کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

نظر کارشناس رسمی دادگستری کار در رابطه با حوادث ناشی از کار

تعریف حادثه ناشی از کار ازنظرکارشناس رشته کار:

ازنظرکارشناس رسمی رشته کار،طبق ماده ۶۰، حادثه ی ناشی ازکاربه حادثه ای گفته میشود که درحین انجام وظیفه درمحل کا،بصورت ماموردرخارج ازمحل کار،در زمانی که بین محل کاروخانه در رفت وآمد میباشدبرای کارگر اتفاق می افتدوآن فردنیزدارای بیمه میباشد.درحوادث ناشی ازکارلازم است که تعریف کارگروکارفرمارابلد باشیم . کارگرفردی است که به ازای دریافت حقوق به درخواست فرد دیگری که کارفرما نام دارد، کارمیکند.کارفرما کسی است که کارگر به درخواست اوکارمیکند ومدیران وسایر کسانی که وظیفه ی اداره کارگاه رابرعهده دارند نماینده کارفرما تعریف میشوند.

 

ازکارافتادگی ناشی ازکار ازنظرکارشناس دادگستری کار: ،زمانی به یک حادثه ی ناشی از کار گفته می شود که به صورت غیر منتظره و ناگهانی اتفاق بیفتد و بر روی فرد تاثیرات جسمی و روانی بگذارد .اگر حادثه در موارد زیر اتفاق بیفتد ناشی از کار می باشد.۱_زمانیکه بیمه شده در محیط کار خود مشغول کار است ۲_زمانی که به دستور صاحب کار خود در خارج محل کار مشغول به کار است ۳_زمانی که جهت درمان به مراکز درمانی مراجعه می کند۴_هنگامی که در حال رفت و آمد بین خانه و محل کار می باشد۵_برای نجات افرادی که بیمه شده اند دچار حادثه شده است۶_زمانی که به دلیل شغلی که دارد بیماری مرتبط با شغل را بگیرد.۷_کسانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار حادثه شده اند.

مقررات حوادث ناشی از کار از دیدگاه کارشناس رسمی دادگستری رشته کار:بر اساس ماده ۶۵ زمانی که یک حادثه اتفاق بیفتد کارفرما و سایر مسولین وظیفه دارند که تمام امکانات و شرایط لازم را برای جلوگیری از تشدید فرد آسیب دیده فراهم کنند .

بر اساس ماده ۶۶ اگر ثابت شود که حادثه ی ایجاد شده به دلیل سهل انگاری و غفلت و عدم امکانات لازم از طرف کارفرما ایجاد شده ،صندوق تامین اجتماعی طبق ماده۵۰ تمام هزینه هایی که برای کارگر لازم است را پرداخت می کند وآن را از کارفرما میگیرد.

بر اساس ماده ۹۰ فردی که کار میکند باید متناسب با کاری که به آن میدهند استعدادو توان جسمی آن را داشته باشد وقبل از انجام کار کارفرما بایدترتیب یک معاینه ی پزشکی را بدهد اگر کار فرما در این کار کوتاهی کند و برای کاگر اتفاق بیفتد تمام هزینه ها بر عهده ی کارفرما می باشد.

بر اساس ماده ی ۹۱ تمام کارفرمایان و مسولان وظیفه دارند که تمام امکانات و وسایلی که برای حفاظت جان کارگران لازم است فراهم کنند و دراختیار آنها قرار دهد همچنین بر کار کارگران نظارت دقیقی داشته باشند که کارها را طبق قوانین و اصول مشخص شده انجام دهند.

براساس ماده ی ۷۹کار کردن افراد زیر۱۵سال ممنوع است اگرکارفرما افراد زیر۱۵سال را به کارگیرد ازنظر قانونی تخلف محسوب می شود ومسولیت کیفری داردو اگرحادثه ای نیز برای آنها اتفاق بیفتد مجازات شدیدی برای کارفرما در نظر گرفته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *