نقشه برداری

اهمیت نقشه توپوگرافی به مقیاس 12000و تعیین مختصات utmاز نظر کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه‌های رقوم دار یا توپوگرافی در مقیاس‌های مختلفی ترسیم می‌شوند. این نقشه ها در مقیاس بسیار کوچک آن همه کره زمین را نیز شامل می‌شوند و با توجه به کاربردشان ممکن است از هر کشور و منطقه ای گرفته شوند. منظور از نقشه‌های با مقیاس 12000 نقشه هایی هستند که هر یک سانتی‌متر بر روی نقشه معادل دو متر در واقعیت است. برای مثال یک زمین با طول 2000 متر و عرض 1000 متربر روی نقشه به صورت یک تصویر 100 سانتی متر در 50 سانتی متر ترسیم می‌شود.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری این نمونه ها را مقیاس بزرگ می‌گوید که عمدتا هم برای پروژه هایی با وسعت کم کاربرد دارد و در بسیاری از موارد، افراد نیازمند این نوع نقشه برداری هستند.
نقشه ها در مقیاس های متفاوتی ترسیم می‌شوند. نقشه های 1.100، 1.200 ،1250، 1500، 1.2000، 1.1000 که هر کدام کاربرد های متفاوتی دارند و به شکل های هوایی، زمینی نقشه برداری شهری نقشه برداری می‌شوند.  نقشه با مقیاس های مذکور عمدتا در حوزه معماری و ساخت و ساز مورد استفاده هستند. برای مثال نقشه های 1.100 که هر یک متر یک سانتی متر بر روی نقشه نمایش داده می شود برای طراحی ساختمان ها اهمیت زیادی دارند .

نقشه‌های توپوگرافی ویژگی های فیزیکی هر محل را مشخص می‌کنند و اطلاعات پایه ای در خصوص هر مرحل ارائه می‌دهد. پستی‌ها و بلندی‌ها، شیب زمین، ساخت و ساز های احتمالی و گودال ها همه در نقشه های رقوم دار مشخص اند.

در این نقشه ها همچنین مرز‌ها و مختصات جغرافیایی یک محل به صورت دقیقی ترسیم می‌شود. بنابراین اهمیت آن‌ها برای کارشناس دادگستری نقشه برداری در این است که افراد می‌توانند، اطلاعات زیر بنایی و پایه ای این نقشه را به مثابه بهترین راهنما در نظر بگیرند که بر پایه آن می‌توان برای ساخت و ساز و یا انجام هر فعالیتی ضریب اشتباه را به حداقل رساند و یا از بین برد.
نقشه UTM یا مختصات یو تی ام معمولا جهت ثبت و یا دریافت سند و یا برای ارائه به شهرداری ها آماده می‌شود. بنابراین در صورتی که بخواهید یکی از سه کار فوق را انجام دهید حتما نیاز به تعیین مختصات یو تی ام ملک خود دارید. این نقشه‌ها حداقل شامل اطلاعات زیر است: اول آنکه به صورت شبکه بندی شده است و به راحتی از سایر اشکال نقشه ها قابل تفکیک است و مختصات نقشه در این شبکه بندی ها مشخص شده است. دوم اینکه مقیاس این نقشه ها بین  1/200تا1/100  است و دیگر اینکه معیار مشخص کردن اندازه ها در این نقشه بر اساس سانتی متر است.
چرا باید نقشه یو تی ام تهیه کرد؟ از آنجا که این نقشه ها بزرگ مقیاس اند و بسیار دقیق هستند امکان طرح دعاوی در خصوص املاک را از بین می‌برند. به عبارتی دیگر با انجام و ثبت این نوع نقشه مالکیت تثبیت خواهد شد. چرا که مختصات ملک شما به صورت دقیق مشخص شده است و کسی نمی تواند در خصوص آن ادعایی داشته باشد.
این نقشه ها همچنین جهت تعیین موقعیت دقیق ملک، تعیین پلاک، تعیین مساحت و همچنین برای ثبت درخواست الکترونیکی سند کاربرد دارند.

کارشناس رسمی نقشه برداری سالیانه با پرونده‌های زیادی مواجه است که در آن به دلیل مشخص نبودن مختصات زمین اختلاف‌هایی میان افراد بروز کرده است. حتی مواردی پیش آمده است که به دلیل مشخص نبودن مختصات یو تی ام ساخت و ساز در ملک دیگری صورت گرفته است. نقشه های یو تی ام مختصات املاک را به صورت سانتیمتری مشخص می‌کنند به همین بسیار برای جانمایی و تطبیق املاک کارآمد هستند.
اهمیت دیگر این نقشه از نظر کارشناس نقشه برداری مشخص بودن نقاط مرزی به صورت کاملا دقیق است. بنابراین هنگام خرید و فروش ملک نیز می‌توانید با استفاده از این نقشه مساحت دقیق ملک را ارزیابی کنید تا متوجه ضرر و زیان نشوید. پس این نقشه علاوه بر موارد مذکور از بروز اختلافات و تجاوز به ملک شما نیز جلوگیری خواهد کرد. با وجود این نقشه شما از مالکیت خود بر قطعه ملکی مشخص آگاهید و حقوق شما همواره بر آن جاری است.
مختصات یو تی ام چگونه مشخص می‌شود؟
GPSهای سه فرکانسه نقش برداری با دقت میلی متر می‌توانند مختصات یو تی ام را نشان دهند. یو تی ام همانطور که گفته شد یک مختصات جهانی است که با در نظر گرفتن طول و عرض جغرافیایی مختصاتی را برای هر منطقه مشخص کرده است که از طریق جی پی اس می توان با دقت بسیار بالایی مختصات را به صورت اعداد و ارقام مشخص کرد. بنابراین وقتی ملکی بدین صورت دقیق مشخص شده باشد در صورت بروز مشکل کارشناس نقشه برداری با استفاده از اعداد مشخص شده موقعیت دقیق ملک ثبت شده را تعیین می‌کند.
برای تهیه نقشه‌های رقوم دار با مقیاس 12000، یا تعیین مختصات UTM از املاک خود و جهت تطبیق و جانمایی آن می‌توانید از کارشناس نقشه برداری که صاحب صلاحیت، تخصص و تجربه کافی در این زمینه است استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *