نفقه

محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز

[ad_1]

محاسبه نفقه به نرخ روز، در خصوص زن و فرزند، بر اساس نظر کارشناس دادگستری و پس از در نظر گرفتن شان و وضعیت خانوادگی زن یا در نظر گرفتن وضعیت مالی فرزند و توان او بر کارکردن، صورت می گیرد و به دلیل ماهیت نفقه که میزان آن، وابسته به نیازهای نفقه گیرنده و گاهی توان مالی منفق است، امکان محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز وجود ندارد.

برای مشاوره نحوه محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز

برای مشاوره نحوه محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز

 

قانون گذار، در قانون مدنی، نهاد حقوقی نفقه زن و فرزند، که یک نهاد حمایتی می باشد را پیش بینی کرده و در وهله اول، شوهر در خصوص نفقه زن و پدر در خصوص نفقه فرزند را، موظف بر پرداخت آن کرده است. مبلغ نفقه، معمولا، با توافق افراد، تعیین و پرداخت می گردد و در اغلب موارد، افراد، بدون مراجعه به هیچ مرجعی، اقدام به تعیین میزان و مبلغ نفقه می کنند.

اما، در شرایطی، طرفین، نمی توانند بر مبلغ نفقه، توافق کنند و از آنجا که تمایلی به مراجعه به دادگاه، جهت اطلاع از میزان نفقه، بر اساس نرخ روز را ندارند، نیاز دارند بدانند که نحوه محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز، چگونه است. با توجه به اینکه مساله محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز، پیچیدگی های مخصوص به خود را دارد، ضروری است متقاضیان این امر، از قواعد و شرایط آن، مطلع باشند.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم تا در خصوص امکان و عدم امکان محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز و نحوه انجام آن، صحبت کرده و سپس، در خصوص انجام این امر، در رابطه با نفقه زن و فرزند، به طور جداگانه و اختصاصی توضیح دهیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

آیا نفقه به نرخ روز محاسبه می گردد

قبل از پاسخ به این پرسش که آیا نفقه به نرخ روز محاسبه می گردد یا خیر؟ ضروری است تا اندکی در خصوص نفقه زن و فرزند، همچنین نهاد تعدیل نفقه، از منظر قانون گذار، توضیح داده و پس از آن، بگوییم که در چه شرایطی، نفقه به نرخ روز، محاسبه خواهد شد. 

نفقه، یکی از حقوق پیش بینی شده در قانون مدنی، برای زن در ازدواج دائم، اقارب و فرزندان ماحصل ازدواج دائم، موقت یا پذیرفته شده به واسطه فرزند خواندگی است که از طرف مسئول پرداخت آن یا همان منفق، باید، به مستحق نفقه، اعم از زن و فرزند یا اقارب، داده شود.

در اغلب موارد، منفق و مستحق نفقه، بر مبلغ و میزان نفقه، توافق داشته و بدون مراجعه به هیچ مرجعی، اعم از حقوقی یا غیر حقوقی، اقدام به تعیین آن، می کنند اما گاهی، به دلیل عدم توافق یا اختلافات بر سر میزان نفقه پرداختی از جانب منفق، افراد تمایل دارند، شخصا یا با مراجعه به دادگاه، مبلغ نفقه را محاسبه کنند.

همچنین، در مواردی، علی رغم اینکه دادگاه، پیش از این و در سال های گذشته، مبلغی را به عنوان نفقه زن و یا فرزند تعیین نموده، اما زن و یا فرزند، به دلیل افزایش تورم، تغییر نیازها و گذشت یک یا چند سال از صدور حکم، بر میزان نفقه پرداختی از جانب منفق، اعتراض داشته و نمی توانند با نفقه دهنده، بر پرداخت نفقه بیشتر، توافق کنند و این پرسش برای آن ها، مطرح می گردد که آیا امکان محاسبه نفقه به نرخ روز وجود دارد یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت، بله، قانون گذار، امکان محاسبه نفقه به نرخ روز را پیش بینی کرده و در همین راستا، نهاد تعدیل نفقه را نیز بنیان گذاشته است. تعدیل، به معنای افزایش و یا کاهش است و با ثبت دادخواست تعدیل نفقه، امکان پذیر می باشد. بنابراین، در شرایطی که افراد، در خصوص میزان نفقه حال حاضر، اختلاف داشته باشند یا بخواهند، مبلغ نفقه تعیین شده توسط محکمه را به نرخ روز تعیین کرده و افزایش دهند، این امکان برای آن ها وجود خواهد داشت.

برای این امر، افراد باید، پس از ثبت دادخواست مطالبه نفقه و ارجاع امر به کارشناس یا تعدیل نفقه با جلب نظر کارشناس، به دادگاه مراجعه کنند تا محکمه، با توجه به فاکتورهای حقوقی و با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، پس از مشاهده نظر کارشناس نفقه، میزان نفقه آن ها را به نرخ روز، تعیین یا تعدیل کند.

باید این نکته را نیز در نظر داشت که از آنجایی که در محاسبه نفقه زن و فرزند، علاوه بر شاخص بانک مرکزی و نرخ تورم، فاکتورهای دیگری نیز، لحاظ می گردد، که مربوط به شخص آن ها است، صرف اتکا به نرخ تورم و شاخص بانک، نمی توان مبلغ معینی را در هر سال، به عنوان نرخ روز نفقه، تعیین نمود و باید، سایر فاکتورهای شخصی دیگر را نیز مد نظر داشت و همین امر، سبب تفاوت نفقه تعیین شده برای یک زن یا فرزند در سال 1401 با زن یا فرزند دیگر، در همین سال می شود.

حتما بخوانید: نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز

نحوه محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز

یکی از پرسش های پیرامون نحوه محاسبه نفقه به نرخ روز، پیرامون این مطلب است که آیا امکان انجام این امر، به صورت اینترنتی و آنلاین هم وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز چگونه و با مراجعه به چه سایتی خواهد بود؟

در پاسخ به این پرسش که آیا امکان محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز وجود دارد یا خیر؟ باید گفت، خیر، بر خلاف مهریه، امکان محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز، وجود ندارد و سایتی برای محاسبه این موضوع به صورت اینترنتی، طراحی نشده است.

علت این عدم امکان نیز، به خاطر نحوه و شیوه ای است که قانون گذار، برای تعیین نفقه، در نظر گرفته است. چراکه ماهیت نفقه به گونه ای است که در خصوص نفقه زن، باید با توجه به شرایط و وضعیت و شان او و نیازهای فردی اش تعیین گردد و در خصوص نفقه فرزند نیز، باید علاوه بر وضعیت فرزند، با در نظر گرفتن وضعیت مالی منفق، تعیین شود.

حتما بخوانید: هزینه کارشناسی نفقه

 

محاسبه نفقه زن به نرخ روز

در قسمت های قبلی مقاله، به این دو نکته اشاره کردیم که؛ اولا، امکان محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز وجود ندارد؛ ثانیا، در شرایطی که زن و فرزند، قصد داشته باشند، نفقه حال حاضر خود را از طریق محکمه و با جلب نظر کارشناس، محاسبه کنند، یا مبلغ نفقه تعیین شده در گذشته را به نرخ روز، تعدیل کنند، محکمه این امر را با در نظر گرفتن شاخص تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و برخی فاکتورهای حقوقی، به نرخ روز تعیین و تعدیل خواهد کرد.

پرسشی که مطرح می گردد این است که با توجه به عدم امکان محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز، نحوه محاسبه نفقه زن و فرزند به نرخ روز، چگونه است؟ لذا، در این قسمت، در خصوص نحوه محاسبه نفقه زن به نرخ روز توضیح خواهیم داد و در قسمت بعدی، همین مساله را در خصوص نفقه فرزند خواهیم گفت.

برای محاسبه نفقه زن به نرخ روز، بهتر است که افراد، از یک کارشناس دادگستری در خصوص نفقه، کمک بگیرند. بدین ترتیب که با ثبت دادخواست مطالبه یا تعدیل نفقه و تقاضای ارجاع امر به کارشناس، از محکمه بخواهند که محاسبه نفقه زن به نرخ روز را به کارشناس دادگستری ارجاع دهد.

کارشناس دادگستری، با در نظر گرفتن وضعیت تحصیلی زن، وضعیت شغلی او، شان اجتماعی و همچنین، شرایط خانوادگی او و سپس، با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، مبلغی را به عنوان مبلغ نفقه زن، تعیین می کند.

در صورتی که افراد، تمایل داشته باشند، شخصا اقدام به محاسبه نفقه زن به نرخ روز کنند، باید گفت، این امر، عملا امکان پذیر نمی باشد، چراکه تعیین میزان نفقه به نرخ روز، تنها از عهده کارشناسان مخصوص این امر، یعنی کارشناسان دادگستری، بر می آید و افراد، تنها می توانند، بر مبلغ نفقه، توافق کنند و با توافق، مبلغی را برای نفقه، در نظر گیرند یا میزان نفقه را افزایش یا کاهش دهند.

نحوه محاسبه نفقه زن

 

محاسبه نفقه فرزند به نرخ روز

پس از توضیح در خصوص نحوه محاسبه نفقه زن به نرخ روز، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا در خصوص نحوه محاسبه مبلغ نفقه فرزند به نرخ روز صحبت کنیم و بگوییم که در محاسبه نفقه فرزند به نرخ روز، چه فاکتورهایی، مد نظر قرار گرفته می شود.

علی رغم اینکه محاسبه نفقه فرزند به نرخ روز، بدون مراجعه به دادگاه نیز بلامانع است اما، از آنجایی که انجام این امر، نیاز به فرد متخصص نفقه دارد تا مبلغ عادله ای را تعیین کند، بهتر است که افراد، شخصا اقدام به این امر نکنند و اقدام به ثبت دادخواست تعدیل یا مطالبه نفقه فرزند با ارجاع امر به کارشناس نمایند.

در چنین شرایطی، کارشناس نفقه دادگستری، ابتدا، وضعیت معیشتی منفق یا نفقه دهنده و سپس، شرایط فرزند را از حیث فقر، نیازها و توان کار کردن برای امرار معاش، در نظر می گیرد و با مد نظر قرار دادن نرخ تورم، مبلغی را به عنوان نفقه فرزند به نرخ روز، تعیین می کند. 

سامانه محاسبه مهریه به نرخ روز

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- آیا امکان محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز وجود دارد؟

خیر به دلیل ماهیت نفقه که میزان آن وابسته به شان و شخصیت و نیازهای نفقه گیرنده و گاهی توان مالی منفق است امکان محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز وجود ندارد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- محاسبه نفقه به نرخ روز امکان دارد؟

بله قانون گذار امکان محاسبه نفقه به نرخ روز را در نظر گرفته و حتی نهاد تعدیل نفقه را نیز در این خصوص برای افزایش نفقه ای که در گذشته در محکمه تعیین شده پیش بینی کرده که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- نحوه محاسبه نفقه زن به نرخ روز چگونه است؟

نحوه محاسبه نفقه زن به نرخ روز بدین صورت است که پس از ثبت دادخواست کارشناس نفقه با در نظر گرفتن شان و شخصیت زن و نیازهای او همچنین نرخ تورم مبلغی را به عنوان نفقه به نرخ روز تعیین می کند که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره نحوه محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز

برای مشاوره نحوه محاسبه آنلاین نفقه به نرخ روز

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *