انتها، یک نمونه متن اعتراض به گواهی پزشکی قانونی را ارائه خواهیم کرد.

سایت اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

گاهی، در برخی از پرونده های حقوقی و کیفری، موضوع، جهت اظهارنظر تخصصی، به پزشکی قانونی، ارجاع شده، اما، در بعضی موارد، پس از وصول نظریه این مرجع، یکی از طرفین دعوی، به این نظر تخصصی اعتراض دارد. در این صورت، این سوال مطرح می گردد که آیا امکان اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، وجود دارد یا خیر؟ و در صورت امکان، آیا برای اعتراض به گواهی پزشکی قانونی، می توان به روش اینترنتی و از طریق سایت، اقدام کرد یا اعتراض، به روش حضوری خواهد بود؟

در پاسخ به سوال اول، باید گفت، مطابق مواد 260 قانون آیین دادرسی مدنی و 161 قانون آیین دادرسی کیفری، هر یک از طرفین دعوی، می توانند، به نظریه کارشناسی، اعتراض نمایند. بنابراین، از آنجا که گواهی پزشکی قانونی نیز یکی از انواع نظریه های کارشناسی بوده، لذا، اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی نیز برای طرفین دعوای حقوقی و کیفری، امکان پذیر می باشد.

اما، آیا اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی، به روش اینترنتی نیز امکان پذیر بوده و در این صورت، آدرس سایت در نظر گرفته شده برای این اقدام چیست؟ در پاسخ به این سوال، باید گفت، در حال حاضر، صرفا، وکلا می توانند با مراجعه به سایت عدل ایران، به آدرس adliran.ir، لایحه خود، مبنی بر اعتراض به نظریه پزشکی قانونی را ثبت نمایند.

در نتیجه، سایر افرادی که فاقد پروانه وکالت بوده، امکان اعتراض به گواهی پزشکی قانونی، به روش اینترنتی و از طریق سایت را نداشته و باید از طریق روش حضوری، برای ثبت لایحه اعتراض خود، اقدام نمایند که ما در بخش های بعد، نحوه این اعتراض را توضیح داده و یک نمونه متن اعتراض به نظریه پزشکی قانونی را نیز ارائه خواهیم کرد.

مراحل دریافت گواهی از پزشکی قانونی

نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

برای اینکه اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی، مورد قبول مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوا، قرار گرفته و به آن، ترتیب اثر داده شود، لازم است تا مطابق مراحل و نحوه قانونی آن، انجام گیرد. به همین دلیل، در این بخش، به بررسی نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، پرداخته که مطابق مراحل زیر می باشد:

در ابتدا، طرف معترض یا وکیل وی که به گواهی پزشکی قانونی، اعتراض داشته، باید برای تنظیم نمونه متن لایحه اعتراضیه خود، اقدام کرده و این لایحه را در مهلت قانونی، برای شعبه رسیدگی کننده به پرونده ارسال نمایند.

نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، برای افراد عادی که فاقد پروانه وکالت بوده، بدین صورت است که این افراد، باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و لایحه خود را که با کمک یک وکیل دادگستری یا با استفاده از نمونه متن های موجود، تنظیم کرده اند، از طریق دفاتر خدمات، برای شعبه، ارسال نمایند.

اما، وکلا، می توانند برای ثبت لایحه اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی، به سایت عدل ایران مراجعه نموده که بدین منظور، لازم است تا متقاضی، پس از جست و جوی آدرس سایت، یعنی adliran.ir و ورود به صفحه اصلی آن، از منوی سمت راست، بر روی گزینه سامانه وکلا و کارشناسان، کلیک نماید.

 

 

در مرحله بعد، متقاضی باید کد ملی و رمز شخصی(کد ثنا) خود را در کادر های مربوطه وارد کرده و بر روی دکمه مرحله بعد، کلیک کند. سپس، یک رمز موقت، به شماره همراه فرد، ارسال شده که باید این رمز را نیز در کادر مشخص شده، وارد کرده و دکمه ورود را بزند.

 

 

در این مرحله از مراحل نحوه اعتراض به گواهی پزشکی قانونی، پس از ورود به حساب کاربری، وکیل پرونده باید از منوی سمت راست صفحه، بر روی گزینه ارائه و پیگیری لایحه، کلیک نماید.

 

 

حال، در این صفحه، متقاضی، می تواند با انتخاب گزینه ثبت و ویرایش لایحه، برای ثبت لایحه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، اقدام نماید.

 

 

پس از ثبت لایحه اعتراض به گواهی پزشکی قانونی، مطابق ( آیین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی پزشکی و رشته ‌های وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور)، موضوع، مجددا، در یکی از کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی، مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه، برای مرجع قضایی، ارسال می گردد.

در صورت اعتراض مجدد به نظر کمیسیون و موافقت مرجع قضایی، موضوع مجددا، در کمیسیون مرکز استان یا استان مجاور با اعضا متفاوت، مطرح گردیده و نظریه این کمیسیون، به اطلاع مرجع قضایی می رسد.

اما، در صورتی که یکی از طرفین، بازهم معترض به نظر کمیسیون دوم بوده و مرجع قضایی نیز ضرورت رسیدگی دقیق تر به موضوع را احراز کند، این مرتبه، بررسی و اظهار نظر، توسط کمیسیون مرکزی(تهران)، صورت گرفته که این امر را با استفاده از دلایل موجود در پرونده پزشکی، انجام خواهد داد.

بیشتر بخوانید : سیستم نوبت دهی سازمان پزشکی قانونی

 

مهلت اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

چه در قانون آیین دادرسی کیفری و چه در قانون آیین دادرسی مدنی، انجام اقدامات از سوی هر یک از طرفین دعوا، به طور معمول، دارای مهلت اقدام می باشد. اعتراض به نظریه پزشکی قانونی نیز مستثنی از این قاعده کلی نبوده و لذا، طرح آن، محدود به مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای این اقدام می باشد. بنابراین، در ادامه، به این سوال، پاسخ خواهیم داد که مهلت اعتراض به گواهی پزشکی قانونی، تا چه زمانی است؟

برای پاسخ به سوال فوق، باید به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعه نمود. مطابق ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری: «… مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین، ابلاغ می ‌شود. طرفین می ‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس، به دفتر بازپرسی، مراجعه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کنند. »

همچنین، به موجب ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی: « وصول نظر کارشناس، به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌ توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس، چنانچه مطلبی دارند، نفیا یا اثباتا به طور کتبی، اظهار نمایند.»

بنابراین، با توجه به این ماده، مهلت اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی، یک هفته از تاریخ ابلاغ این نظریه به طرفین پرونده می باشد. با این توضیح که پس از وصول گواهی پزشکی قانونی به دفتر مرجع قضایی، این نظریه، از طریق سامانه ثنا، به طرفین دعوی، ابلاغ شده و از تاریخ قرارگیری ابلاغیه در حساب کاربری فرد، وی یک هفته، برای اعتراض، مهلت خواهد داشت.

بیشتر بخوانید : مهلت پرداخت هزینه کارشناس دادگستری

 

هزینه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی، چه از طریق سایت انجام گیرد و چه از طریق مراجعه حضوری، مانند اکثر اقدامات قضایی، نظیر ثبت شکواییه، واخواهی، تجدید نظر و …، نیازمند پرداخت هزینه مربوط به این اقدام می باشد. در رابطه با هزینه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، لازم است، دو مساله، مورد بررسی قرار گیرد: اول آنکه پرداخت این هزینه، بر عهده چه کسی است؟ و مساله دوم آنکه، میزان این هزینه چقدر می باشد؟

در پاسخ به سوال اول، باید گفت، اگرچه، حکم خاصی در مورد مسئول پرداخت هزینه اعتراض به گواهی پزشکی قانونی، وجود نداشته، اما، از آنجا که این نظریه نیز یکی از انواع نظریه های کارشناسی بوده، همانند سایر انواع این نظریه ها، پرداخت هزینه رسیدگی مجدد به گواهی، بر عهده اعتراض کننده به آن می باشد.

برای تعیین میزان هزینه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی نیز باید به بخشنامه تعرفه خدمات پزشکی قانونی در سال 1401 مراجعه نمود که مطابق این بخشنامه، هزینه کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی (در مرکز استان یا شهرستان)، مبلغ 390 هزار تومان، مبلغ کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مجدد (در مرکز استان)، 470 هزار تومان و در نهایت، هزینه کارشناسی پزشکی قانونی در کمیسیون تخصصی مرکزی (در تهران)، 560 هزار تومان می باشد.

بیشتر بخوانید : هزینه کارشناسی دادگاه

 

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در دادسرا

معمولا، رسیدگی به پرونده های کیفری، از دادسرا آغاز شده و این مرجع، تحقیقات مقدماتی مرتبط با جرم را انجام می دهد. یکی از اقدامات مرتبط با تحقیقات مقدماتی، ارجاع موضوعات تخصصی، به پزشکی قانونی می باشد. در این صورت، این سوال، قابل طرح است که اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در دادسرا، به چه صورت خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت، اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی در دادسرا، همانطور که پیش از این نیز گفته شد، در مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه، برای متهم و شاکی و وکلای آنها، امکان پذیر می باشد.

در این صورت، شاکی یا متهم می توانند پس از تنظیم لایحه اعتراضیه، با استفاده از نمونه متن های موجود، با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، لایحه خود را ثبت کرده و وکلا نیز این امکان را داشته تا با مراجعه به سایت اعتراض به گواهی پزشکی قانونی یا در واقع، همان سایت عدل ایران، لایحه خود را ثبت و برای دادسرا، ارسال نمایند.

بیشتر بخوانید : موارد قابل تشخیص در پزشکی قانونی

 

اعتراض به نظر پزشکی قانونی بعد از صدور حکم

گاهی، پیش می آید که طرفین دعوا، به هر علتی، در مهلت یک هفته، به نظر پزشکی قانونی، اعتراض نکرده و رسیدگی، منتهی به صدور رای می گردد. همچنین، گاهی، اگرچه، اعتراض به گواهی پزشکی قانونی، انجام گرفته، اما، پس از صدور رای، نادرست بودن این گواهی، مشخص می گردد. در این صورت، آیا امکان اعتراض به نظریه پزشکی قانونی بعد از صدور حکم، وجود خواهد داشت؟

در پاسخ باید گفت، اگر منظور از اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی بعد از صدور حکم، اعتراض به عنوان یک اقدام مستقل و با ثبت یک لایحه باشد، پاسخ سوال، منفی است. چراکه، قانون گذار، مهلت این اعتراض را یک هفته از تاریخ ابلاغ نطریه، اعلام کرده است.

با این وجود، باید به این نکته توجه داشت که در صورتی که امکان و مهلت هر یک از انواع اعتراض به رای، از جمله واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، برای طرفین دعوا، وجود داشته باشد، وی می تواند ضمن اعتراض به رای صادره، مراتب اعتراض به گواهی پزشکی قانونی را نیز به مرجع قضایی مربوطه، اعلام نماید.

بیشتر بخوانید : سازمان پزشکی قانونی کشور و وظایف آن

 

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در مرحله تجدیدنظر

پس از اینکه رای دادگاه بدوی، صادر گردید، در برخی از دعاوی، این امکان برای هر یک از طرفین وجود داشته تا ظرف 20 روز از ابلاغ رای، برای تجدیدنظر خواهی از حکم صادره، اقدام نمایند. در این صورت و در حالتی که در پرونده، یک نظریه پزشکی قانونی، صادر شده باشد، لازم است تا به مساله اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در مرحله تجدیدنظر نیز پرداخته شود.

در رابطه با اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در مرحله تجدیدنظر، باید گفت، هر یک از طرفین که بنابر دلایلی موجه، معترض به نظر پزشکی قانونی باشند، می توانند ضمن ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی، مراتب اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی را نیز به مرجع قضایی، اعلام نمایند.

به علاوه، در مواردی که رای دادگاه بدوی، در مرحله تجدیدنظر، نقض شده و دادگاه تجدیدنظر، خود وارد رسیدگی ماهوی به پرونده می گردد، در صورتی که موضوع به پزشکی قانونی، ارجاع شود، پس از وصول نظریه و ابلاغ آن به طرفین از طریق سایت ثنا، هر یک از آنها، یک هفته، مهلت خواهد داشت تا برای اعتراض به گواهی پزشکی قانونی، اقدام نماید.

بیشتر بخوانید : آزمایش پزشکی قانونی برای طلاق

 

نمونه متن اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

همانطور که پیش از این گفتیم، اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، ظرف یک هفته از ابلاغ این نظریه، برای طرفین دعوا، امکان پذیر بوده که بدین منظور، هر یک از طرفین دعوی، می توانند لایحه اعتراض خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ثبت کرده و وکلای طرفین نیز امکان ثبت لایحه اعتراض به گواهی پزشکی قانونی را از طریق سایت ثنا خواهند داشت.

اما، از آنجا که برخی از افراد که دارای وکیل در پرونده نبوده، خود شخصا، برای اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی، اقدام می کنند، در این قسمت، یک نمونه متن اعتراض به نظریه پزشکی قانونی را ارائه کرده تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، با استفاده از این نمونه متن، برای تنظیم لایحه اعتراضیه خود، اقدام نمایند.

 

نمونه متن اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

ریاست محترم شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ………………

با سلام

احتراما، اینجانب ………………، شاکی پرونده کلاسه ……………… با توجه به صدور گواهی پزشکی قانونی، در مهلت یک هفته ای اعتراض، مراتب اعتراض خود را به نظریه پزشکی قانونی اعلام شده، به شرح ذیل، به استحضار می رساند:

در بند سوم گواهی صادر شده، آسیب وارده به پای راست، صرفا جا به جایی استخوان، عنوان گردیده، حال آنکه عکس رادیولوژی گرفته شده از پای راست اینجانب و گواهی پزشک متخصص، حاکی از شکستگی در استخوان این پا، بوده که متاسفانه، در نظریه اعلام شده، لحاظ نشده است. لذا، ضمن اعتراض به گواهی نظریه پزشکی قانونی صادر شده، ارجاع موضوع به کمیسیون پزشکی قانونی، جهت بررسی مجدد مدارک ارائه شده و اصلاح نظریه را تقاضا دارم.

 

جهت دانلود نمونه متن اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، بر روی دکمه دانلود فایل، در باکس زیر، کلیک نمایید.

 

نمونه متن اعتراض به نظریه پزشکی قانونی


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 350 KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی در کانال آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی پاسخ دهند.

اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری

 

 

سوالات متداول

1- سایت اعتراض به نظریه پزشکی قانونی چیست؟

سایت اعتراض به نظریه پزشکی قانونی برای وکلای دادگستری سامانه عدل ایران می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی به چه صورت می باشد؟

نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی بدین صورت بوده که اشخاص غیر وکیل می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی لایحه اعتراضیه خود را ثبت نمایند برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- مهلت اعتراض به گواهی پزشکی قانونی تا چه زمانی است؟

مهلت اعتراض به گواهی پزشکی قانونی تا یک هفته از تاریخ ابلاغ نظریه می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

برای مشاوره نحوه اعتراض به نظریه پزشکی قانونی

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *