تشخیص اصالت خط امضا و اثر انگشت

کارشناسی امضای جعلی

همه اسناد و مدارک برای هر فردی نیاز به امضای مخصوص به خود را دارد، که صاحب آن با امضای این مدارک و اسناد مالکیت خود را در مورد تمامی اموال منقول و غیر منقول برای به  رسمیت شناختن آنها تایید می کند، که هر فردی امضای مخوص به خود را دارد. اما چنانچه کارشناسی امضای جعلی چیزی غیر از دستخط و امضای فرد صاحب اسناد و مدارک در آن توسط فرد دیگری ببیند به این مورد جعل امضا گفته می شود.

راه های تشخیص جعل امضا

جعل امضا یک کار غیر قانونی بوده و جرم محسوب می شود. اما امضای جعل تا زمانی که موجب ضرر و زیان برای فرد صاحب امضا نباشد، نمی تواند مورد هیچ گونه شکایتی قرار بگیرد. اما اگر فرد صاحب امضا به دلیل جعلی که از امضای او شده است به دادگاه شکایت کند، مراتب رسیدگی به شکایت او مورد بررسی قرار می گیرد. که در این مورد سه راه تشخیص برای اینکه فرد از طریق دادگاه بتواند ثابت کند که امضای او جعل شده است وجود دارد، که کارشناس جعل امضا به آن رسیدگی می کند.

تشخیص جعل امضا به روش مقایسه ای

در روش های تشخیص جعل امضا کارشناس جعل امضا اولین اقدام را از طریق مقایسه ای انجام می دهد. به طوریکه امضای فرد شاکی را را با امضای جعل شده تطبیق می دهد. تمام شکستگی های خط و یا نوع نقطه گذاری، نوع مرکب خودکار، همه این موارد توسط کارشناس جعل امضا رسیدگی می شود. چنانچه مغایرتی در دو امضای فرد شاکی و جعل شده دیده شد آن را به مراتب قضایی گزارش می دهد.

تشخیص امضا از طریق فیزیکی

در این روش کارشناس دادگستری جعل امضا نوع حرکت دست شاکی را با فردی که شاکی او را در جعل امضا متهم می کند را به دقت بررسی می کند. همینطور فشاری که بر خودکار و یا قلم می اورد از طریق کارشناس بررسی می شود و چنانچه دو امضا با هم فرق می کردند، کارشناس جعل امضا را تایید می کند.

تشخیص امضا از طریق شیمیایی و یا ازمایشگاهی

روش شیمیایی تشخیص امضای جعلی اغلب بعد از دو روش بالا صورت می گیرد. زمانی که هیچ کدام از روش های فیزیکی و مقایسه ای تایید جعل امضا را ثابت نکردند، کارشناس جعل امضا از طریق شیمیایی یا ازمایشگاهی اقدام به اثبات جعل امضا می کند، که در این روش با پرتو های نور به تشخیص جعل امضا می پردازند. این روش معمولا و تا درصد بسیار کمی خطا دارد. به طوریکه اغلب با این روش صحت یا عدم صحت شکایت فرد صاحب امضا مبنی بر جعل امضایش توسط فرد مورد شاکی مورد تایید قرار می گیرد.

کارشناس دادگستری جعل امضا

کارشناس جعل امضا کسی است  که با شکایت فرد صاحب امضا شروع به بررسی تشخیص دستخط یا امضای جعلی می کند و صحت و یا رد ان را اثبات می کند. این موارد جزو موارد جرایم رایانه ای می باشد که با افزون تر شدن این گونه موارد غیر قانونی ظرافت کار کارشناسی هر چه بیشتر شده و مورد دقت لازم قرار می گیرد. شما نیز می توانید چنانچه در مورد هر گونه  دستخط و یا امضا رایانه ای سوالی دارید به کارشناس جرایم رایانه‌ای ما مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *