دسته‌بندی نشده

اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست – ورود به سایت

[ad_1]

اداره تصفیه امور ورشکستگی، نهادی است که به تشخیص وزارت دادگستری، در هر حوزه قضایی ای که لازم باشد، برای انجام وظایفی نظیر رسیدگی به امور ناشی از ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی و تصفیه بدهی ها و مدیریت اموال آن ها در این زمینه، تشکیل و تاسیس می گردد. در حال حاضر، این اداره، هیچ گونه سایتی، برای ارائه خدمات، به صورت الکترونیک نداشته و صرفا، از طریق مراجعه حضوری، ارائه خدمت و ایفای وظیفه می کند.

برای مشاوره خدمات اداره تصفیه

برای مشاوره خدمات اداره تصفیه

 

اشتغال به تجارت، در قالب یک شرکت یا به عنوان شخص حقیقی، ممکن است فرد را با حالتی تحت عنوان ورشکستگی، روبرو کند که قرار گرفتن در این حالت، بدین معنا می باشد که تاجر، از تادیه دیون و وجوهی که بر عهده او می باشد، ناتوان شده و به عبارتی، مخارج و تعهدات او، بیشتر از درآمد و کارکرد او بوده است. 

هنگامی که شخص حقیقی یا حقوقی ای در حالت ورشکستگی قرار می گیرد، تمام دیون موجل او حال شده و طلبکاران باید، بدهی خود را اعلام کرده تا مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی، به این مسائل، رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن دارایی های تاجر، اقدام به تصفیه بدهی های تاجر نماید که این اداره، وظایف و ساختار مربوط به خود را دارد و بهره بردن از خدمات آن، همچنین، مراجعه به آن در خصوص امور ورشکستگی، نیازمند شناخت و اطلاع از قواعد و ساختار این اداره است.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم بگوییم که اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست و ساختار و وظایف آن، چه می باشد؛ سپس، در خصوص سامانه اینترنتی و امکان ورود به سایت این اداره، صحبت کرده و نشانی دفاتر مراجعه حضوری آن را در کلانشهر ها بگوییم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما، همراه باشید.

اداره تصفیه چیست

قبل از پاسخ به این پرسش که اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست و وظایف آن چه می باشد؟ لازم است تا اندکی در خصوص مفهوم ورشکستگی، از منظر قانون تجارت، توضیح دهیم و بگوییم که شامل چه افرادی می گردد و پس از آن، در خصوص این امر که اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست و وظایف آن چه می باشد، صحبت کنیم.

ورشکستگی، یکی از نهادهای پیش بینی شده در قانون تجارت است و در شرایط خاصی، بر اشخاص حقیقی یا حقوقی ای که شغل خود را تجارت قرار داده اند، عارض می گردد. مقصود از شرایط خاص، وجود شرایط ورشکستگی در قانون تجارت می باشد.

ماده 412 قانون تجارت، به تعریف ورشکستگی و شرایط آن پرداخته است. این ماده، مقرر می دارد: “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌ شود.” بر این اساس، چنانچه تاجر یا شرکت تجارتی، در تادیه دیون خود، دچار توقف شده و از انجام این امر، ناتوان گردند، شرایط ورشکستگی، رخ داده و به شخص حقیقی یا حقوقی دچار این حالت، ورشکسته می گویند.

بر اساس ماده 418 قانون تجارت: “تاجر ورشکسته، از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد‌، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه، قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.” بر اساس این ماده، پس از رخ دادن ورشکستگی، شخص حقیقی یا حقوقی، از مداخله در اموال خود و انجام معامله و پرداخت دیون، ممنوع بوده و همه چیز، بر عهده مدیر تصفیه یا اداره تصفیه است.

مدیر تصفیه، شخصی است که دادگاه، تعیین می نماید تا با نظارت یک عضو ناظر که وی نیز از سمت دادگاه تعیین شده، بر امور مربوط به تصفیه بدهی های ورشکسته، رسیدگی کنند و اموال و دارایی های او را در این جهت، مدیریت نمایند. البته، در شهرهایی که به موجب قانون، اداره تصفیه، تاسیس شده، به جای مدیر تصفیه، اداره تصفیه امور ورشکستگی، به مسائل تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته، رسیدگی می کند. 

ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، در خصوص این اداره، مقرر می دارد: “در هر حوزه دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستری مقتضی بداند، اداره تصفيه، برای رسيدگی به امور ورشكستگی، تاسيس می نمايد و در اين‌ موارد، عضو ناظر، تعيين نخواهد شد.”

بر اساس این ماده و توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست؟ باید گفت، اداره تصفیه، نهادی است که به تشخیص وزارت دادگستری، در هر حوزه قضایی ای که لازم باشد، برای رسیدگی به امور ناشی از ورشکستگی و تصفیه بدهی ها و مدیریت اموال تاجر در این زمینه، تشکیل و تاسیس می گردد و بدون وجود عضو ناظر، به مسائل مربوط به تاجر یا شرکت ورشکسته، رسیدگی می کند.

حتما بخوانید: تعریف قانونی ورشکستگی و انواع آن

ساختار اداره تصفیه

پس از توضیح در این باره که اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست، در این بخش از مقاله، قصد داریم، با مراجعه به قانون ​اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، در خصوص ساختار این اداره، توضیح دهیم و بگوییم که اعضای این اداره، چه کسانی هستند و چگونه در منصب خود، در اداره تصفیه امور ورشکستگی، قرار می گیردند. ساختار اداره تصفیه، به شرح زیر می باشد: 

 

این اداره، دارای رئیس و کارمندانی بوده که بسته به تشخیص دولت، از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری

یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب می گردند. کارمندان و رئیس این اداره، باید، از شرایط عمومی استخدام، نظیر تدین به دین اسلام و التزام به جمهوری اسلامی، برخوردار باشند.

رئیس اداره تصفیه، دارای حکم قضایی بوده و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد. 

پس از صحبت از این امر که ساختار اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست، در ادامه مقاله قصد داریم، درباره وظایف اداره تصفیه از منظر قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی توضیح دهیم. علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص انواع ورشکستگی می توانند، مقاله زیر را مطالعه کنند.

انواع ورشکستگی

 

وظایف اداره تصفیه

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، در این خصوص این مساله که وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست، تعیین تکلیف نموده است، لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره وظایف این اداره، صحبت کرده و پس از آن، در قسمت بعدی، در خصوص سایت و امکان ورود به سایت اداره تصفیه، جهت استفاده از خدمات این مرجع، توضیح دهیم. وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی، به شرح زیر است:

اقدامات تامینی اداره تصفیه؛ که این اقدامات، شامل تهیه صورت اموال و دارایی های تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته، مهر و موم اموال، انبار ها، کالا ها و مغازه در صورتی که اداره، قادر به مدیریت و اداره آن ها، تحت نظارت خود نباشد، حفاظت از پول نقد، اوراق بهادر یا هر شی قدمتی متعلق به تاجر، مشخص کردن حقوق اشخاص ثالث، نسبت به اموال غیر منقول تاجر ورشکسته و قید کردن آن ها در صورت اموال، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه فرد ورشکسته و همچنین نفقه عادله خود او می باشد.

دعوت بستانکاران که انجام این امر، به موجب درج آگهی در روزنامه، توسط اداره تصفیه، صورت می گیرد تا مجمع عمومی طلبکاران، در موعد مقرر تشکیل گردد و جهت تنظیم قرارداد ارفاقی یا رسیدگی به مطالبات و تصفیه بدهی های تاجر از اموال او، تصمیم گیری شود نیز از دیگر وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد. در ادامه مقاله، در خصوص سایت و نحوه ورود به سایت اداره تصفیه، توضیح خواهیم داد.

انواع ورشکستگی به تقصیر

 

سایت اداره تصفیه

با توجه به الکترونیکی شدن امور و ارائه خدمات بسیاری از ادارات دولتی و خصوصی، به صورت اینترنتی و مجازی، یکی از رایج ترین سوالات افرادی که قصد دارند، از خدمات اداره تصفیه، استفاده کنند این است که آدرس و نشانی سایت اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست​ و نحوه ورود به سایت آن، چگونه می باشد؟

در پاسخ به این پرسش که نشانی سایت اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست​؟ باید گفت: در حال حاضر، بر خلاف سایر ادارات دولتی و خصوصی، نظیر اداره ثبت علائم تجاری یا اداره ثبت اسناد و املاک که سایت مخصوص به خود را دارند و برای استفاده از خدمات آن ها، صرفا کافی است با ورود به سایت، خدمت مورد نظر را انتخاب کرد و از آن، بهره مند شد، اداره تصفیه امور ورشکستگی، اقدام به راه اندازی سایت نکرده است و بر این اساس، امکان ورود به سایت آن نیز وجود ندارد.

بنابراین، متقاضیان استفاده از خدمات و وظایف اداره تصفیه امور ورشکستگی، صرفا با مراجعه حضوری به آدرس و نشانی اداره تصفیه شهر خود، می توانند، از خدمات این سازمان، بهره مند گردند و خدمات این اداره، در حال حاضر، تنها با مراجعه حضوری، در دسترس افراد، خواهد بود که در ادامه، نشانی اداره تصفیه کلانشهر ها را خواهیم گفت.

وکیل ورشکستگی

 

نشانی اداره تصفیه

اداره تصفیه امور ورشکستگی، دارای وظایف و خدمات مشخصی است که در قسمت های قبلی مقاله، به آن ها اشاره کردیم و گفتیم که متقاضیان استفاده از خدمات این اداره می توانند، به صورت حضوری، به نشانی اداره تصفیه شهر خود، مراجعه کرده و از خدمت مورد نظر خود، بهره مند گردند. لذا در این قسمت از مقاله، قصد داریم، در خصوص نشانی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران و سایر کلان شهرها صحبت کنیم و آدرس آن ها را ارائه دهیم که به شرح زیر می باشد:

آدرس اداره تصفیه امور ورشکستگی شهر تهران: تهران – خیابان انقلاب – خیابان قدس – روبروی خیابان پورسینا – پلاک 31 (ساختمان سابق مجتمع قضایی شهید مدنی) – شماره تماس: 02188995084 الی 02188995089

آدرس اداره تصفیه امور ورشکستگی شهر اصفهان: اصفهان – خیابان شهید نیکبخت – نبش بن بست ژاله – شماره تماس: 03136611086

آدرس اداره تصفیه امور ورشکستگی شهر مشهد: مشهد – خیابان ده دی – خیابان رازی غربی – خیابان فرخی

آدرس اداره تصفیه امور ورشکستگی شهر تبریز: تبریز – طالقانی جنوبی

با توجه به اینکه تمامی دعاوی علیه تاجر ورشکسته، باید، نسبت به مدیر تصفیه تعیین شده از سوی دادگاه، صورت گیرد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر درباره مدیر تصفیه و وظایف او، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر، اقدام نمایند.

مدیر تصفیه کیست و وظایف او

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات اداره تصفیه در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون خدمات اداره تصفیه پاسخ دهند.

سوالات متداول

1- اداره تصفیه چیست؟

بر اساس قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه نهادی است که به تشخیص وزارت دادگستری در هر حوزه قضایی ای که لازم باشد برای رسیدگی به امور ناشی از ورشکستگی تشکیل و تاسیس می گردد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- وظایف اداره تصفیه چیست؟

تهیه صورت از اموال فرد یا شرکت ورشکسته و مهر و موم این اموال یا اداره آن ها در صورت لزوم از جمله وظایف اداره تصفیه می باشد که جزئیات مربوط به این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- آدرس سایت اداره تصفیه امور ورشکستگی چیست؟

اداره تصفیه امور ورشکستگی در حال حاضر صرفا به صورت حضوری اقدام به ارائه خدمات می نماید و سایتی برای آن طراحی و راه اندازی نشده است که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره خدمات اداره تصفیه

برای مشاوره خدمات اداره تصفیه

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *