پزشکی و پیراپزشکی و دندان پزشکی

مهرالمثل و ارش البکاره در رابطه نامشروع

برای بررسی مهر المثل و ارش در رابطه نامشروع باید بدانید که در زمان انعقاد عقد بین زوج و زوجه، اگر مهریه ای مشخص نشود یا مهریه تعیین شده فاقد جنبه قانونی باشد اما رابطه مقاربت و زناشویی بین طرفین انجام گرفته باشد؛ بر اساس موقعیت خانوادگی، عرف، سن و معیارهایی از این دست مهریه ای تعیین می شود که به مهر المثل معروف است. اگر بدون انعقاد عقد مقاربت انجام شود و بدون رضایت زن باشد مهر المثل برای زن تعیین می شود و اگر دختر باکره باشد ازاله البکاره نیز تعیین می شود، در غیر این صورت تنها باید مهر المثل پرداخت شود.
دلایل زیادی باعث شده است تا اختلاف خانواده‌ها و افراد در این خصوص بیش از پیش شود به همین دلیل ما در این یادداشت برآنیم تا به کمک کارشناسان متخصصی که در حوزه نفقه، مامایی و غیره داریم در خصوص این شوضوع شایع اظهار نظر کنیم.
اگر بین زن و مرد رابطه زوجیت مشخص نباشد و بدون عقد زن و مرد عمل مقاربت را انجام دهند و عمل برای زن با اکراه باشد؛ یعنی زن رضایت و میل باطنی به انجام عمل مقاربت نداشته باشد و به اجبار باشد _که تجاوز نام دارد_ و در صورت باکره بودن دختر مهرالمثل و ارش البکاره به زن تعلق میگیرد.
اگر زن باکره نباشد تنها مهرالمثل به او تعلق خواهد گرفت. اما اگر عمل مقاربت با رضایت طرفین باشد و هیچ اجباری در کار نباشد نه مهرالمثل و نه ازاله البکاره هیچ کدام ثابت نمی شود. درمورد مهرالمثل باکره بودن و غیر باکره بودن تفاوت دارد که باید توسط دادگاه مشخص شود. اما اگر زنا به عنف ثابت شود علاوه بر اجرای مجازات هایی که در قانون تعیین شده است، پرداخت مهر المثل هم باید انجام شود.

پرداخت مهرالمثل در روابط نامشروع با اثبات رابطه جنسی و مقاربتی که همراه با عدم رضایت و اکره زن باشد ثابت خواهد شد. طبق ماده 658 قانون آیین مجازات اسلامی هرگاه ازاله بکارت با غیرهمسر با مقاربت یا هر روش دیگر انجام گیرد و همراه با اجبار و بدون رضایت باشد موجب ضمان مهرالمثل می شود، و طبق ماده 231 اگر زن دارای پرده بکارت باشه و عمل مقاربت موجب از بین رفتن پرده بکارت شود برای آن خسارت ارش البکاره ثابت می شود. ارش البکاره نوعی دیه است و از زمانی که پرده بکارت جزو اعضای بدن رسمی شد این دیه بر آن ثابت شد.

تعیین مهرالمثل در روابط نامشروع به وسیله ی دادگاه انجام می شود. دادگاه با بررسی مواردی مانند سن، وضعیت خاصه، عرف و محل زندگی به تعیین مهرالمثل می پردازد. تعیین ازاله البکاره عم به عهده دادگاه است. دادگاه بر اساس آنکه ازاله بکارت با عمل مقاربت و نزدیکی انجام شده یا با انگشت و دخول جسم، یا مورادی این چنینی به تعیین میزان ازاله بکارت می پردازد.

برای اطلاع دقیق تر از نحوه تعیین مهرالمثل و ازاله بکاره پینشهاد میکنیم از کارشناسان ما کمک بگیرید، در این زمینه کارشناس نفقه، کارشناس پزشکی، کارشناس مامایی و همچنین کارشناس پرستاری با توجه به موضوع می‌توانند راهنمایی و ارزیابی نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *