بانکی

تشریح روند تملک وثائق وام در رهن بانک ها توسط کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی

طبق نظر کارشناس امور بانکی  بعد از سال ۱۳۸۶ قوانین حقوقی روند تملک وثایق وام هایی که در رنگ رهن بانک هستند شکل دیگری به خود گرفت . به نقل از کارشناس دادگستری بانکی در قبل از سال ۱۳۸۶ در صورتی که مشتریان به تعهداتشان عمل نمی‌کردند در صورتی که ارزش وثیقه ای که در اختیار بانک قرار داده بودند ، اگر بیشتر از معوقات بانک می بود ، بانک از طریق اجرای ثبت نسبت به وصول طلب خویش اقدام می‌ کرد .

و در صورتی که ارزش وثیقه کمتر از طلب های معوقه بانک می‌بود ، نماینده بانک به دادگاه مراجعه می‌کرد و حکم الزام به پرداخت دین را علیه مشتری می گرفت . و سپس حکم اجرا می‌گشت. و مال مورد وثیقه را به اجرا گذاشته می شد . و سپس بانک پیروزه این معامله می گشت . اما پس از سال ۱۳۸۶ قوانین عدم اجرای تعهدات پرداخت وام های معوقه بانکی توسط مشتریان شکل دیگری به خود گرفت و به سه حالت در حال حاضر اجرا می گردد .  که کارشناس رسمی دادگستری اموربانکی به تشریح این سه حالت می پردازد .

حالت اول ) در صورتی که ارزش وثیقه ای که در اختیار بانک قرار میگیرد برابر با مطالبات عقب افتاده بانک باشد ، ملک مورد مزایده قرار می گیرد و خود بانک و یا خریدار دیگری صاحب ملک می‌شود . حالت دوم )  در صورتی که ارزش وثیقه ملکی بیشتر از طلب های معوقه بانک باشد وثیقه ی  گرفته شده از مشتری بدهکار ، مورد مزایده قرار داده می شود .
که در این حالت یا برای وثیقه ی مشتری بدهکار به بانک مشتری پیدا میشود و یا پیدا نمی شود .
در صورتی که مشتری یافت شد ، مال و یا ملکی که توسط بانک تملک گردید به مشتری فروخته می شود و به اندازه ای که بانک از وی طلب دارد از مبلغی که از فروش به دست آمد پرداخت می گردد . در صورتی که مشتری یافت نگردید ، طلبکار بایستی در بخش و یا قسمتی از ملک با بانک شراکت کند و یا اینکه مبلغ اضافی را به بدهکار بپردازد و مالک مورد وثیقه شود .
حالت سوم ) در صورتی که ارزش وثیقه کمتر از طلب های معوقه بانک باشد ، طبق گزارش‌های میدانی به دست آمده از کارشناس دادگستری امور بانکی ؛ بانک به دادگاه مراجعه می‌کند و حکم   ” الزام به پرداخت دین ” را به دست می آورد . و سپس مال مورد وثیقه را به مراجع اجرای حکم معرفی می نماید و بدین‌ ترتیب بانک مالک وثیقه می‌گردد و سند ملک یا مال در رهن بانک قرار می‌گیرد . توصیه کارشناس رسمی دادگستری بانکی   به شما این است که حتما برای خرید مسکن خصوصاً منزل مسکونی که قرار است در آن سکونت گزینید ، از ضوابط و جزئیات وام هایی که برای خرید ملک دریافت می کنید آگاه شوید و تا جایی که ممکن است از بانک هایی که شرایط تملک وثائق وام در آنها بسیار محدود است وام دریافت کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *