دسته‌بندی نشده

نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند از طرف مادر

دادخواست تعدیل نفقه فرزند، دادخواستی می باشد که به موجب آن، مسئول حضانت یا مسئول پرداخت نفقه فرزند، از دادگاه، تقاضای افزایش یا کاهش مبلغ نفقه تعیین شده در گذشته برای فرزند را دارند. ثبت این دادخواست از طرف مادر، در شرایطی که او، مسئول حضانت فرزند بوده و فرزند به سن قانونی ثبت دادخواست، نرسیده باشد، ممکن است.

برای مشاوره نحوه تنظیم نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند

برای مشاوره نحوه تنظیم نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند

 

نفقه فرزند، یکی از حقوقی است که قانون گذار، در قوانینی مانند قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، برای فرزند، در نظر گرفته و از آن، تحت عنوان نفقه اقارب، یاد می کند. در شرایطی که مسئول پرداخت نفقه فرزند، از پرداخت نفقه وی، خودداری کند، می توان با ثبت دادخواست این موضوع، از دادگاه خواست، تا در این خصوص و میزان نفقه فرزند، تعیین تکلیف کند.

حال چنانچه، پس از تعیین مبلغ نفقه فرزند توسط دادگاه و گذشت مدتی از قطعی شدن رای آن، به دلایلی نظیر تورم اقتصادی یا تغییر نیازهای فرزند، نفقه تعیین شده، کفایت مخارج فرزند را نکند یا مسئول پرداخت، معسر گردد و نتواند، مبلغ تعیین شده را بپردازد، قانون گذار، امکان درخواست تعدیل نفقه فرزند (افزایش یا کاهش مبلغ آن) را پیش بینی نموده که تنها، با ثبت دادخواست تعدیل نفقه فرزند و اطلاع از نحوه تنظیم آن، امکان پذیر می باشد.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم توضیح دهیم که دادخواست تعدیل نفقه فرزند چیست و نحوه تنظیم آن، چگونه می باشد؛ سپس، موارد امکان تنظیم و ثبت نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند از طرف مادر را بررسی کرده و متن و فایل دانلود یک نمونه دادخواست در این خصوص را ارائه دهیم.

دادخواست تعدیل نفقه فرزند چیست

برای توضیح در این خصوص که دادخواست تعدیل نفقه فرزند چیست، ابتدا باید، پیرامون بحث تعدیل نفقه و موارد و شرایط انجام و اعمال آن، صحبت کنیم و پس از آن، به این پرسش که دادخواست تعدیل نفقه فرزند چیست؟ پاسخ دهیم. تعدیل، به معنای متعادل کردن، با کمک افزایش یا کاهش دادن، می باشد و زمانی که بحث تعدیل، در خصوص نفقه فرزند، مطرح می گردد، به این معنا است که؛

 

اولا، در گذشته، دادگاه، مبلغی را برای نفقه فرزند، تعیین نموده؛ که این امر، با ثبت دادخواست مطالبه نفقه فرزند، انجام می گیرد..

ثانیا، مدتی از صدور رای در خصوص مبلغ نفقه، گذشته و رای قطعی شده اما، به دلایلی نظیر تورم اقتصادی، تغییر نیازها یا ورشکستگی و اعسار مسئول پرداخت نفقه، مبلغ نفقه تعیین شده در گذشته، کفاف نیازهای فرزند را نمی دهد یا منفق، دیگر قادر به پرداخت مبلغ تعیین شده در گذشته نیست. 

 

در چنین شرایطی، حسب مورد، مسئول حضانت یا خود فرزند، می توانند از دادگاه، تقاضای افزایش مبلغ نفقه را داشته باشند یا مسئول پرداخت نفقه، می تواند از دادگاه صالح برای تعدیل که همان دادگاه صالح برای مطالبه نفقه فرزند است، تقاضای کاهش مبلغ نفقه فرزند را بنماید.

برای این امر، مسئول حضانت یا خود فرزند یا مسئول پرداخت نفقه، باید، اقدام به تنظیم دادخواست تعدیل نفقه نموده و پس از تنظیم دادخواست تعدیل نفقه، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام به ثبت آن کرده و از دادگاه، تقاضای افزایش یا کاهش مبلغ نفقه را داشته باشند.

در واقع، دادخواست تعدیل نفقه فرزند، دادخواستی که به موجب آن، دادگاه، به درخواست افزایش یا کاهش مبلغ نفقه فرزند که در گذشته، به آن، حکم داده شده و حکم آن نیز قطعی گردیده، رسیدگی کرده و حسب مورد، با در نظر گرفتن دلایل و منضمات، اقدام به افزایش و یا کاهش مبلغ نفقه فرزند می کند.

تعدیل نفقه فرزند

نحوه تنظیم دادخواست تعدیل نفقه فرزند

پس از توضیح در این خصوص که دادخواست تعدیل نفقه فرزند چیست، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا پیرامون نحوه تنظیم این دادخواست، صحبت کرده و بگوییم که در صورتی که مادر یا فرزند یا مسئول پرداخت نفقه فرزند، قصد داشته، با تنظیم دادخواست تعدیل نفقه فرزند، تقاضای افزایش یا کاهش مبلغ نفقه فرزند را داشته باشد، باید، چگونه دادخواست خود در این خصوص را تنظیم کنند.

برای تنظیم صحیح دادخواست تعدیل نفقه فرزند، ابتدا باید، با اجزا و ارکان این دادخواست، آشنا بود که عبارتند از: ستون مربوط به اطلاعات خواهان و خوانده؛ ستون مربوط به موضوع خواسته؛ ستون مربوط به دلایل و منضمات و ستون مربوط به شرح موضوع خواسته.

شخصی که قصد دارد، اقدام به تنظیم دادخواست تعدیل نفقه فرزند نماید باید، اطلاعات هویتی خواهان و خوانده و آدرس و شماره تماس آن ها را در ستون مربوط به این موارد، و موضوع خواسته، یعنی، تعدیل نفقه فرزند با جلب نظر کارشناس را در ستون موضوع خواسته بنویسد.

همچنین، باید، دلایل و منضماتی که به موجب آن ها، درخواست تعدیل نفقه فرزند را داشته، در ستون دلایل و منضمات، نوشته و خواسته خود را که مربوط به تعدیل نفقه فرزند می باشد، با ذکر جزئیات، در قسمت ستون شرح خواسته، بنویسد و در نهایت، فیل ورد یا پی دی اف دادخواست تنظیمی خود را بر روی یک حافظه یا تلفن همراه، ذخیره کند و برای ثبت، به یکی از دفاتر خدمات قضایی، تحویل دهد.

بیشتر بخوانید : تعدیل نفقه چیست

 

دادخواست تعدیل نفقه فرزند مشترک از طرف مادر

یکی از پرسش های رایج در خصوص مساله تعدیل نفقه فرزند، این است که آیا مادر می تواند، اقدام به تنظیم نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند مشترک کرده و با ثبت و ارسال آن به دادگاه صالح، از دادگاه، تقاضای تعدیل نفقه فرزند را داشته باشد یا خیر؟ 

در پاسخ به پرسش فوق، مبنی بر اینکه آیا ثبت و ارسال دادخواست تعدیل نفقه فرزند از طرف مادر، در خصوص فرزند مشترک، امکان پذیر است یا خیر؟ باید گفت، بله، چنین امری، امکان پذیر می باشد، البته، در صورتی که شرایط انجام آن، وجود داشته باشد که این شرایط، به شرح زیر هستند:

اولین شرط از شرایط تنظیم و ثبت نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند از طرف مادر، این است که فرزند، زیر سن قانونی مجاز برای ثبت دادخواست باشد و خود شخصا، نتواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام به ثبت دادخواست تعدیل نفقه نماید.

دومین شرط از شرایط تنظیم و ثبت نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند از طرف مادر، این است که مادر، مسئول حضانت فرزند مشترک باشد.

در شرایطی که مادر، قصد دارد تا نسبت به ثبت دادخواست تعدیل نفقه فرزند، اقدام کند، باید از حساب کاربری سامانه ثنا برخوردار بوده و نام کاربری و رمز عبور خود را نیز به یاد داشته باشد. در صورت عدم برخورداری از این حساب کاربری، مادر ابتدا باید، با ثبت نام در سامانه ثنا و سپس، انجام احراز هویت ثنا، حساب کاربری خود را تشکیل داده و در مرحله بعد، نسبت به ثبت دادخواست تعدیل نفقه فرزند، اقدام کند.

شایان ذکر است، برای ثبت دادخواست تعدیل نفقه فرزند، مادر باید، با در دست داشتن فایل ورد یا پی دی اف نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند از طرف مادر، که بر روی یک رم یا سی دی یا حافظه، ذخیره شده است، به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی رفته و نسبت به ثبت دادخواست خود و ارسال آن، به دادگاه صالح، اقدام نماید.

نحوه مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر

 

دانلود نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند

پس از توضیح در این خصوص که تعدیل نفقه فرزند چگونه می باشد و ذکر این نکته که برای مطالبه نفقه فرزند یا تعدیل نفقه فرزند از طرف مادر یا خود فرزند، نیاز به ثبت دادخواست این موضوع، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است، در این بخش از مقاله، قصد داریم، متن یک نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند و فایل دانلود آن را ارائه کرده تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، بتوانند از آن، استفاده نمایند.

 

نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند

خواهان: نام و نام خانوادگی- آدرس- شماره تماس

خوانده: نام و نام خانوادگی- آدرس- شماره تماس

خواسته: تعدیل نفقه فرزند با جلب نظر کارشناس

دلایل و منضمات: دادنامه شماره ….، استشهادیه، شهادت شهود

ریاست محترم دادگاه خانواده ……………….

باسلام

احتراما به استحضار می رساند:

خوانده محترم……، در مورخ …..، به استناد دادنامه شماره…..، صادره از دادگاه …..، محکوم به پرداخت ماهانه، مبلغ …… تومان، از بابت نفقه فرزند مشترک شده اند. با توجه به اینکه از تاریخ صدور حکم بر پرداخت نفقه، به مدت 2 سال می گذرد و طی این بازه زمانی، تورم اقتصادی، به شدت، افزایش یافته و از طرفی، اکنون، فرزند مشترک، به مقطع دبیرستان، وارد شده اند و نیازهای ایشان و مخارج شان نیز تغییر پیدا کرده است، مبلغ نفقه، کفاف مخارج و معیشت فرزند را نمی دهد.

لذا، با استناد به اینکه خوانده محترم، مدیر شرکت ………..، با فیش حقوقی……….. تومان هستند و از استطاعت مالی کافی برای افزایش مبلغ نفقه فرزند برخوردارند و با پرداخت نفقه اقارب، حتی در صورت افزایش آن، در مشقت مالی قرار نمی گیرند، از آن مقام محترم، تقاضای تعدیل مبلغ نفقه فرزند، با ارجاع امر به کارشناس و سپس صدور رای در این خصوص، مستدعی است.

 

علاقمندان به دانلود نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند، می توانند، با کلیک بر رروی دکمه دانلود باکس زیر، نسبت به این امر، اقدام نمایند.

 

دانلود نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند


نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند


حجم فایل: 851KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

از آنجا که اغلب، مسئول حضانت فرزند، در صورت طلاق والدین یا جدایی به هر علت، مادر است، معمولا مادر، اقدام به ثبت دادخواست مطالبه نفقه فرزند می نماید. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر، می توانند، مقاله زیر را مطالعه نمایند.

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تنظیم نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه تنظیم نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- دادخواست تعدیل نفقه فرزند چیست؟

دادخواست تعدیل نفقه فرزند دادخواستی است که از طرف مسئول حضانت یا خود فرزند ثبت و به دادگاه ارسال می گردد تا قاضی بر اساس آن اقدام به افزایش مبلغ نفقه فرزند نماید که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- نحوه تنظیم دادخواست تعدیل نفقه فرزند چگونه است؟

نحوه تنظیم دادخواست تعدیل نفقه فرزند با ثبت اطلاعات مربوط به خواهان و خوانده و موضوع خواسته و شرح آن در ستون مربوطه می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- آیا امکان ثبت دادخواست تعدیل نفقه فرزند مشترک از سمت مادر وجود دارد؟

در صورتی که مادر مسئول حضانت باشد و فرزند به سن قانونی نرسیده باشد امکان ثبت دادخواست تعدیل نفقه فرزند مشترک از سمت مادر با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود دارد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره نحوه تنظیم نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند

برای مشاوره نحوه تنظیم نمونه دادخواست تعدیل نفقه فرزند

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *