دسته‌بندی نشده

نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه

[ad_1]

در شرایطی که حکم الزام به تمکین زوجه قطعیت یافته باشد ، می توان اجرای حکم تمکین دادگاه را تقاضا کرد که نحوه آن ، به این صورت است که مرد ، از دادگاه ، تقاضای صدور اجراییه می کند . در صورت عدم اجرای حکم توسط زن ، ضمانت اجرای موضوع ، عدم پرداخت نفقه به زن و نیز ، امکان ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه می باشد .

برای مشاوره نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه

برای مشاوره نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه

 

بر اساس قانون مدنی ، زوجه پس از عقد نکاح ، می بایست از همسر خود ، تمکین نماید . البته ، در مقابل این تکلیف زن ، شوهر نیز ، موظف شده است که به همسر خود نفقه بپردازد ؛ لذا در صورتی که عدم تمکین زن ، بدون اینکه دلیل موجهی داشته باشد به اثبات برسد ، حق دریافت نفقه توسط زن ، منتفی می شود . در همین راستا ، گاهی مرد ، به دادگاه مراجعه و دعوای الزام به تمکین زن را اقامه می کند که دادگاه ، پس از بررسی دلایل زن برای عدم تمکین ، ممکن است حکم الزام به تمکین صادر و یا دعوای مرد را رد کند .

در صورتی که حکم الزام به تمکین توسط دادگاه صادر شود ، می بایست به نحو مناسبی اجرا گردد . اجرای حکم الزام به تمکین ، به تقاضای مرد ، از طریق واحد اجرای احکام دادگستری صورت می گیرد . به همین دلیل ، از آن جهت که اطلاع از نحوه اجرای حکم تمکین و ضمانت اجرای آن ، نقش مهمی در به نتیجه رسیدن دعوا دارد ، آشنایی با آن ، هم برای مردان و هم برای زنانی که علیه آنها حکم الزام به تمکین صادر شده ، ضروری است .

در همین راستا ، در ادامه این مقاله ، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که شرایط اجرای حکم تمکین دادگاه چیست و نحوه آن چگونه است . در ادامه ، ضمانت اجرای حکم تمکین را بررسی نموده و نمونه درخواست اجرای این حکم از دادگاه را نیز ، ارائه خواهیم نمود .

شرایط اجرای حکم تمکین دادگاه

به لحاظ حقوقی ، زن ، همانطور که از حق دریافت نفقه از شوهر برخوردار است ، می بایست از شوهر خود نیز ، تمکین عام و خاص داشته باشد . تمکین عام ، به معنای پذیرش ریاست مرد بر کانون خانوادگی است و تمکین خاص نیز ، ناظر بر روابط زناشویی میان زوجین است . علاوه بر این ، هر دوی زوجین ، مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر و تلاش در جهت تقویت کانون خانوادگی هستند .

با این وجود ، گاهی زن ، شرایط تمکین از شوهر را ندارد ؛ به این صورت که ممکن است عذر موجهی بابت عدم تمکین خود داشته باشد . مثل زمانی که مرد ، اقدام به ضرب و شتم یا آزار و اذیت زن می کند و او را از خانه بیرون می کند . همچنین است در حالتی که مرد ، بیماری مقاربتی دارد . علاوه بر این ، شرط تعیین محل سکونت توسط زوجه ، به زن این امکان را می دهد که در مواردی ، از تمکین برابر شوهر ، امتناع کند که این موارد را می توانید در مقاله عذر موجه عدم تمکین ، ملاحظه نمایید .

در صورتی که زن ، با استناد به دلیل موجهی مرتکب عدم تمکین شود ، عنوان زن ناشزه بر وی صدق نکرده و مرد ، نمی تواند از طریق دادگاه ، وی را الزام به تمکین کند . اما اگر زوجه ، پس از طرح دادخواست الزام به تمکین ، نتواند موجه بودن عدم تمکین خود را اثبات کند ، ممکن است که دادگاه ، حکم الزام به تمکین وی را صادر کند که در این صورت ، حکم الزام به تمکین زن ، مانند سایر احکام دادگاه ، قابلیت اجرا خواهد داشت .

با این توضیح که ، اجرای حکم تمکین دادگاه ، با زور و اجبار ، امکان پذیر نمی باشد ؛ چرا که اصولا تمکین از شوهر و برقراری روابط زناشویی میان آنها ، جزء مسائل شخصی و خصوصی است که متوسل شدن به زور برای اجرای آنها ، حتی در صورت صدور حکم الزام به تمکین ، امکان پذیر نیست .

لذا در پاسخ به این سوال که شرایط اجرای حکم تمکین دادگاه چیست ، باید گفت که از جمله شرایط اجرای حکم تمکین دادگاه ، این است که شوهر ، به عنوان ذی نفع حکم الزام به تمکین ، ابتدا باید تقاضای اجرای حکم تمکین را داشته باشد . تقاضای اجرای حکم تمکین دادگاه ، از طریق ارائه درخواست و پیگیری این موضوع از طریق واحد اجرای احکام دادگستری می باشد که در قسمت های بعد ، نمونه این درخواست را ارائه خواهیم نمود .

اما باید به این نکته اشاره کرد که اصولا تقاضای اجرای حکم تمکین زن که از دادگاه صادر شده و اعمال ضمانت اجرای آن ، زمانی میسر است که حکم صادره از دادگاه ، قطعیت پیدا کرده باشد . به عبارت دیگر ، قبل از صدور حکم و یا قطعی شدن آن ، امکان اجرای حکم تمکین ، وجود ندارد . حکم قطعی ، به حکمی گفته می شود که به جز در برخی موارد خاص ، قابل رسیدگی مجدد توسط دادگاه نبوده و به همین دلیل ، لازم الاجرا محسوب می شود .

حتما بخوانید: تمکین چیست و عدم تمکین به چه معناست

نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه

همانطور که اشاره شد ، از جمله شرایط اجرای حکم تمکین دادگاه ، این است که حکم الزام به تمکین زن ، به صورت قطعی از دادگاه صادر شده باشد و مرد ، متقاضی اجرایی نمودن حکم دادگاه ، از طریق درخواست صدور اجراییه باشد . به همین مناسبت ، در این قسمت ، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که نحوه اجرای حکم دادگاه چگونه است و برای اجرایی کردن حکم الزام به تمکین ، مرد باید چه اقداماتی انجام بدهد ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه ، به این صورت است که مرد ، باید درخواست اجرای حکم تمکین دادگاه را مطرح نماید که در قسمت بعد ، نمونه این درخواست ، آورده شده است .

درخواست اجرای حکم تمکین زن ، مورد رسیدگی قرار می گیرد و به زن ابلاغ می شود تا ظرف مهلت 30 روز پس از صدور اجراییه ، با میل خود ، اقدام به اجرای حکم نموده و ضمن بازگشت به منزل مشترک و ادای تکالیف زناشویی خود ، به دعوای الزام تمکین ، خاتمه بدهد .

البته ، به لحاظ عملی ، اجرایی کردن حکم تمکین ، نمی تواند به این صورت باشد که زوجه را مجبور نمود که با شوهر ، در یک منزل زندگی کرده و از وی ، تمکین عام و خاص به عمل آورد . لذا نحوه اجرای حکم تمکین ، با سایر احکام ، اندکی متفاوت است ؛ چرا که امکان اجبار زن به این تکلیف ، وجود ندارد . صرفا اگر زن ، پس از گذشت ده روز از ابلاغ اجراییه دادگاه مبنی بر الزام به تمکین ، از اجرای آن خودداری کرد ، ضمانت های اجرایی عدم تمکین از قبیل قطع شدن نفقه زن و اجازه ازدواج مجدد مرد ، ممکن است اعمال گردد .

بنابراین ، در صورت وجود شرایط اجرای حکم تمکین دادگاه و درخواست صدور اجراییه از سوی مرد ، زن ، باید با طوع و رغبت به منزل مشترک بازگردد ( نه با زور و اجبار عملی ) . در غیر این صورت ، عنوان زن ناشزه بر وی صدق کرده و ضمانت های اجرایی ناشی از عدم تمکین ، بر زن قابل اعمال است که در قسمت بعد ، به توضیح آنها خواهیم پرداخت .

اظهارنامه عدم تمکین زن

 

ضمانت اجرای حکم تمکین دادگاه

حکم الزام به تمکین زن که از سوی دادگاه صادر شده است نیز ، مانند سایر احکام صادره از دادگاه ، پس از قطعی شدن ، لازم الاجرا بوده و ذی نفع ، می تواند صدور اجراییه را درخواست نماید . نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه ، به این صورت است که به زوجه ، ابلاغ می شود که ظرف مهلت سی روز ، به وظایف زناشویی خود عمل کند ؛ در غیر این صورت ، ممکن است آثار عدم تمکین زن ، حسب مورد در خصوص زن ، اعمال شود .

اما سوالی که مطرح می شود ، این است که ضمانت اجرای حکم تمکین دادگاه چیست ؟ پاسخ به این سوال ، از این جهت مهم است که برخی ، تصور می کنند که عدم تمکین زن ، جرم بوده و قابل مجازات است . در حالی که ما در قانون ، جرمی به عنوان جرم عدم تمکین نداریم و نمی توان زوجه را به دلیل عدم تمکین از همسر ، مجازات نمود . اما عدم اجرای حکم دادگاه ، حسب مورد ، ضمانت های اجرایی دارد که در این قسمت ، قصد داریم به بررسی آنها بپردازیم .

از آن جهت که تکلیف پرداخت نفقه ، در مقابل تمکین زوجه از شوهر قرار گرفته است ، یکی از ضمانت اجراهای حکم تمکین دادگاه ، این است که اگر زوجه ، بدون دلیل موجهی از تمکین خودداری نموده و حکم تمکین دادگاه را اجرا نکند ، مرد نیز ، تکلیفی بابت پرداخت نفقه به زوجه نخواهد داشت و اگر مرد نیز ، نفقه ندهد ، نمی توان وی را به جرم عدم پرداخت نفقه ، مجازات کرد .

همچنین ، شرط دریافت برخی دیگر از حقوق زن در زندگی زناشویی از قبیل برخورداری از شرط تنصیف اموال و دارایی ها پس از طلاق و نیز ، اجرت المثل ایام زندگی مشترک ، این است که زن ، ناشزه نباشد . به همین دلیل ، عدم اجرای حکم تمکین دادگاه ، سبب محروم شدن زن از این حقوق ، خواهد گردید .

علاوه بر این ، یکی دیگر از ضمانت اجراهای حکم تمکین دادگاه ، این است که اگر زن ناشزه شده و از اجرای حکم تمکین دادگاه خودداری نماید ، مرد نیز ، می تواند به خاطر عسر و حرج ناشی از آن ، به دادگاه مراجعه و تقاضا کند که به وی اجازه ازدواج مجدد داده شود .

 مجازات عدم تمکین زن

 

نمونه درخواست اجرای حکم تمکین دادگاه

همانطور که در قسمت های قبل توضیح داده شد ، نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه ، بدین صورت است که زوج ، درخواست صدور اجراییه نموده و پس از صدور اجراییه توسط دادگاه ، موضوع ، به محکوم علیه ( زن ) ابلاغ می شود تا حکم را اجرا نموده و در غیر این صورت ، ضمانت اجرای آن بر زن اعمال می شود . به همین دلیل ، از آن جهت که از جمله شرایط درخواست اجرای حکم تمکین ، درخواست صدور اجراییه از دادگاه است ، در این قسمت قصد داریم برای آشنایی مخاطبین محترم ، نمونه درخواست اجرای حکم تمکین دادگاه را نیز ، ارائه نماییم .

 

متن نمونه درخواست اجرای حکم تمکین دادگاه

ریاست محترم ……………….

با سلام ؛

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب ……………………….. فرزند …………………. ، به شماره شناسنامه ……………………. و شماره ملی …………………………. ، خواهان پرونده شماره ……………………… که به موجب دادنامه ………………….. در خصوص آن رای قطعی مبنی بر الزام زوجه به تمکین صادر شده است ، صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه ، خانم ……………………. را تقاضا دارم .

 

متن نمونه درخواست اجرای حکم تمکین دادگاه


متن نمونه درخواست اجرای حکم تمکین دادگاه


حجم فایل: 260KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

نمونه دادخواست الزام به تمکین زوجه

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- شرایط اجرای حکم تمکین دادگاه چیست ؟

از جمله شرایط اجرای حکم تمکین دادگاه این است که دادگاه پس از بررسی پرونده رای الزام به تمکین زن را صادر کرده و این حکم قطعی و لازم الاجرا شده باشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

2- نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه چگونه است ؟

نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه به این صورت است که مرد باید از دادگاه تقاضای صدور اجراییه داشته و اجراییه از طریق واحد اجرای احکام به زن ابلاغ شود که برای آشنایی با جزئیات این موضوع می توانید به متن مقاله مراجعه نمایید .

3- ضمانت اجرای حکم تمکین دادگاه چیست ؟

در صورت عدم اجرای حکم تمکین دادگاه علاوه بر اینکه نفقه زن و برخی از حقوق وی همچون تنصیف دارایی پس از طلاق از بین می رود ممکن است دادگاه به مرد اجازه ازدواج مجدد دهد که شرح این موضوع در مقاله ذکر شده است .

برای مشاوره نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه

برای مشاوره نحوه اجرای حکم تمکین دادگاه

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *