دسته‌بندی نشده

نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف

نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، بدین صورت بوده که خواهان، یعنی زوجه باید نمونه دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی، ثبت کرده و خواسته خود را ضمن دادخواست، مقوم بر 20 میلیون تومان نماید. ضمنا، هزینه دادرسی این دعوی، 2.5 درصد خواسته می باشد. 

برای مشاوره نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف

برای مشاوره نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف

 

به طور معمول، پس از ایجاد اختلافات جدی، میان زنان و شوهران، در صورتی که این اختلافات به آشتی مجدد، ختم نشود، دو طرف، شخصا یا با انتخاب وکیل، اقدامات قانونی را آغاز کرده که یکی از این اقدامات، استرداد جهیزیه توسط زن می باشد. 

نکته مهمی که باید در رابطه با استرداد جهیزیه، مورد توجه زنان قرار گیرد، این مساله بوده که آنها می توانند با تقویم و قیمت گذاری خواسته تا 20 میلیون تومان، دادخواست خود را به شورای حل اختلاف، فرستاده تا هم هزینه دادرسی کمتری را پرداخته و هم به دعوای آنها، با سرعت بیشتری، رسیدگی شود که البته این اقدام، نیازمند آشنایی با مقررات نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف می باشد. 

به همین دلیل، در مقاله حاضر، ابتدا شرایط این اقدام قانونی را در قبل و بعد طلاق، بررسی کرده و پس از توضیح نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، مدارک، هزینه و مدت زمان این دعوی، یک نمونه دادخواست استرداد جهیزیه در شورا، را نیز ارائه خواهیم کرد. 

شرایط استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف قبل از طلاق و بعد از آن

استرداد جهیزیه، یکی از دعاوی خانواده بوده که علاوه بر دادگاه خانواده، در شورای حل اختلاف نیز قابلیت طرح دارد. با این توضیح که زن می تواند با تقدیم نمونه دادخواست استرداد جهیزیه، به شورای حل اختلاف و مطابق مقررات نحوه طرح این دعوا، برای بردن جهیزیه خود، اقدام نماید.

اما، این مساله، سوال بسیاری از زنان و مردان است که آیا استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، قبل از طلاق نیز امکان پذیر بوده یا خیر؟ و در صورت امکان اقدام، شرایط طرح این دعوا در شورای حل اختلاف چیست؟

در پاسخ به سوال اول، باید گفت، بله، استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، قبل از طلاق نیز امکان پذیر می باشد. دلیل این مساله، آن است که مطابق قانون مدنی کشور ما، تامین نفقه زن، بر عهده مرد بوده که بخشی از این نفقه، وسایل لازم برای زندگی است. بنابراین، تامین وسایل زندگی، قانونا، بر عهده زوجه نبوده و لذا، جهیزیه ای که وی به منزل مشترک می آورد، اموال اختصاصی خود او محسوب می شود.

نتیجه این مساله، آن است که زن، مانند هر مالک قانونی دیگری، هر زمان که بخواهد، چه قبل از طلاق و چه بعد از آن، می تواند اموال خود(جهیزیه) را از منزل مشترک، خارج کرده و حتی، آن اموال را به فروش برساند، بی آنکه برای این اقدامات، نیاز به اجازه یا تایید شوهر خود داشته باشد.

اما، برای اینکه زن بتواند، با تقدیم یک نمونه دادخواست، برای استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، اقدام کرده و اموال متعلق به خود را از شوهر پس بگیرد، مطابق مقررات مربوط به نحوه استرداد جهیزیه، لازم است تا شرایط قانونی مربوطه، وجود داشته باشد. این شرایط، به شرح زیر می باشد:

جهیزیه باید موجود باشد. با این توضیح که اگر مدت زیادی از ازدواج گذشته و در این مدت، جهیزیه، با اثاثیه خریداری شده توسط شوهر، جایگزین شده باشد، زوجه نمی تواند به بهانه جایگزینی جهیزیه با اسباب جدید، پس گرفتن این اثاثیه را تحت عنوان دعوی استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، مطرح نماید.

زوجه، باید یک نمونه دادخواست استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف را از طریق دفاتر خدمات قضایی، ثبت کرده و ضمنا، در هنگام تقویم خواسته، یعنی قیمت گذاری درخواست که همان استرداد جهیزیه بوده، لازم است تا خواسته، مقوم به حداکثر 20 میلیون تومان شده و به عبارت دیگر، بهای خواسته، حداکثر 20 میلیون تومان، تعیین گردد. دلیل این مساله، آن است که اگر خواسته، به بیش از 20 میلیون تومان، تقویم شود، دادخواست استرداد جهیزیه، به دادگاه خانواده، ارجاع شده و در آنجا مورد رسیدگی، قرار می گیرد.

شرط آخر از شرایط استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، این است که زوجه باید با استناد به یکی از دلایل قانونی، مالکیت خود را بر جهیزیه، اثبات کند. ارائه سیاهه جهیزیه که به امضای شوهر رسیده، فاکتور وسایل خریداری شده و شهادت شهود، از مهم ترین دلایلی است که زوجه، با استناد به آن ها، می تواند مالکیت خود را بر جهیزیه، به شورای حل اختلاف، اثبات نماید.

دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق

نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف بدون سیاهه و با سیاهه

یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، لازم است تا مورد بررسی قرار گیرد، بحث مراحل و نحوه انجام این اقدام قانونی می باشد. البته، با توجه به اینکه داشتن سیاهه و نداشتن آن، نقش مهمی در اثبات این دعوا و پیروزی زن در آن داشته، لازم است تا به این موضوع نیز پرداخته شود. به همین دلیل، در ادامه، به بررسی نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف بدون سیاهه و با سیاهه، خواهیم پرداخت.

در مرحله اول، زوجه باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا با ورود به آدرس اینترنتی sana.adliran.ir برای ثبت نام و احراز هویت ثنا، اقدام نماید. چرا که بدون داشتن نام کاربری و کلمه عبور ثنا، امکان ثبت دادخواست برای وی وجود نخواهد داشت.

در مرحله بعد از مراحل نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، زن باید متن دادخواست خود را با مرجعه به یک وکیل دادگستری یا با کمک از نمونه دادخواست های موجود، آماده کرده و با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست خود را ثبت نماید.

در این مرحله، اگر مستند دعوای زوجه، سیاهه جهیزیه بوده، لازم است تا این سیاهه را نیز به دفتر خدمات برده تا اسکن شده و به عنوان ضمایم دادخواست، برای شورا ارسال شود. اما، در صورت نداشتن سیاهه، ضروری است تا علاوه بر تهیه لیست جهیزیه، یک استشهادیه نیز تنظیم و توسط آشنایان و اقوام، امضا گردیده و ضمیمه دادخواست شود. البته، در هر حال، در صورتی که زوجه، فاکتور خرید جهیزیه خود را داشته، این فاکتور نیز باید ارائه گردد.

در مرحله بعد از مراحل نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، این دادخواست به شورای حل اختلاف ارجاع گردیده و پس از ارجاع دادخواست به شعبه و تشکیل پرونده، وقت جلسه اول دادرسی، از طریق سامانه ثنا، به طرفین ابلاغ شده و طرفین یا وکلای آنها، باید در این جلسه، حاضر شوند.

حال، در صورتی که مستند زوجه، برای اثبات مالکیت خو د بر جهیزیه، سیاهه جهیزیه که توسط شوهر امضا شده، باشد و صحت این امضا، از سوی شوهر پذیرفته شده و نسبت به آن یا خود سند سیاهه، ادعای جعل یا انکار و تردید، نداشته باشد، شورای حل اختلاف، مستندا به سیاهه، حکم بر استرداد جهیزیه، صادر خواهد کرد.

اما، در صورتی که زن، فاقد دلیلی تحت عنوان سیاهه باشد، لازم است تا شهود وی در دادگاه، حاضر شده و بر مالکیت زن بر جهیزیه، شهادت دهند. همچنین، ارائه فاکتورهای خرید نیز می تواند دلیلی خوبی، در اثبات مالکیت زوجه بر جهیزیه باشد.

در نهایت، شورای حل اختلاف، با توجه به دلایل ابرازی طرفین و دفاعیات آنها، رای مقتضی را صادر کرده که این رای، ظرف 20 روز، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه خانواده می باشد. پس از قطعی شدن رای محکومیت زوج، زن می تواند بعد از درخواست صدور اجراییه و پس از صدور آن، با مراجعه به قسمت اجرای احکام شورای حل اختلاف، رای را اجرا کرده و جهیزیه خود را مسترد نماید.

استرداد جهیزیه با داشتن سیاهه و بدون آن

 

مدارک لازم برای استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف

در صورتی که شرایط لازم برای استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، فراهم بوده و زن، مطابق مقررات مربوط به نحوه طرح این دعوا و با تقدیم نمونه دادخواست تنظیم شده، اقدام به اقامه دعوی قانونی برای پس گرفتن جهیزیه خود کند، مطابق قانون استرداد جهیزیه، لازم است تا برای اثبات ادعای خود و پیروزی در این دعوا، مدارکی را نیز ضمیمه دادخواست خود نماید. این مدارک، شامل موارد زیر می باشند:

کارت ملی و شناسنامه زوجه و سند نکاحیه؛

سیاهه یا همان لیست جهیزیه که به امضای زوج رسیده باشد؛ البته، در صورتی که سیاهه، حتی به امضای زوج نیز نرسیده باشد، لازم است که زوجه، آن را ضمیمه دادخواست خود کرده و سپس، با استفاده از شهادت شهود، وجود اموال موجود در سیاهه را اثبات کند.

لیست جهیزیه؛ در شرایطی که در هنگام بردن جهیزیه به منزل مشترک، سیاهه تنظیم نشده و زن، اکنون قصد دارد تا جهیزیه خود را مسترد نماید، لازم است تا لیستی را تهیه کرده و در آن، تمام وسایل جهیزیه را با مارک و مشخصات دقیق، در این لیست، ذکر کند.

استشهادیه، مبنی بر مالکیت زن بر اموال مورد ادعا؛ در صورتی که زن، سیاهه جهیزیه که دارای امضای شوهر بوده را در اختیار نداشته باشد، لازم است تا ادعای خود را با شهادت شهود، اثبات کند. بدین منظور، استشهادیه ای باید ضمیمه دادخواست شده و شهود، در وقت تعیین شده توسط شورای حل اختلاف، جهت ادای شهادت شرعی، در شورا، حاضر شوند.

بیشتر بخوانید : نمونه اظهارنامه استرداد جهیزیه 

 

هزینه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف

ثبت و ارجاع هر دادخواست، من جمله دادخواست استرداد جهیزیه به شورای حل اختلاف، توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مستلزم آن است که خواهان، هزینه دادرسی آن دعوا را بپردازد. به علاوه، خدمات این دفتر نیز به رایگان، ارائه نشده و خواهان باید هزینه این دفتر را نیز مطابق نرخ تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بپردازد. با توجه به اهمیت این مساله، در ادامه، به این سوال پاسخ می دهیم که هزینه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف چقدر است؟ 

اولین و مهم ترین هزینه ای که باید توسط زوجه، به عنوان خواهان دعوای استرداد جهیزیه پرداخت شود، هزینه دادرسی دعوی بوده که در حال حاضر 2.5 درصد ارزش خواسته، تعیین می گردد. بنابراین، اگر به عنوان مثال، در دادخواست، جهیزیه، مقوم به 20 میلیون تومان گردد، مبلغ 500 هزار تومان باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت گردد.

اما، هزینه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، محدود به هزینه دادرسی نبوده و زوجه باید مبالغ دیگری نیز برای ثبت و ارجاع دادخواست خود بپردازد. هزینه ثبت دادخواست، به مبلغ 41 هزار تومان و هزینه هر برگ دادخواست، به میزان 4 هزار تومان، مهم ترین هزینه های این بخش بوده که باید مورد توجه خواهان(زن) قرار گیرد.

هزینه دادرسی استرداد جهیزیه

 

مدت زمان استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف

از زمانی که دادخواست استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، ثبت و رسیدگی آن، آغاز می گردد، مدت زمانی طول کشیده تا پرونده به صدور حکم، منتهی گردد. به همین دلیل، یکی از دغدغه های زنان، این است که مدت زمان استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف چقدر است؟ چرا که در فاصله ثبت دادخواست تا اجرای رای، ممکن است که جهیزیه، توسط شوهر، از بین رفته یا در مکان نامعلومی، پنهان گردد. 

بنابراین، در این بخش، به بررسی و توضیح مدت زمان استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف خواهیم پرداخت. اما، پیش از آن، لازم به ذکر است که زوجه می تواند با تقدیم دادخواست تامین خواسته جهیزیه، همزمان یا حتی قبل از دادخواست استرداد جهیزیه، اموال خود را از دسترس شوهر، خارج کرده و تا تعیین تکلیف نهایی پرونده، در جای امنی نگه دارد.

اما، در پاسخ به سوال ابتدایی این بخش، مبنی بر اینکه مطابق مقررات نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، مدت زمان این اقدام چقدر است، باید گفت، به طور معمول، از آنجا که حجم کار شوراهای حل اختلاف و حتی شعب یک شورا، با یکدیگر تفاوت داشته، نمی توان زمان دقیقی را به عنوان مدت زمان استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف تعیین کرد. با این وجود، در خوش بینانه ترین حالت، حداقل زمان این اقدام، 3 ماه خواهد بود.

مدت زمان استرداد جهیزیه

 

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف

پیش از این گفتیم که نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، در صورت داشتن جهیزیه و نداشتن آن، به چه صورت بوده و شرایط این اقدام قانونی چیست. همچنین، توصیح دادیم که جهت ثبت و ارجاع دادخواست، زوجه باید چه هزینه هایی را بپردازد. 

اما، از آنجا که پیروزی در این دعوی، منوط به تتظیم نمونه دادخواست آن، به شکل صحیح قانونی می باشد، در این بخش، یک نمونه دادخواست استرداد جهیزیه را ارائه کرده و فایل پی دی اف این نمونه را نیز جهت دانلود خوانندگان محترم، در انتهای همین بخش، قرار خواهیم داد. 

 

 

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف

خواهان: نام، نام خانوادگی، کد ملی زن و اقامتگاه قانونی وی

خوانده: نام، نام خانوادگی، کد ملی شوهر و اقامتگاه قانونی وی

خواسته: صدور حکم بر استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوست، مقوم بر 20 میلیون تومان

دلایل و منضمات: کارت ملی زوجه، شناسنامه زوجه، سند ازدواج شماره ………. ، سیاهه جهیزیه با امضای شوهر یا لیست جهیزیه، استشهادیه و شهادت شهود، فاکتورهای خرید

شرح خواسته:

ریاست محترم شورای حل اختلاف مجتمع شماره ……….

با سلام، احتراما به استحضار می رساند، اینجانب، خواهان پرونده و خوانده محترم، به موجب سند ازدواج شماره ………. مورخ ………. در دفتر ازدواج شماره ………. شهرستان ………. به عقد ازدواج دائم یکدیگر درآمدیم. متاسفانه ………. ماه/سال پس از ازدواج، با یکدیگر، دچار اختلافاتی شده که با تشدید این اختلافات، اینجانب، اکنون قصد دارم تا جهیزیه خود را مسترد دارم. لذا، با تقدیم این دادخواست، تقاضای صدور حکم بر استرداد جهیزیه، طبق سیاهه / لیست پیوست دادخواست، مورد استدعا می باشد.

 

جهت دانلود نمونه دادخواست استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف، بر روی دکمه دانلود فایل، در باکس زیر، کلیک نمایید.

 

نمونه دادخواست استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 360 KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف پاسخ دهند.

اجرای حکم استرداد جهیزیه

 

 

سوالات متداول

1- شرایط استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف چیست؟

تقویم دادخواست و مقوم کردن خواسته به 20 میلیون تومان یا کمتر از مهم ترین شرایط استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف به چه صورت است؟

نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف بدین صورت بوده که زوجه باید دادخواست خود را از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نماید برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- هزینه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف چقدر است؟

مهم ترین هزینه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف هزینه دادرسی بوده که میزان آن دو و نیم درصد خواسته می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف

برای مشاوره نحوه استرداد جهیزیه در شورای حل اختلاف

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *