تشخیص اصالت خط امضا و اثر انگشت

نظرکارشناس رسمی دادگستری خط امضا اثر انگشت درباره اصالت امضا و اثر انگشت

متاسفانه جعل امضا و اثر انگشت یکی از رایج ترین جرایم و تخلفاتی است که در کشور ما رخ می‌دهد. بسیاری از امضاها به دلیل ساده بودن جعل می‌شوند و در مواقعی نیز افراد سودجو اقدام به کپی امضاهای دیگران و یا اثر انگشت آن‌ها می‌کنند. اختلافات بسیار زیادی در مراجع قضایی بر سر همین موضوع مطرح می‌شود که افراد با مراجعه به دادگاه ها اقدام به شکایت می‌کنند. کارشناس رسمی دادگستری خط امضا اثر انگشت وظیفه تعیین اصالت امضا و اثر انگشت و ارائه نتیجه به قاضی را بر عهده دارد.

کارشناس دادگستری خط امضا اثر انگشت ابتدا اقدام به مقایسه امضا با اصل امضای ارائه شده توسط شاکی می‌کند. معمولا جعل متن و امضا به صورت همزمان اتفاق می‌افتد. در خصوص جعل متن در یادداشت دیگری در همین سایت به تفصیل بحث کرده ایم. امضای جعلی ابتدا با روش‌های ظاهری بررسی می‌شود مانند تعیین و تطبیق جهت امضا، نوع جوهر، فشردگی قلم، اختلاف بین متن و امضا، شکستگی‌های امضا، روانشناسی خط و آناتومی خط. چنانچه کارشناس از این طریق نتواند به نتیجه قابل اتکایی دست یابد، از دستگاه های تشخیص جعل امضا، روش های شیمیایی و استفاده از روشهای نوری و نور ماورای بنفش و همچنین بررسی تطبیقی آن با اصل امضا استفاده می‌کند.
یکی از مواردی که بسیار هم اتفاق می افتد جعل امضا از طریق کپی است. بسیاری از افراد با متونی سر و کار دارند که کپی هستند و اصل آن در دسترس نیست و در خصوص اصالت امضا نیز تردید وجود دارد. تشخیص اصالت امضای کپی شده بسیار سخت است چرا که عمده روش‌های کارشناس دادگستری خط امضا اثر انگشت به دلیل در دسترس نبودن اصل امضا خالی از کاربرد می‌شود اما در صورت وجود نمونه امضا کارشناس می‌تواند در این مورد نیز اظهار نظر کند. در غیر این صورت باید امیدوار به خطای جاعل در امضا بود.

جعل امضاها انواع مختلفی دارد. دسته بندی انواع جعل با توجه به افراد حقیقی و حقوقی که امضای آن‌ها جعل می‌شود مشخص می‌گردد. جعل امضا عادی که مربوط به افراد حقیقی است و دیگری جعل امضای افراد حقوقی است که مجازات به مراتب سنگین‌تری دارد. در یادداشت قوانین مربوط به جعل امضا در همین سایت می‌توانید از جریمه و مجازات انواع جعل آگاه شوید. اما جعل امضای عادی حداقل بین شش تا دو سال حبس دارد. جعل امضاء اشخاص حقوقی بستگی به نهادی که جعل شده است متغیر است که در یادداشت ابتدایی همین سایت می‌توانید از مجازات آن مطلع شوید.

جعل امضا در موارد مختلفی نیز صورت می‌گیرد. جعل امضای چک، جعل امضای موکل، جعل امضا در اسناد، جعل امضا همسر، جعل امضا در قولنامه ها، جعل امضا با رضایت اشخاص و هر موضوعی که فردی به جای دیگران خواه با رضایت و خواه بدون رضایت او اقدام به امضا کردن کند مشمول مجازات جعل امضا است.

کارشناس رسمی خط امضا اثر انگشت در صورت بروز اختلاف در هر یک از موارد فوق صاحب صلاحیت کارشناسی است. با توجه به روش های متعدد تشخیص امضای جعلی در صورت بروز مشکل در این حوزه می‌توان به کارشناس خط امضا اثر انگشت رجوع کرد. برای مثال یکی از موارد مهم در اختلافات تقدم و تاخر تحریر نسبت به امضا است که در قولنامه ها و چک ها بسیار اهمیت دارد. ممکن است فردی ادعا کند که امضای او بر روی چک یا کاغذی وجود داشته و بعدا فردی اقدام به نوشتن توافقی جعلی بر آن کرده است. کارشناس رسمی دادگستری خط امضا اثر انگشت قادر است تقدم و تاخر متن نسبت به امضا را تشخیص و احتمال بروز جرم را مشخص نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *