دسته‌بندی نشده

قانون جدید پایانه های فروشگاهی چیست

[ad_1]

قانون جدید پایانه های فروشگاهی، قانونی است که در راستای تعیین تکلیف وظایف مالیاتی افراد استفاده کننده از صندوق های مکانیزه فروش و پایانه های فروشگاهی، راه اندازی شده است و علی رغم اینکه بر طبق قانون، تاریخ لازم الاجرا شدن آن، 15 روز بعد از انتشار آگهی در روزنامه رسمی بود، به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت ها، به تازگی، در حال اجرا می باشد. 

برای مشاوره نکات قانون جدید پایانه های فروشگاهی

برای مشاوره نکات قانون جدید پایانه های فروشگاهی

 

با توجه به اهمیت شفافیت مالیاتی و نقشی که پرداخت به موقع و دقیق مالیات، در سیستم اقتصادی کشور ها می گذارد، دولت ها، همواره، در پی وضع قوانینی هستند که به این امور، کمک کند و راحت تر بتوانند، مشمولین را نسبت به پرداخت دقیق و به موقع مالیات، ملزم و تشویق نمایند.

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز، از این امر، مستثنی نیست و در راستای جامه عمل پوشاندن به اهدافی نظیر شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشمولین، اقدام به تصویب قانون جدید پایانه های فروشگاهی نموده است که صرفا، برخی مشمولین، ملزم به تبعیت از مقررات آن، هستند.

 از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم بگوییم که قانون جدید پایانه های فروشگاهی چیست ، تاریخ لازم الاجرا شدن آن، چه زمانی است، ماده 11 آن، چه می گوید و فایل دانلود pdf آیین نامه اجرایی این قانون و متن آیین نامه آن را در اختیار خوانندگان، قرار دهیم.

قانون پایانه های فروشگاهی چیست

در پاسخ به این پرسش که قانون پایانه های فروشگاهی چیست؟ لازم به توضیح است که عنوان کامل این قانون، قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بوده و مصوب سال 1398 می باشد. این قانون با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای اسلامی، ارائه و در تاریخ 1398/07/21، تصویب گردید.

هدف از تصویب این قانون، افزایش شفافیت مالیاتی، شفافیت در مبادلات اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، نظارت بر میزان درآمد روشن برخی از مشاغل مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، همچنین، افراد استفاده کننده از پایانه های فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش و کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم و الحاقات بعدی آن، می باشد.

با این توضیح که به موجب ماده 121 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهموری اسلامی ایران، برخی از صاحبان مشاغل که مستقیما، با مصرف کننده، سر و کار دارند، نظیر سوپر مارکت ها، سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و…، موظف به استفاده از سامانه های صندوق فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند که متصل به سازمان امو مالیاتی است و برخی مشاغل، اطلاعات فروش خود را در آن، ثبت می کنند.

شایان ذکر است، بر اساس توضیحات راهنمای ابتدای قانون پایانه های فروشگاهی، مقصود از پایانه های فروشگاهی “رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد” می باشد.

همچنین، مقصود از مشمولین، در این قانون (قانون پایانه های فروشگاهی)، “کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم و الحاقات بعدی آن” است.

مالیات دستگاه کارتخوان

تاریخ لازم الاجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی جدید

در راستای پاسخ به این پرسش که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید پایانه های فروشگاهی چیست؟ لازم به توضیح است که بر اساس ماده دو قانون مدنی که مقرر می دارد: “قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور، لازم‌ الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا، مقرر شده باشد”، هر قانونی که به تصویب می رسد، 15 روز، پس از انتشار آن در روزنامه رسمی، لازم الاجرا محسوب می گردد مگر اینکه در آن قانون، ترتیب دیگری، مقرر شود.

بر اساس توضیحات فوق، برای بررسی تاریخ لازم الاجرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی جدید، باید به تاریخ انتشار آن، در روزنامه رسمی، توجه کرد. اطلاع از اینکه تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید پایانه های فروشگاهی چیست، از طریق مراجعه به سایت روزنامه رسمی، به آدرس www.rrk.ir، بخش قوانین و مقررات، میسر می باشد.

پس از مراجعه به آدرس فوق و انتخاب گزینه قوانین و مقررات، همچنین، تنظیم تاریخ و جست و جوی این قانون، تاریخ انتشار آن، 1398/08/16 نشان داده می شود و بنابراین، این قانون، از 15 روز بعد از انتشار، یعنی در 1398/09/01، لازم الاجرا، محسوب می گردد. اما متاسفانه، به دلیل فراهم نبودم زیر ساخت های لازم، از اواخر شهریور ماه سال 1401، به مرحله اجرا درآمد.

مالیات کسب و کارهای اینترنتی

 

ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی

ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی، در خصوص وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری آن با سازمان امور مالیاتی، در راستای ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی، تعیین تکلیف می کند. این ماده، مقرر می دارد: 

 

“بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موظف است با همکاری سازمان، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن ها، با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش­ های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی، به عنوان تراکنش ­های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی، محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موظف است؛

در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش­های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.”

 

مستفاد از این ماده، بانک مرکزی، باید، همکاری های لازم را با سازمان امور مالیاتی، داشته باشد و با ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر پایانه فروش، شماره یکتا اختصاص دهد.

هدف از تخصیص شناسه یکتا، به روش فوق الذکر، این است که کلیه تراکنش ­های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی، تحت عنوان تراکنش های بانکی ای که با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی، مرتبط هستند و بر مبنای آن ها، مالیات عملکرد مشمول، محاسبه می گردد، رصد شده و مالیات مربوط به آن، پس از ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، اخذ گردد.

شایا ذکر است، مستفاد از این ماده، بانک مرکزی، موظف است تا اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی شخص دارای شناسه یکتا، مانده اول دوره و آخر دوره، وجوه واریزی و وجوه برداشت شده را در اختیار سازمان امور مالیاتی، قرار دهد تا سازمان، نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی مشمولین، همچنین، تکمیل اطلاعات عملکردی و دارایی آن ها، اقدام کند.

بیشتر بخوانید : درگاه ملی خدمات مالیات

 

دانلود pdf قانون پایانه های فروشگاهی و آیین نامه اجرایی آن

با توجه به اینکه عدم اطلاع از تشریفات و مواد قانون جدید پایانه های فروشگاهی، می تواند مشمول را با جرایم مالیاتی، مواجه کند، ضرروی است تا تمامی استفاده کنندگان از پایانه های فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش، همچنین، مشمولین این قانون، یعنی، “کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های مستقیم و الحاقات بعدی آن” از متن این قانون و آیین نامه اجرایی آن، مطلع باشند.

لذا، در راستای تحقق این امر، قصد داریم، متن و فایل دانلود pdf آیین نامه اجرایی این قانون را در اختیار خوانندگان محترم، قرار دهیم تا بتوانند، در مواقع نیاز، با مراجعه به متن و فایل دانلود pdf آیین نامه اجرایی قانون جدید پایانه های فروشگاهی، مسائل و نیاز خود را مرتفع سازند.

علاقمندان به دانلود pdf قانون پایانه های فروشگاهی و آیین نامه اجرایی آن، می توانند، از طریق لینک زیر و کلیک بر روی گزینه دانلود، اقدام کنند.

 

 دانلود pdf قانون پایانه های فروشگاهی و آیین نامه اجرایی آن
 قانون پایانه های فروشگاهی و آیین نامه اجرایی آن
حجم فایل: 320KB

 

 کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و همچنین، اشخاص حقوقی، ملزم به ثبت نام کردن خود، ارسال صورت حساب الکترونیکی و اتصال پایانه های فروشگاهی، در سامانه مودیان مالیاتی هستند که این امر، از طریق ورود به سایت آن، امکان پذیر می باشد و علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این سامانه، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر، اقدام کنند.

سامانه مودیان مالیاتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات قانون جدید پایانه های فروشگاهی در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات قانون جدید پایانه های فروشگاهی پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- قانون جدید پایانه های فروشگاهی چیست؟

قانون جدید پایانه های فروشگاهی قانونی است که در راستای تعیین تکلیف وظایف مالیاتی افراد استفاده کننده از صندوق های مکانیزه فروش و پایانه های فروشگاهی راه اندازی شده که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید پایانه های فروشگاهی چه تاریخی است؟

تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید پایانه های فروشگاهی 15 روز پس از تاریخ انتشار آن یعنی تاریخ 1398/09/01 می باشد اما به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت ها از شهریور 1401 اجرایی شد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- ماده 11 قانون جدید پایانه های فروشگاهی در خصوص چیست؟

ماده 11 قانون جدید پایانه های فروشگاهی در خصوص وظیفه بانک مرکزی در همکاری با سازمان امور مالیاتی در راستای تخصیص کد یکتا به هر پایانه فروش و در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی پایانه های فروش به سازمان مالیات می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره نکات قانون جدید پایانه های فروشگاهی

برای مشاوره نکات قانون جدید پایانه های فروشگاهی

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *