دسته‌بندی نشده

هزینه دادرسی خیانت در امانت

[ad_1]

هزینه دادرسی جرم خیانت در امانت در دعاوی مربوط به چک بلامحل و سایر دعاوی کیفری به جز چک بلامحل شامل هزینه تقدیم شکواییه در دعوای کیفری است که مبلغ آن 10 هزار تومان است . البته به این هزینه دادرسی باید یک هزینه ابطال تمبر 500 تومانی هم اضافه شود . هزینه رسیدگی در دعاوی مربوط چک بلامحل با توجه به میزان مبلغ چک ، هزینه رسیدگی متغیر خواهد بود .

برای مشاوره هزینه دادرسی خیانت در امانت 

برای مشاوره هزینه دادرسی خیانت در امانت 

در قانون مجازات اسلامی ایران تمامی کار هایی که جرم محسوب می شود آورده شده است و جرایم مطابق با این قانون ، مشخص شده اند . این قانون در تعریف جرم این گونه بیان کرده است که هر فعل یا ترک فعلی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می ‌شود . با توجه به این تعریف به این نتیجه می رسیم که جرم فقط از طریق انجام کار یا فعل از سوی مجرم اتفاق نمی افتد بلکه در بعضی موارد عدم انجام کار از سوی مجرم جرم است .

جرم خیانت در امانت هم جزء یکی از جرایمی هست که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است . به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی « هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌ هایی از قبیل ‌سفته ، چک ، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی ‌اجرت به کسی داده شده و اصل ، بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده ، آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند ، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد . »

حال با توجه به تعریف جرم خیانت در امانت و تعیین مجازات برای انجام دهنده آن در قانون مجازات اسلامی ممکن است برای افرادی که بدین صورت از طریق خیانت کردن در مال و اموالشان متضرر شده اند این سوال بوجود بیاید که هزینه دادرسی یا همان هزینه رسیدگی به جرم خیانت در امانت چقدر است ؟

در این مقاله ضمن تعریف مختصری که از جرم و خصوصا جرم خیانت در امانت کردیم به این موضوع خواهیم پرداخت که هزینه رسیدگی یا هزینه دادرسی جرم خیانت در امانت چقدر است و افراد برای شکایت از این جرم با چه مدارکی و به کجا باید مراجعه کنند .

هزینه دادرسی خیانت در امانت

 با توجه به این که گفتیم خیانت در امانت جرم است و در قانون مجازات اسلامی برایش مجازات در نظر گرفته شده است ، پس متوجه این موضوع می شویم که خیانت در امانت از حیطه موضوعات حقوقی خارج و داخل در مباحث حقوق کیفری است ، چون مطابق قانون مجازات اسلامی برایش مجازات در نظر گرفته شده است . یعنی شاکیان این جرم برای درخواست رسیدگی می بایست از طریق دادن دادخواست کیفری اقدام کنند اما این که این دادخواست صرفا به صورت کیفری ارائه شود الزامی ندارد و شکات می توانند در حالت خواهان رد مال دعوای خیانت در امانت از طریق دادگاه حقوقی هم اقدام کنند .

 به دلیل این که ارائه دادخواست حقوقی هزینه بیشتری نسبت به ارائه شکایت کیفری دارد در بیشتر موارد روش شکایت کیفری مورد توجه شاکیان جرم خیانت در امانت است البته اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نخواهد بود که حتی با ارائه شکایت به دادسرا و دادگاه عمومی و انقلاب و حتی مجرم شناخته شدن متشاکی علیه یا کسی که از او شکایت شده است ، در آخر شاکی برای گرفتن مالش باید از طریق ارائه دادخواست حقوقی برای رد مالی که از طریق خیانت در امانت از او برده شده است اقدام کند .

 صرف مجرم شناخته شدن فرد به انجام جرم خیانت در امانت در دادگاه کیفری باعث حکم به رد مال شاکی نخواهد شد . تفاوتی که ارائه این دادخواست حقوقی برای رد مال ناشی از خیانت در امانت با دیگر دادخواست های حقوقی دارد این است که در همان دادگاه کیفری هم زمان با رسیدگی به جرم خیانت در امانت به این مورد هم رسیدگی خواهد شد و برایش رای صادر می شود .

هزینه رسیدگی به جرم خیانت در امانت در دعاوی کیفری به دو دسته تقسیم می شود :

دعاوی مربوط به چک بلامحل .

 سایر دعاوی کیفری به جز چک بلامحل .

 هزینه رسیدگی دعوای مربوط به چک بلامحل با توجه به مبلغ چک متغیر خواهد بود مثلا هزینه چک تا مبلغ یک میلیون ریال ۶۰ هزار ریال و نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ۳۰۰ هزار ریال همچنین نسبت به مازاد تا یکصد میلیون ریال ۴۰۰ هزار ریال و نسبت به مازاد بر یکصد میلیون ریال یک در هزار خواهد بود . 

  هزینه رسیدگی به سایر دعاوی کیفری خیانت در امانت مبلغ 10 هزار تومان است و هزینه ابطال تمبر برای تقدیم شکواییه در دعاوی کیفری 50000 ریال یعنی پنج هزار تومان است ، و با توجه به این که گفتیم شاکی برای رد مال خیانت در امانت نیاز به ارائه دادخواست حقوقی دارد که در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم خیانت در امانت به آن هم رسیدگی خواهد شد ، هزینه این برگه دادخواست حقوقی هم 2000 توامان است .

 اگر مبلغ مال یا چک بلامحل تا 20 میلیون تومان باشد و شاکی دعوای خیانت در مانت خواهان پس گرفتن آن باشد می بایست در شورای حل اختلاف طرح دعوا کند که طرح دعوا در شورای حل اختلاف رایگان نخواهد بود . هزینه رسیدگی دعاوی مالی در شورای حل اختلاف : معادل ۵ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی کیفری و غیرمالی : معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری خواهد بود .

 

حتما بخوانید: مجازات خیانت در امانت

برای شکایت از جرم خیانت در امانت به کجا باید مراجعه کرد

همان طور که گفتیم معمولا جرم خیانت در امانت در مورد اموال منقول و اموال غیر منقول همچنین اسناد و مدارکی از جمله سفته ، چک و غیره اتفاق می افتد . که برای شکایت از این جرم شاکی پرونده ابتدا بایستی شکایت کیفری تنظیم و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا کلانتری محل وقوع جرم به دادسرا تحویل دهد تا در آن جا تحقیقات مقدماتی نسبت به اثبات جرم متهم صورت بگیرد و در صورتی که مجرمیت متهم و وقوع جرم خیانت در امانت اثبات شد پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارسال می شود .

 در هر صورت برای شکایت هر از هر جرمی چه در دادسرا یا دادگاه می بایست شرایط اثبات جرم از طرف شاکی وجود داشته باشد مثلا شرایط اثبات جرم خیانت در امانت به شرح زیر است :

 جرم خیانت در امانت در مورد اموال و یا چک ، سفته و پول و غیره باشد .

مال یا پول امانت داده شده باید به شخص امینی که مرتکب جرم خیانت در امانت شده است سپرده شده باشد و امین در این پول یا مال تصرف کرده باشد .

 سپردن مال به امین از جانب مالک آن کاری کاملا قانونی و راه قانونی باشد مثلا نگهداری از مال دزدی نباشد .

مال سپرده شده به امین در هر صورت متعلق به شخص دیگری باشد نه خودش . حتی اگر ذره ای آن از طریق ارث به خودش برسد تصرف مال غیر نخواهد بود .

 جرم خیانت در امانت مقید به نتیجه است یعنی حتما باید بواسطه آن ضرری به مالک رسیده باشد .

 اگر در دادگاه کیفری جرم متهم به ارتکاب خیانت در امانت محقق شود ، در ضمن حکم مجرمیت مجرم در دادنامه کیفری صادره از دادگاه، حکم به رد مال شاکی نخواهد شد و شاکی برای گرفتن مالش باید دادخواست حقوقی بدهد و چنانچه قبلا هم گفتیم این دادخواست حتما لازم نیست که در دادگاه حقوقی ارائه شود ، شاکی می تواند برای پس گرفتن مالش دادخواست حقوقی تتنظیم کند و در همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم خیانت در امانت مطرح کند در تا در ضمن رسیدگی به جرم خیانت در امانت به آن هم رسیدگی شود .

 

حتما بخوانید: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن

 

مدارک لازم برای شکایت از جرم خیانت در امانت

برای طرح هر شکایتی می بایست یک سری اسناد مدارک که به اثبات جرم از سوی متهم کمک می کند ضمیمه شکایت نامه شود که طرح شکایت خیانت در امانت از این قاعده مستثنی نخواهد بود . مدارک لازم در زمان طرح شکایت این جرم به شرح زیر است :

 رسیدی که از امین بابت به امانت گذاشتن مال گرفته شده است و در حال حاضر شاکی خواستار پس گرفتن همان مال از امین خائن است .

تنظیم شکایت مبنی بر جرم خیانت در امانت از سوی شاکی و ارسال اظهارنامه برای امین خائن در جهت پس گرفتن مالش ، سپس مراجعه به دادسرا برای طرح دعوی .

اگر شاهد برای شهادت دادن وجود دارد نام بردن اسامی آنان در جهت اثبات ادعا و ارائه هر گونه مدارک و مستنداتی که ممکن است در صدور رای به نفع شاکی موثر واقع شود .

 

هزینه دادرسی مهریه

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این که هزینه دادرسی جرم خیانت در امانت چقدر است در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون این که هزینه دادرسی جرم خیانت در امانت چقدر است پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- ✔️ آیا برای رسیگی به شکایت از جرم خیانت در امانت باید هزینه ای پرداخت کرد ؟

✔️ در قانون رسیدگی به تمامی شکایات نیازمند پرداخت هزینه ای است که به آن هزینه دادرسی می گویند و جرم خیانت در امانت هم از این قاعده مستثنی نیست که در متن مقاله تعوضیح داده شده است .

2- ✔️ آیا به محض حکم مجرمیت فرد امین خیانت در امانت کننده او باید مال گرفته شده را پس بدهد ؟

✔️ خیر شاکی جرم خیانت در امانت برای گرفتن مالش نیاز به ارائه دادخواست حقوقی دارد که در متن مقاله توضیح داده شده است .

3- ✔️ در چه صورتی پس ندادن مال به صاحبش را می توان خیانت در امانت دانست ؟

✔️ در صورتی که جرم خیانت در امانت نسبت به اموال و یا چک و سفته و پولی اتفاق افتاده باشد که شاکی به امین سپرده است که کامل تر این شرایط در متن مقاله توضیح داده شده است.

برای مشاوره هزینه دادرسی خیانت در امانت 

برای مشاوره هزینه دادرسی خیانت در امانت 

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *