دسته‌بندی نشده

دادخواست اعسار مجدد – نحوه تنظیم

[ad_1]

با توجه به اینکه قرار گرفتن در وضعیت اعسار، پیش بینی ناپذیر است، قانون گذار، امکان ثبت دادخواست اعسار مجدد را در نظر گرفته و هر فرد می تواند، بارها، اقدام به این امر نماید. نحوه تنظیم نمونه دادخواست اعسار مجدد، با تکمیل اطلاعات مربوط به ستون خواهان، خوانده، خواسته و شرح موضوع می باشد.

برای مشاوره نحوه تنظیم دادخواست اعسار مجدد

برای مشاوره نحوه تنظیم دادخواست اعسار مجدد

 

قانون گذار، در قانون آیین دادرسی مدنی، نهادی به نام اعسار را در نظر گرفته تا اشخاص بتوانند، زمانی که به دلایلی نظیر در دسترس نبودن اموالشان یا هر دلیل دیگری، توان مالی پرداخت هزینه دادرسی یا هزینه اجراییه یا پرداخت محکوم به که به موجب حکم دادگاه، موظف به پرداخت آن شده اند را ندارند، از آن استفاده کنند. در این شرایط، اشخاص باید با ثبت دادخواست اعسار، از دادگاه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم در این خصوص را داشته باشند.

با توجه به اینکه قرار گرفتن در وضعیت اعسار، یعنی قرار گرفتن در وضعیت عدم توان مالی، برای پرداخت دیون، محکوم به یا هزینه دادرسی، امری است، پیش بینی ناپذیر و کاملا بستگی به برخی اتفاقات و شرایط اقتصادی جامعه دارد، قانون گذار، امکان طرح دعوای اعسار مجدد را نیز پیش بینی کرده که البته، این امر، یعنی ثبت دادخواست اعسار مجدد، صرفا در صورتی، ممکن بوده و مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که شرایط آن، وجود داشته باشد و قواعد نحوه تنظیم این دادخواست، رعایت گردند.

لذا، با توجه به اهمیت این مساله، در مقاله حاضر، قصد داریم، پس از توضیح در خصوص ماهیت دادخواست اعسار مجدد، نحوه تنظیم آن و تعداد دفعاتی که می توان، اقدام به ثبت این دادخواست نمود را بررسی کرده و متن و فایل دانلود یک نمونه دادخواست اعسار مجدد را در اختیار خوانندگان محترم، قرار دهیم.

دادخواست اعسار مجدد چیست

برای توضیح در خصوص دادخواست اعسار مجدد، لازم است تا مفهوم اعسار و انواع آن را از منظر قانون، مورد بررسی قرار دهیم و بگوییم که فلسفه پیش بینی نهاد اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی چه می باشد و پس از ذکر این مقدمات، به این پرسش که دادخواست اعسار مجدد چیست و نحوه تنظیم آن چگونه است؟ پاسخ دهیم. 

قانون گذار، به طور اختصاصی، به تعریف اعسار، نپرداخته اما، مستفاد از ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: “معسر از هزینه دادرسی، کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود، به طور موقت قادر به تادیه آن نیست”، می توان گفت؛

 اعسار، حالتی است که در آن، شخص، به علت هایی نظیر فقر، عدم دسترسی به اموال خود، به طور موقت یا دائم یا به هر علت دیگری، از توان مالی کافی، برخوردار نباشد و نتواند، دیون، محکوم به یا هزینه دادرسی ثبت دادخواست را بپردازد.

برای اینکه دادگاه، بدون پرداخت هزینه دادرسی، اقدام به رسیدگی به پرونده فرد مدعی اعسار از هزینه دادرسی کند یا بدون جلب محکوم علیه به علت عدم پرداخت محکوم به، اقدام به تقسیط محکوم به نماید، فرد باید، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به را ثبت نماید تا دادگاه، پس از بررسی ادله ارائه شده توسط فرد مدعی اعسار و در صورت قبول آن ها، حکم بر اعسار مدعی اعسار را صادر نماید.

با توجه به اینکه، معسر شدن افراد، یعنی قرار گرفتن در حالت ناتوانی مالی، برای پرداخت مواردی نظیر هزینه دادرسی یا محکوم به و…، وابسته به شرایط و اتفاقات بیرونی می باشد و ممکن است، فردی که امروز، از توان مالی کافی برخوردار بوده، فردا به علت ورشکستگی، اخراج یا هر علت دیگری، توان مالی خود را از دست دهد، قانون گذار، امکان ثبت دادخواست اعسار مجدد را پیش بینی کرده و این حق قانونی را برای افراد، در نظر گرفته است که به دفعات، دادخواست اعسار مجدد ثبت کنند.

بنابراین، با توجه به توضیحات و مقدمات بالا، در پاسخ به این پرسش که دادخواست اعسار مجدد چیست؟ باید گفت؛ 

دادخواست اعسار مجدد، دادخواستی است که فردی که ادعای اعسار او، برای بار اول، به دلیل توان مالی کافی، رد شده یا فردی که ادعای اعسار او، پذیرفته شده اما، مجددا به دلایلی نظیر ورشکستگی و… توان مالی وی، کاهش یافته و قادر به پرداخت محکوم به تقسیط شده به واسطه اعسار نیست، ثبت می نماید تا دادگاه، به درخواست اعسار مجدد وی، رسیدگی کرده و حکم بر اعسار او و تقسیط محکوم به یا تعدیل اقساط محکوم به نماید یا فرد را از پرداخت هزینه دادرسی و اجرائیه ثبتی، معاف کند.

حتما بخوانید: اعسار از پرداخت محکوم به

نحوه تنظیم نمونه دادخواست اعسار مجدد

در قسمت قبلی مقاله، توضیح دادیم که دادخواست اعسار مجدد چیست و توضیح دادیم که چرا قانون گذار، چنین امری را مورد پیش بینی قرار داده است. در این بخش از مقاله، قصد داریم در خصوص نحوه تنظیم این دادخواست، صحبت کنیم و بگوییم که متقاضی ثبت دادخواست اعسار مجدد و ارسال آن، به دادگاه صالح برای ارائه درخواست اعسار، باید چگونه اقدام به این امر، نماید. 

برای توضیح نحوه تنظیم نمونه دادخواست اعسار مجدد، لازم است تا بگوییم که هر دادخواست اعسار مجدد، از چه اجزا و بخش هایی، تشکیل شده است. اجزا و بخش های نمونه دادخواست اعسار مجدد، شامل ستون مربوط به اطلاعات خواهان، خوانده، خواسته، دلایل و منضمات و شرح ستون خواسته می باشد.

زمانی که شخصی قصد دارد، اقدام به تنظیم دادخواست اعسار مجدد نماید، باید در ستون مربوط به خواهان و خوانده، اطلاعات هویتی و آدرس خود و خوانده دعوا را وارد نماید و در ستون مربوط به موضوع، عبارت صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم به و یا تعدیل اقساط محکوم به، به واسطه اعسار را درج نماید و ادله و مدارک مثبت اعسار خود را در ستون مربوط به دلایل و منضمات، بنویسد.

سپس، در آخر، شرح وضعیت اعسار خود را در ستون شرح خواسته نوشته و از قاضی رسیدگی کننده، تقاضای صدور حکم بر اعسار خود یا تعدیل اقساط محکوم به تقسیط شده را داشته باشد. در نهایت، با در دست داشتن مدارک هویتی، فایل ورد دادخواست تنظیمی و نام کاربری و رمز عبور سامانه ثنا، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رفته و دادخواست اعسار مجدد خود را ثبت کند.

شرایط ارائه درخواست اعسار

 

چند بار می توان دادخواست اعسار مجدد داد

یکی از پرسش های رایج در خصوص اعسار مجدد، این است که چند بار می توان دادخواست اعسار مجدد داد؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم با بررسی فلسفه پیش بینی امکان ثبت دادخواست اعسار مجدد، به این پرسش، پاسخ دهیم.

 همانطور که در قسمت های قبلی مقاله گفتیم، فلسفه پیش بینی امکان ثبت دادخواست اعسار مجدد، این است که قرار گرفتن در حالت اعسار، یعنی قرار گرفتن در وضعیت ناتوانی مالی و معسر شدن، امری بوده که کاملا، وابسته به شرایط و اتفاقات بیرونی و اوضاع اقتصادی می باشد و قابل پیش بینی نیست و با توجه به اوضاع و نوسان اقتصادی و پیش آمدن اتفاقات مختلف، نظیر اخراج و یا ورشکستگی، کسی که امروز، ثروتمند بوده، فردا ممکن است، ناتوان مالی و معسر شود.

لذا، با در نظر گرفتن ماهیت اعسار، در پاسخ به این پرسش که چند بار می توان دادخواست اعسار مجدد داد؟ باید گفت، در این خصوص، محدودیتی وجود نداشته و هر فردی که دادخواست اعسار او پذیرفته نشده یا پذیرفته شده، اما اکنون، به دلیل اوضاع بخصوصی، توان مالی اش، از زمان گذشته نیز، بدتر گردیده می تواند، مجددا اقدام به ثبت دادخواست اعسار مجدد کنند و از دادگاه، تقاضای صدور حکم بر اعسار یا تعدیل و کاهش اقساط محکوم به را داشته باشد.

عدم پرداخت اقساط اعسار

 

دانلود نمونه دادخواست اعسار مجدد

همانطور که در قسمت های قبلی مقاله توضیح دادیم، برای ادعای اعسار مجدد، فرد باید، دادخواست این موضوع را تنظیم کرده و آن را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به دادگاه، ارسال کند. لذا در این بخش، قصد داریم تا متن و فایل دانلود یک نمونه دادخواست اعسار مجدد را ارائه کنیم تا خوانندگان محترم، بتوانند در صورت نیاز، از آن استفاده نمایند.

نمونه متن دادخواست اعسار مجدد

مشخصات خواهان: (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، محل اقامت)

مشخصات خوانده: (نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، محل اقامت)

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای تعدیل اقساط محکوم به، به واسطه اعسار

دلایل و منضمات دادخواست: 1- کپی مصدق استشهادیه، 2- شهادت شهود، 3- دادنامه شماره … صادره از شعبه … دادگاه عمومی …. 4- حکم اخراج از سازمان …

ریاست محترم مجتمع قضایی …

با سلام، احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب … حسب دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه … دادگاه عمومی … و دادنامه شماره … مورخ … صادره از شعبه …، معسر شناخته شدم و محکوم به مندرج در دادنامه شماره …، به علت اعسار بنده، تقسیط گردید و قرار بر این بود که بنده، ماهانه، مبلغ … ریال، از بابت نفقه معوقه همسرم، به ایشان، بپردازم.

اما متاسفانه، اکنون به علت اخراج از اداره ای که پیش از این، در آن، مشغول به کار بودم، وضعیت مالی مساعدی نداشته و قادر به پرداخت اقساط تعیین شده، نیستم. لذا با توجه به مدارک و ادله اثبات اعسار اینجانب، از آن مقام محترم، حکم بر تعدیل اقساط محکوم به مندرج در دادنامه فوق الذکر، به واسطه اعسار مجدد، مستدعی است.

محل امضا – مهر – انگشت 

 

علاقمندان به دانلود نمونه دادخواست اعسار مجدد، می توانند، از طریق لینک زیر و با کلیک بر روی  گزینه دانلود فایل، اقدام کنند.

 

دانلود نمونه متن دادخواست اعسار مجدد


نمونه دادخواست اعسار مجدد


حجم فایل: 618kB
منبع:کارشناس رسمی دادگستری

 

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید مقاله آمده، اقدام نمایند.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط و نحوه تنظیم دادخواست اعسار مجدد در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و نحوه تنظیم دادخواست اعسار مجدد پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- دادخواست اعسار مجدد چیست؟

دادخواست اعسار مجدد دادخواستی است که فردی که ادعای اعسار او رد شده یا فردی که ادعای اعسار او پذیرفته شده اما مجددا توان مالی وی کاهش یافته و قادر به پرداخت اقساط محکوم به نیست ثبت می نماید که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- نحوه تنظیم دادخواست اعسار مجدد چگونه است؟

نحوه تنظیم دادخواست اعسار مجدد با تکمیل اطلاعات مربوط به ستون خواهان و خوانده و خواسته و دلایل و منضمات و ستون شرح خواسته می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- تا چند بار می تواند دادخواست اعسار مجدد داد؟

با توجه به اینکه قرار گرفتن در وضعیت اعسار پیش بینی ناپذیر است و فردی که امروز ثروتمند می باشد ممکن است فردا معسر گردد قانون گذار محدودیتی برای ثبت دادخواست اعسار مجدد در نظر نگرفته که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره نحوه تنظیم دادخواست اعسار مجدد

برای مشاوره نحوه تنظیم دادخواست اعسار مجدد

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *