نفقه

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند

لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند، متنی است که توسط خواهان یا خوانده، برای دفاع تنظیم می گردد و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه صالح، ارسال می شود یا به صورت حضوری، در جلسه رسیدگی، تقدیم قاضی می گردد. موارد مندرج در لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند، بسته به اینکه دفاع کننده، خواهان باشد یا خوانده، اشاره به مواردی نظیر استطاعت مالی منفق، بر پرداخت نفقه و عدم توان فرزند، بر کار کردن، برای تامین معیشت و امور مالی خود می باشد.

برای مشاوره نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند

برای مشاوره نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند

 

هنگامی که فرزند یا نماینده قانونی او، اقدام به مطرح کردن دعوای مطالبه نفقه فرزند می نمایند، می توانند، دفاعیات خود را در قالب یک لایحه دفاعیه، تنظیم کرده و در جلسه رسیدگی، به صورت حضوری، تقدیم قاضی کنند یا پیش از جلسه، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، آن را به دادگاه صالح ارسال کنند.

 حق تنظیم چنین لایحه ای، برای خوانده دعوا نیز محفوظ بوده و می تواند، به انجام این امر اقدام کند. اما، از آنجا که نحوه دفاع در لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند، بسیار حائز اهمیت است و این لایحه، در صورتی، مورد قبول قاضی قرار خواهد گرفت که مطابق قواعد این امر تنظیم شود، ضروری است تا با قواعد و تشریفات تنظیم چنین لایحه ای آشنا بود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم بگوییم که لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند چیست و نحوه دفاع در مقابل درخواست نفقه فرزند، چگونه است؛ سپس، متن و فایل دانلود نمونه لایحه برای ندادن نفقه فرزند و مطالبه نفقه فرزند، همچنین، متن اعتراض به نظریه کارشناسی نفقه فرزند را ارائه دهیم.

لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند چیست

یکی از انواع لایحه های ارسالی از سمت طرفین دعوا به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، لایحه دفاعیه است که بسته به موضوع دعوا می تواند، مواردی نظیر لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند، لایحه دفاعیه نفقه زن، لایحه دفاعیه حضانت و مواردی از این دست را در بر گیرد.

زمانی که دعوای مطالبه نفقه فرزند، به موجب ثبت دادخواست مطالبه نفقه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در دادگاه صالح، مطرح می گردد، طرفین دعوا، یعنی خواهان و خوانده می توانند، قبل از جلسه رسیدگی، اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه خود نموده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، آن را به دادگاه ارسال کنند. همچنین می توانند، لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند را نزد خود نگاه داشته و در اولین جلسه رسیدگی، تحویل قاضی کنند.

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند چیست باید گفت، لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند، متن تنظیمی از سوی خواهان یا خوانده دعوا است که در مقام دفاع، به دادگاه ارائه می شود و قاضی با کمک آن می تواند، راحت تر، نسبت به صدور رای تصمیم گیری کند.

شایان ذکر است، از کاربردهای این لایحه، مواقعی است که هریک از اصحاب دعوا، به ویژه خوانده، قادر به حضور در جلسه رسیدگی نیستند. موارد مندرج در لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند، بسته به اینکه دفاع کننده، خواهان باشد یا خوانده، متفاوت است و معمولا، اشاره به مواردی نظیر استطاعت مالی منفق بر پرداخت نفقه و عدم توان فرزند، بر کار کردن، برای تعیین معیشت و امور مالی خود می باشد.

حتما بخوانید: نحوه تنظیم و ثبت لایحه دفاعیه

دفاع در مقابل درخواست نفقه فرزند

در قسمت قبل، توضیح دادیم که مقصود از لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند چیست و چه کاربردی دارد. در این بخش از مقاله، قصد داریم تا درباره شرایط و نحوه دفاع در مقابل درخواست نفقه فرزند، از جانب خوانده دعوای که می تواند، حسب مورد، پدر، جد و اجداد پدری، مادر، اجداد و جدات مادری و پدری باشد، توضیح دهیم.

برای دفاع در مقابل درخواست نفقه فرزند، خوانده دعوا باید، همراه وکیل خود یا به تنهایی، در جلسه رسیدگی حاضر شده و دلایل خود برای ندادن نفقه یا شرایطی که وجود آن ها، از او، نسبت به پرداخت نفقه فرزند، رفع تکلیف می نماید را با ارائه ادله، مطرح کند.

در صورتی که خوانده، امکان حضور در جلسه رسیدگی را ندارد، می تواند برای دفاع در مقابل درخواست نفقه فرزند، اقدام به تنظیم و ارسال یک لایحه دفاعیه برای ندادن نفقه نموده و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه ارسال کند. همچنین، می تواند، با مراجعه به سایت کانون وکلا، یک یا چند شماره وکیل دادگستری معتمد را پیدا کرده و به جای خود، اقدام به فرستادن یک وکیل، به دادگاه برای دفاع نماید.

نحوه دفاع در مقابل درخواست نفقه، با ذکر دلایلی که مثبت توان کار کردن فرزند، برای تامین معیشت خود، همچنین، عدم استطاعت کافی مالی خوانده دعوی، بر پرداخت نفقه فرزند و در تنگنا و مضیقه قرار گرفتن، در صورت پرداخت این نفقه است، می باشد.

حتما بخوانید: تعدیل نفقه فرزند

 

لایحه برای ندادن نفقه

لایحه دفاعیه برای ندان نفقه فرزند، هم می تواند، از سمت خواهان نفقه، تنظیم گردد و در آن، دلایل مستحق بودن فرزند، به دریافت نفقه و وجود شرایط قانونی در منفق برای پرداخت نفقه ذکر شود و هم می تواند از سمت خوانده دعوی مطالبه نفقه فرزند، تنظیم شده و در آن، به دلایل مستحق نبودن فرزند، به دریافت نفقه یا عدم توان مالی خود بر پرداخت، اشاره گردد. در زیر، متن و فایل دانلود یک نمونه لایحه دفاعیه برای ندادن نفقه، ارائه شده است.

نمونه لایحه دفاعیه برای ندان نفقه فرزند

ریاست محترم دادگاه……

اینحانب………..، خوانده پرونده شماره …………… با موضوع مطالبه نفقه فرزند، دفاعیات خود، برای ندادن نفقه فرزند، توسط اینجانب را به شرح زیر، خدمت آن مقام محترم، اعلام می دارم: 

با توجه به اینکه خواهان دعوا، از 21 سال سن برخوردار بوده، به تازگی، خدمت سربازی را تمام کرده و در حال حاضر، در شرکت …………….. با حقوق ماهیانه …………. میلیون تومان، مشغول به کار می باشد و در حال حاضر نیز، در محله…………….. یک ملک مسکونی برای خود، اجاره کرده، ایشان، از توان مالی کافی، برای تامین معیشت خود، برخوردار بوده و مستحق دریافت نفقه اقارب، نیستند.

همچنین، بنده، کارمند بازنشسته ……………… بوده و در حال حاضر، دو فرزند 15 ساله و 10 ساله داشته و حقوق ماهانه اینجانب، ………. تومان بوده که به سختی، کفاف خورد و خوراک و اجاره ماهیانه منزل، به مبلغ ……….. را می دهد و در صورت پرداخت نفقه به خواهان، در مضیقه مالی قرار خواهم گرفت.

علاقمندان به دانلود فایل نمونه لایحه برای ندادن نفقه فرزند، می توانند از طریق لینک زیر، اقدام کنند.

 

نمونه لایحه برای ندادن نفقه فرزند
نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری


حجم: 714KB


منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

پس از ارائه یک نمونه لایحه دفاعیه برای ندادن نفقه فرزند، در ادامه مقاله، قصد داریم، نمونه متن اعتراض به نظر کارشناس و نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند را ارائه کرده و فایل دانلود آن را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم. 

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر

 

نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی نفقه فرزند

در اغلب موارد، خواهان دعوای مطالبه نفقه فرزند، در ستون خواسته دادخواست خود، علاوه بر درخواست صدور حکم بر پرداخت نفقه فرزند توسط خوانده، ارجاع امر به کارشناسی، برای تعیین میزان نفقه فرزند را نیز از دادگاه خواستار است. در این موارد، کارشناس، پس از پرداخت هزینه کارشناسی نفقه، توسط خواهان، با در نظر گرفتن وضعیت فرزند و همچنین، استطاعات مالی منفق، میزان نفقه فرزند را کارشناسی کرده و نظر خود را اعلام می دارد.

نظر کارشناس، از طریق سامانه ابلاغ ثنا، در اختیار خواهان و خوانده دعوا قرار خواهد گرفت و طرفین، 7 روز از زمان دریافت ابلاغ نظریه کارشناسی، مهلت دارند تا به میزان نفقه تعیین شده، اعتراض کنند. خواهان می تواند، به ناعادلانه و کم بودن میزان نفقه تعیین شده توسط کارشناس، به تناسب نیازها و وضعیت فرزند، همچنین، استطاعت مالی بالای منفق، اعتراض کند و خوانده، به بالا بودن مبلغ کارشناسی شده، به تناسب عدم توان مالی خود.

هر یک از طرفین دعوا می تواند، در مهلت مقرر برای اعتراض به نظریه کارشناسی نفقه فرزند، لایحه اعتراض خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه صالح، ارسال نماید. در زیر، یک نمونه لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی نفقه فرزند، از طرف خوانده دعوی، ارائه شده است.

 

نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی نفقه فرزند

ریاست محترم دادگاه……

اینحانب………..، خوانده پرونده شماره …………… با موضوع مطالبه نفقه فرزند، اعتراض خود به نظریه کارشناسی نفقه فرزند، به شماره نظریه …………….. را مبنی بر ناعادلانه بودن مبلغ تعیین شده، به شرح زیر، خدمت آن مقام محترم، اعلام می دارم: 

با توجه به اینکه قانون گذار در قانون مدنی، استطاعت مالی منفق و عدم در مضیقه قرار گرفتن او را یکی از شروط پرداخت نفقه اقارب، در نظر گرفته است و از آنجا که بنده، کارگر روزمزد با حقوق ماهانه 6 میلیون تومان و اجاره خانه 2 میلیون تومان بوده و از توان مالی کافی، برای پرداخت ماهانه دو میلیون تومان، برای نفقه فرزند، برخوردار نمی باشم و در صورت پرداخت این مبلغ، در مضیقه مالی، قرار خواهم گرفت. 

علاقمندان به دانلود فایل نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی نفقه فرزند، می توانند از طریق لینک زیر، اقدام کنند.

 

نمونه اعتراض به نظریه کارشناسی نفقه فرزند
نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری


حجم: 714KB


منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مبلغ نفقه فرزند، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت بیشتر بخوانید مقاله، با همین عنوان آمده است، به علاقمندان به این موضوع، پیشنهاد می گردد.

مبلغ نفقه فرزند

 

دانلود نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند

همانطور که در قسمت های قبلی مقاله، توضیح دادیم، هنگامی که سرپرست قانونی فرزند یا خود او (در صورت داشتن اهلیت قانونی و رشد)، با ثبت دادخواست حقوقی، اقدام به مطالبه نفقه فرزند، از مسئول پرداخت نفقه می نمایند، خواهان و خوانده دعوی (یعنی مسئول پرداخت نفقه) می توانند، به موجب یک لایحه دفاعیه، در جلسه رسیدگی، از خود دفاع نمایند و سبب صدور رای، به نفع خود گردند.

خوانده و خواهان می توانند، این لایحه را، از طریق دفاتر خدمات قضایی، قبل از جلسه اول رسیدگی، به دادگاه، ارسال کنند یا در جلسه رسیدگی، حضورا، تحویل قاضی دهند. لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، یک نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند از طرف خواهان دعوی را ارائه کرده و فایل دانلود آن را در اختیار متقاضیان آن، قرار دهیم.

 

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند

ریاست محترم دادگاه

احتراما، اینجانب، ……………….. خواهان دعوای مطالبه نفقه فرزند، در پرونده شماره ………………….، مطروحه در شعبه …………….، دفاعیات خود را به موجب این لایحه و به شرح زیر، خدمت آن مقام محترم، عرض می نمایم:

اینجانب……..، در مورخ …./…../……، با جناب آقای ………، ازدواج دائم نموده و حاصل این ازدواج، یک فرزند مشترک 6 ساله، به نام………، می باشد. متاسفانه، در سال سوم ازدواج، هنگامی که فرزندمان، 2 ساله بود، خوانده محترم، اقدام به ازدواج مجدد نموده و منزل را ترک کردند و از آن تاریخ تا کنون، از پرداخت نفقه فرزند مشترک، استنکاف می ورزند. این در حالی است که ایشان، مالکیت و مدیریت کارخانه…….. را بر عهده داشته و بدین سبب، از استطاعت مالی کافی، برای پرداخت نفقه فرزند، برخوردار هستند و با پرداخت نفقه، در مضیقه، قرار نخواهند گرفت.

از آنجا که قانون گذار، در ماده 1199 قانون مدنی، در ابتدا، پدر را مسئول پرداخت نفقه اولاد می داند و در ماده 1197 نیز، شرط تعلق نفقه به اقارب که فرزند نیز یکی از آن ها است را ندار بودن اقارب و عدم توان آن ها بر کارکردن، برای تعیین معیشت دانسته، همچنین، در ماده 1198، استطاعت مالی منفق و عدم قرار گرفتن او در مضیقه، به واسطه پرداخت نفقه را از دیگر شروط پرداخت نفقه اقارب و فرزند، توسط پدر و مسئول پرداخت، قرار داده است و با توجه به اینکه تمامی شروط، در پرونده اینجانب، محقق هستند، از آن مقام محترم، صدور رای شایسته، مستدعی است. ادله مثبت توان مالی منفق، به پیوست، تقدیم می گردد.

 

علاقمندان به دانلود نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند می توانند، از طریق لینک زیر، اقدام نمایند.

 

نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 204KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند پاسخ دهند.

نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

 

 

سوالات متداول

1- لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند چیست؟

لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند متنی است که از سمت اصحاب دعوا برای دفاع تنظیم می شود و قبل از جلسه رسیدگی از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه ارسال می گردد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- نحوه دفاع در مقابل درخواست نفقه فرزند چگونه است؟

نحوه دفاع در مقابل درخواست نفقه فرزند با تنظیم یک لایحه دفاعیه و اشاره به عدم توان مالی کافی خوانده دعوا بر پرداخت نفقه و توان و استطاعت فرزند بر کار کردن برای تامین معیشت خود می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- اعتراض به نظر کارشناسی نفقه فرزند چگونه است؟

خواهان یا خوانده معترض به نظر کارشناسی نفقه فرزند باید اعتراض خود را در مهلت مقرر تنظیم و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه ارسال کند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند

برای مشاوره نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *