دسته‌بندی نشده

نحوه ارسال لایحه الکترونیکی به جای حضور در دادگاه

ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه ، امکان پذیر است و هر یک از طرفین و وکلای آنها ، در شرایطی که نیاز به حضور آنها در دادگاه نیست ، می توانند اقدام به تنظیم لایحه دفاعیه نموده و آن را به دادگاه ارائه نمایند . نحوه ارسال لایحه الکترونیکی ، به این صورت است که متقاضی ، به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دفاعیات ، مدارک و مستندات مربوط به آن را در سامانه به ثبت می رساند .

برای مشاوره ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه

برای مشاوره ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه

 

اصل بر این است که هر یک از طرفین دعوی و وکلای آنها ، بتوانند در فرایند رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری ، در مراجع قضایی حاضر شده و به صورت حضوری ، از خود دفاع نمایند . با این حال ، گاهی ممکن است طرفین یا وکلای آنها ، بنا به شرایطی نتوانند یا نخواهند در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع نمایند .

در این حالت ، امکان ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه ، وجود دارد و هر یک از طرفین و وکلای آنها ، می توانند دفاعیات خود را مکتوب نموده و ضمن ارسال لایحه قضایی به دادگاه ، آن را ارائه نمایند و از آن جهت که در حال حاضر ، ارسال لایحه قضایی به صورت الکترونیکی انجام می شود ، آشنایی با این موضوع ، ضروری است که نحوه ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه توسط طرفین یا وکلای آنها به چه صورت است .

برای پرداختن به این موضوع ، در ادامه این مقاله ، ابتدا به این سوال پاسخ می دهیم که آیا ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه امکان پذیر است و در صورت مثبت بودن پاسخ ، شرایط و نحوه ارسال لایحه الکترونیکی چگونه می باشد . در ادامه نیز ، ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه کیفری و ارسال لایحه توسط وکیل را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

آیا ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه امکان پذیر است

بر اساس قانون ، اقامه دعوی در دادگاه های صالح و دفاع از آن ، حق هر فرد است و از جمله لوازم آن ، این است که طرفین دعوی ، امکان حضور در دادگاه و ارائه دفاعیات خود را داشته باشند . به همین دلیل ، زمانی که از طرف دادگاه ، وقت رسیدگی تعیین می شود ، طرفین ، حق دارند که به صورت حضوری به شعبه مربوطه ، مراجعه نمایند .

البته ، در مواردی ، طرفین دعوی ، مکلف به حضور و ارائه توضیح در دادگاه نیز هستند و هرچند دادگاه ، در غیاب آنها می تواند به رسیدگی ادامه داده و حکم صادر کند ، ممکن است اگر دادگاه نتواند در خصوص پرونده خواهان حکم صادر نماید ، دادخواست وی را رد کند . اگر هم خوانده ، از حضور در دادگاه حقوقی امتناع نماید ، دادگاه علیه وی حکم غیابی صادر می کند .

با این حال ، از آن جهت که گاهی خواهان و خوانده دعوی ، تمایلی به حضور در جلسات دادگاه ندارند ، قانون به ایشان و وکلای آنها این امکان را داده است که اقدام به ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه نموده و دفاعیات خود را مکتوب نموده و متن آن را تقدیم دادگاه نمایند تا دادگاه با ملاحظه توضیحات ، دفاعیات ، اسناد و مدارک ارائه شده ، حکم صادر کند .

بنابراین ، در پاسخ به این سوال که آیا ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه امکان پذیر است یا خیر ، باید گفت که بله ، امکان ارسال لایحه قضایی توسط هر یک از اصحاب دعوی و وکلای آنها وجود دارد . ارسال لایحه قضایی ، به طرفین این امکان را می دهد که دفاعیات و مطالب خود را به نحو مناسبی به قاضی دادگاه انتقال دهند ؛ حتی اگر قصد حضور در دادگاه را نیز ، داشته باشند که پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید .

حتما بخوانید: لایحه عدم حضور در دادگاه

شرایط ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه

همانطور که اشاره شد ، ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه امکان پذیر است و در این صورت ، دادگاه با توجه به لایحه قضایی ارائه شده توسط طرفین و وکلای آنها ، به دعوی حقوقی یا کیفری رسیدگی نموده و رای صادر می کند . علاوه بر این ، در مواردی هم که طرفین یا وکلای آنها ، عذر موجه عدم حضور در دادگاه داشته باشند ، می توانند با ارسال لایحه عدم حضور در دادگاه و استناد به عذر موجه خود ، از دادگاه بخواهند که وقت جلسه را تجدید نماید .

اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که شرایط ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه چیست و در چه شرایطی طرفین می توانند به جای حضور در دادگاه ، لایحه کتبی بفرستند ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که شرایط ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه حقوقی ، در ماده 93 و 94 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است که بر اساس آن ، هر یک از طرفین دعوا ، می توانند در جلسه دادرسی حاضر شده و یا به جای آن ، تا زمانی که دادگاه در حال رسیدگی به دعوا است ، لایحه بفرستند . بنابراین ، ارسال لایحه ، الزامی نیست .

همچنین ، هر یک از طرفین دعوی ، می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی کنند ؛ اما در مواردی که قاضی ، حضور خود آنها را لازم بداند ، این موضوع را ضمن برگه احضاریه دادگاه ، قید می کند که در این صورت ، مکلف به حضور هستند ؛ در غیر این صورت ، رسیدگی به دعوی ادامه پیدا کرده و اگر خواهان حاضر نشود ، دادخواستش ابطال شده و اگر خوانده حاضر نشود ، رای غیابی علیه وی صادر می شود .

اما از دیگر شرایط ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه ، این است که کلیه مطالب مهم و ضروری که در خصوص ماهیت پرونده اهمیت دارند ، به صورت مستند و مستدل ، ذکر گردد و از بیان مطالب حاشیه ای و زاید خودداری شود . همچنین ، باید از بیان مطالب مندرج در لایحه ، از توهین ، دروغ و یا ذکر جزئیات بی اهمیت ، امتناع شود که برای تنظیم این لوایح ، می توان مشاوره لایحه نویسی دریافت نمود .

مشاوره لایحه نویسی

 

نحوه ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه

در قسمت قبل ، ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه و شرایط آن را بررسی کردیم . همانطور که اشاره شد ، حضور در دادگاه الزامی نیست و طرفین ، در شرایط عادی که حضور آنها به موجب اخطاریه دادگاه لازم دانسته نشده است ، می توانند به ارسال لایحه نیز اکتفا کنند . اما سوالی که مطرح می شود این است که نحوه ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه به چه صورت است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که در گذشته ، ارسال لایحه قضایی به صورت کاغذی و از طریق مراجعه حضوری به شعبه دادگاه انجام می شد . اما در حال حاضر ، فرستادن لایحه که می تواند توسط هر یک از طرفین یا وکلای آنها انجام شود ، از طریق سامانه ثنا می باشد که با استفاده از آن ، نه تنها می توان اقدام به ثبت دادخواست و لوایح قضایی نمود ؛ بلکه ابلاغیه ها ، اخطاریه ها و آرای صادره توسط دادگاه نیز ، از طریق همین سامانه ، قابل مشاهده می باشد . البته ، طرفین دعوی ، می بایست لوایح خود را از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ارسال نمایند و وکلا نیز ، از طریق حساب کاربری خود ، امکان ارسال لایحه را خواهند داشت .

در صورت نیاز به حضور ابلاغ خواهد شد یعنی چه

 

ارسال لایحه الکترونیکی به دادگاه به جای حضور

در قسمت قبل ، توضیح دادیم که در حال حاضر ، بر خلاف سال های گذشته ، ثبت لوایح به جای حضور در دادگاه ، به صورت الکترونیکی انجام می شود . اما سوال این است که نحوه ارسال لایحه الکترونیکی به جای حضور در دادگاه ، به چه صورت است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که در یک بازه زمانی ، سایت عدل ایران قوه قضاییه ، این امکان را فراهم کرده بود که هر یک از طرفین دعوی ، با مراجعه به سایت remission.adliran.ir ، بتوانند لوایح کتبی خود را به ثبت برسانند و مدارک و مستندات موجود را نیز ، ضمیمه آن کنند . اما در حال حاضر ، سامانه ثبت الکترونیک لایحه قضایی ، در دسترس نمی باشد . وکلای طرفین دعوی نیز ، می توانند از طریق حساب کاربری خود ، اقدام به ثبت و ارسال لایحه نموده و یا اینکه با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی ، آن را ثبت و ارسال کنند .

به همین دلیل ، افرادی که قصد ارسال لایحه الکترونیکی به دادگاه به جای حضور در آن را دارند ، می بایست به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و با پرداخت هزینه های مربوطه ، لایحه دفاعیه خود را به ثبت برسانند . پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص ، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید .

نحوه تنظیم و ثبت لایحه دفاعیه

 

ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه کیفری

در این قسمت ، قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا در دعاوی کیفری همچون سرقت ، ضرب و جرح ، کلاهبرداری و غیره ، می توان به جای حضور در دادگاه کیفری ، لایحه فرستاد یا خیر . در پاسخ به این سوال ، باید گفت که رسیدگی به دعاوی کیفری با دعاوی حقوقی متفاوت است و به همین دلیل ، ممکن است که در صورت عدم حضور در دادگاه کیفری و نیاز به حضور وی در آن مرجع ، دادگاه تحت شرایط خاصی ، حکم جلب متهم را صادر نماید .

به همین دلیل ، در صورتی که احضاریه دادگاه کیفری ، حضور فرد را ضروری دانسته باشد ، بهتر است که ضمن مراجعه به دادگاه ، فرد از خود دفاع نماید ؛ مگر اینکه دلایل موجه عدم حضور در دادگاه کیفری داشته باشد که در این صورت نیز ، می تواند با ارسال یک نمونه لایحه عدم حضور ، عذر موجه خود را شرح داده تا در صورت احراز این امر توسط دادگاه ، رسیدگی به پرونده تجدید شود .

با این حال ، امکان ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه کیفری نیز وجود دارد و خود شخص و یا وکیل وی ، می توانند به جای حضور در دادگاه ، کلیه دفاعیات خود را به صورت مکتوب ، قید نموده و با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی ، ثبت نمایند ؛ لکن ارسال لایحه به جای حضور ، در شرایطی امکانپذیر است که دادگاه ، لزوم حضور فرد را در متن احضاریه ، قید نکرده باشد .

احضار متهم و ضمانت اجرای عدم حضور متهم

 

ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه توسط وکیل

همانطور که اشاره شد ، ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه ، تا زمانی که رسیدگی دادگاه حقوقی و کیفری خاتمه نیافته ، امکان پذیر است . اما سوالی که مطرح می شود این است که آیا امکان ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه توسط وکیل نیز امکان پذیر است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که علاوه بر طرفین دعوی ، وکلای آنها نیز می توانند اقدام به ارسال لایحه نمایند که ثبت لایحه توسط وکلا نیز ، به این صورت است که از طریق سامانه ثنا ، لوایح مربوطه ، ثبت و به دادگاه ارائه می شود .

بر اساس ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی که وکیلی ، به صورت همزمان به دو یا چند دادگاه دعوت شده و امکان حضور در همه آنها را نداشته باشد ، لازم است که به دادگاهی مراجعه نماید که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری ، حضور وی الزامی است و به دادگاه های دیگر ، باید لایحه کتبی فرستاده و یا اگر دارای حق وکالت در توکیل است ، وکیل دیگری معرفی کند .

علاوه بر این ، در صورتی که وکلا نیز ، عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه حقوقی یا کیفری داشته باشند ، می توانند دلیل عدم حضور خود را ضمن ارائه یک لایحه عدم حضور ، قید کرده و دادگاه ، پس از رسیدگی و احراز موضوع ، جلسه رسیدگی را تجدید نماید که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

عذر موجه عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- آیا ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه امکان پذیر است ؟

بله در شرایط عادی هر یک از طرفین می توانند در دادگاه حضور یافته و دفاعیات خود را ارائه داده و یا به جای ان لایحه بفرستند که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

2- نحوه ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه چگونه است ؟

در حال حاضر ارسال لایحه دفاعیه به جای حضور در دادگاه به این صورت است که متقاضی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی اقدام به ثبت لایحه در خصوص پرونده خود نماید که برای آشنایی با این موضوع می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

3- ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه توسط وکیل چگونه است ؟

وکلای طرفین دعوی نیز می توانند به جای حضور در دادگاه اقدام به ارسال لایحه دفاعیه نموده و کلیه مطالب خود پیرامون پرونده را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه نمایند که شرح کامل در خصوص این مطلب در مقاله آمده است .

برای مشاوره ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه

برای مشاوره ارسال لایحه به جای حضور در دادگاه

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *