مواد محترقه و منفجره

تعیین میزان خسارت ناشی از انفجار توسط کارشناس رسمی دادگستری مواد محترقه و منفجره

تعیین میزان خسارت ناشی از انفجار هم توسط کارشناس قابل انجام است. خساراتی که از طریق انفجار در جشن هایی چون چهارشنبه سوری و همچنین حوادث غیر مترقبه در مکان های صنعتی روی می دهد توسط کارشناس قابل بررسی و پیگیری است. کارشناس می تواند با بررسی عوامل مربوط به انفجار، بررسی تجهیزات، بررسی میزان سوختگی و خسارات ناشی از آن نسبت به تعیین میزان خسارت ناشی از انفجار اقدام نماید.

تعیین میزان خسارت ناشی از انفجار در محیط های صنعتی

تعیین میزان خسارت ناشی از انفجار در محیط های صنعتی چون آزمایشگاه ها، کارخانه ها و ساختمان های صنعتی و غیره توسط کارشناس انجام می شود. میزان خسارت ناشی از احتراق در این مجموعه ها با توجه به میزان آتش سوزی، عوامل و مواد منشاء احتراق و همچنین بررسی عیوب تجهیزان و غیره انجام می شود.

 میزان خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه

عموما افرادی که از مواد محترقه استفاده می کنند جوانان بی تجربه و نا آگاه هستند که در جشن هایی چون چهارشنبه آخر سال استفاده می کنند. این مواد ممکن است حادثه ساز بشوند. این مواد ممکن است باعث ایجاد خساراتی چون آتش سوزی، سوختگی بدن، سوختگی اموال عمومی و غیره بشود که تعیین میزان خسارت این امور با کمک کارشناس انجام می شود. کارشناس با استفاده از بررسی میزان آتش سوزی و میزان انفجار و تخریب نسبت به میزان خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه اظهار نظر می نماید.

سوختگی ناشی از انفجار مواد محترقه

یکی دیگر از صدمات و خسارت مربوط به سوختگی ناشی از انفجار مواد محترقه است. این نوع خسارت که خسارات بدنی نام دارد با  توجه به میزان و درصد سوختگی تعیین می شود. کارشناس برای بررسی میزان سوختگی با استفاده از نظر پزشک قانونی و شرح ماجرای سوختگی ناشی از مواد محترقه اقدام به بررسی و اظهار نظر می کند. در واقع انفجار مواد محترقه که اغلب باعث سوختگی اموال و وسایل عمومی می شود با جرم های کیفری همراه هستند.

جرم ناشی از شرکت در چهارشنبه سوری

با توجه به اینکه در خصوص چهارشنبه سوری و امکان آتش سوزی با مواد محترقه خسارات و آسیب هایی به اموال یکدیگر وجود دارد طبق قانون اگر به صورت عمدی خسارت وارد شود با مجازات هایی از شش تا پنج سال حبس همراه خواهد بود. در این خصوص کارشناس رسمی موضوع آتش سوزی و خسارات وارده ناشی از احتراق مواد محترقه را بررسی و شرایط و ضوابط را ارزیابی می کند و نسبت به آن اظهار نظر می نماید.

کارشناس رسمی دادگستری مواد محترقه و منفجره در واقع به نوعی ارزیابی فنی ناشی از نوع مواد محترقه و میزان تخریبی که این مواد در بر داشته است می‌پردازد. در مورادی که برای مثال انبار مواد محترقه دچار آتش سوزی شود کارشناس رسمی دادگستری آتش نشانی و آتش سوزی نیز اظهار نظر خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *