دسته‌بندی نشده

کارمزد وصول چک ۱۴۰۱ – هزینه چک بین بانکی

کارمزد وصول چک، در سال ۱۴۰۱، بدین صورت بوده که وصول چک در شعبه افتتاح ‌کننده حساب و پرداخت انتقالی در سایر شعب همان بانک، رایگان می باشد. اما، در حالت برداشت وجه نقدی چک در سایر شعب همان بانک و واگذاری عهده ساير بانک ها، هزینه وصول چک، 1200 تومان خواهد بود.    

برای مشاوره هزینه کارمزد وصول چک

برای مشاوره هزینه کارمزد وصول چک

 

بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور، به طور معمول، بابت ارائه خدمات خود، نظیر ارسال پیامک تراکنش ها، افتتاح حساب، صدور دسته چک و صدور، انتقال و تایید چک در سامانه صیاد، هزینه ای را تحت عنوان کارمزد، دریافت می کنند.

یکی از خدمات ارائه شده توسط سیستم بانکی کشور، وصول چک می باشد. نکته ای که در رابطه با هزینه این خدمت، باید به آن توجه شود، این مساله بوده که کارمزد وصول چک، بسته به اینکه از شعبه بانک یا بانک دیگر، وصول گردیده و هم چنین، اینکه روش وصول، دریافت نقدی بوده یا پرداخت انتقالی، متفاوت می باشد.

با توجه به توضیحات فوق، در این مقاله، ابتدا، کارمزد وصول چک، در سال 1401 را بررسی کرده و سپس، هزینه وصول این سند تجاری را در مورد چک بانک ملی، ملت، چکاوک و چک بین بانکی ۱۴۰۱، توضیح خواهیم داد.

کارمزد وصول چک چیست

بانک ها، امروزه، خدمات گسترده ای را در رابطه با امور داخل در صلاحیت خود، به مشتریان شان ارائه نموده که از مهم ترین این خدمات، می توان به وصول چک، اشاره نمود. نکته مهمی که باید به آن، توجه نمود، این مساله بوده که این خدمت بانکی نیز همانند سایر خدمات بانکی، نیازمند پرداخت کارمزد می باشد. لذا، در این بخش، به این سوال پاسخ خواهیم داد که کارمزد وصول چک چیست و سپس، در بخش های بعد، هزینه آن در سال ۱۴۰۱ را بررسی خواهیم کرد.

در پاسخ به این سوال که کارمزد وصول چک چیست، باید ابتدا، به تعریف کارمزد بانکی پرداخت. کارمزد بانکی، هزینه ای است که بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور، در مقابل ارائه خدمات به افراد، از آنها دریافت می کنند.

نرخ کارمزدهای بانکی، هر ساله، توسط بانک مرکزی، اعلام می شود و به موجب بخشنامه ای رسمی، به بانک ها و موسسات مالی اعتباری سراسر کشور، اعلام شده و این نهادهای پولی و مالی، ملزم به تبعیت از بخش نامه های ابلاغی می باشند.

وصول چک، چه به روش دریافت نقدی، چه به روش واریز به حساب نیز یکی از خدمات ارائه شده توسط بانک ها و موسسات مالی اعتباری بوده و لذا، اصولا، نیازمند پرداخت هزینه این خدمت است که به این هزینه، کارمزد وصول چک، گفته می شود.

پس از پاسخ گویی به این سوال که کارمزد وصول چک چیست، در ادامه، هزینه این کارمزد در سال 1401 را بررسی کرده و سپس، در مورد کارمزد وصول چک دو بانک از مهم ترین بانک های کشور، یعنی بانک ملی و بانک ملت، صحبت خواهیم کرد.

کارمزد خدمات بانکی

هزینه کارمزد وصول چک ۱۴۰۱

نحوه تعیین کارمزد خدمات بانکی، من جمله کارمزد وصول چک، بدین صورت بوده که هر ساله، بانک مرکزی ایران، بخشنامه ای را صادر و به کلیه بانک ها و موسسات مالی اعتباری، ابلاغ می کند که در این بخشنامه، هزینه ارائه خدمات بانکی، مشخص می گردد. البته، به طور معمول، کارمزد خدمات بانکی، جز در موارد استثنایی، هر چند سال یک بار تغییر داشته و غالبا، هزینه کارمزدهای سال قبل، توسط بانک مرکزی، مجددا تایید و ابلاغ می گردد.

در سال ۱۴۰۱ نیز این هزینه ها، در بسیاری از موارد، از جمله کارمزد وصول چک، مانند هزینه های تعیین شده در دو سال گذشته بوده و مطابق بخشنامه اعلامی بانک مرکزی، به شرح زیر می باشد:

چنانچه وصول این سند از اسناد تجاری، در شعبه افتتاح ‌کننده حساب، انجام گیرد، هزینه ای بابت کارمزد وصول چک، اخذ نمی گردد.

کارمزد وصول چک، در سال 1401، در حالتی که وصول کردن آن، در غیر از شعبه باز کننده حساب، انجام گیرد، در صورتی که به شکل برداشت نقدی یا با ایران چک بوده، مبلغ 1200 تومان می باشد. لازم به ذکر است که تفاوتی نداشته که شعبه وصول کننده، شعبه همان بانک باز کننده حساب یا شعبه بانک دیگری باشد.

در صورتی که چک، در غیر از شعبه باز کننده حساب، به روش پرداخت انتقالی(انتقال بین حساب) وصول شده و وجه آن، نقدا دریافت نشود، در صورتی که در سایر شعب همان بانک باشد، کارمزدی به این خدمت بانکی، تعلق نگرفته و بنابراین، هزینه وصول چک، در این حالت، صفر می باشد.

در حالتی که چک، در غیر از شعبه باز کننده حساب و در بانکی دیگر، حتی به روش پرداخت انتقالی(انتقال بین حساب) وصول شده و وجه آن، نقدا دریافت نشود، کارمزد وصول چک، به مبلغ 1200 تومان از دارنده چک، دریافت خواهد شد.

بیشتر بخوانید : شیوه های وصول چک برگشتی

 

کارمزد وصول چک بانک ملی

بانک ملی، یکی از مهم ترین بانک های کشور بوده که ارائه دهنده خدمات متنوع بانکی، به شکل حضوری و از طریق سامانه های بانکی خود، نظیر سامانه بام بانک ملی می باشد. شعب این بانک نیز همانند سایر بانک های کشور، چک های ارائه شده مشتریان خود، عهده سایر شعب این بانک یا بانک های دیگر را وصول کرده که وصول این مبالغ، در برخی از موارد، نیازمند پرداخت هزینه ای، تحت عنوان کارمزد وصول چک می باشد. بنابراین، در ادامه، به این سوال پاسخ می دهیم که کارمزد وصول چک بانک ملی، در سال ۱۴۰۱، چقدر است؟ 

کارمزد وصول چک بانک ملی، در شعبه افتتاح ‌کننده حساب، در بانک ملی، صفر می باشد؛ اما، در صورتی که وصول کردن آن، در غیر از شعبه باز کننده حساب، در بانک ملی یا سایر بانک ها، انجام گیرد، در حالت برداشت نقدی یا با ایران چک، کارمزد وصول چک، مبلغ 1200 تومان خواهد بود.

البته، چنانچه، وصول چک بانک ملی، در شعب دیگر بانک ملی، به روش پرداخت انتقالی(انتقال بین حساب) انجام گرفته و نه روش دریافت نقدی، کارمزدی، بابت وصول چک، از دارنده آن، دریافت نخواهد شد.

در حالتی که چک بانک ملی، به روش پرداخت انتقالی(انتقال بین حساب) و از طریق یکی از بانک های دیگر، وصول شود، کارمزد وصول چک این بانک، در سال 1401، مبلغ 1200 تومان خواهد بود که دارنده چک، موظف به پرداخت آن است.

بیشتر بخوانید : وصول چک از طریق اجرای ثبت

 

کارمزد وصول چک بانک ملت

بانک ملت، در سال های اخیر، کوشیده است تا در کنار بهبود کیفیت خدمات حضوری، خدمات اینترنتی خود، نظیر ثبت چک صیادی در سامانه و نرم افزار صیاد بانک ملت را نیز گسترش داده و کیفیت ارائه آن ها را افزایش دهد. یکی از خدمات ارائه شده توسط این بانک، وصول چک های مشتریان بوده که بسته به شعبه وصول، کارمزد های متفاوتی، در سال 1401، به این خدمت بانکی، تعلق گرفته که به شرح زیر می باشد:

در صورتی که وصول چک بانک ملت، در شعبه افتتاح ‌کننده حساب، در بانک ملت، انجام گیرد، کارمزدی از مشتری، دریافت نمی شود؛ اما، در غیر از شعبه باز کننده حساب، در بانک ملت یا سایر بانک ها، مشروط بر اینکه دریافت وجه چک، به روش برداشت نقدی یا با ایران چک، انجام گیرد، کارمزد وصول چک، مبلغ 1200 تومان می باشد.

در حالتی که دریافت مبلغ مندرج در چک بانک ملت، در یکی دیگر از شعب این بانک و از طریق روش پرداخت انتقالی(انتقال بین حساب) انجام گرفته و دارنده، وجه چک را نقدا دریافت نمی کند، هزینه کارمزد وصول چک بانک ملت در سال ۱۴۰۱، صفر می باشد.

در حالتی که چک بانک ملت، به روش پرداخت انتقالی(انتقال بین حساب) و در شعبه یکی دیگر از بانک های کشور، وصول شود، هزینه وصول چک بانک ملت، در سال ۱۴۰۱، مبلغ 1200 تومان بوده و دارنده، ملزم به پرداخت آن می باشد.

بیشتر بخوانید : استعلام محچک

 

هزینه وصول چک چکاوک

پیش از آنکه به این سوال پاسخ دهیم که هزینه وصول چک چکاوک، در سال ۱۴۰۱، چقدر است، بهتر است تا کمی در مورد سامانه چکاوک و کاربرد این سامانه، توضیح داده و سپس، به بررسی میزان هزینه وصول چک از طریق این سامانه بپردازیم.

سامانه چکاوک، سامانه ای است که در اختیار بانک ها و موسسات مالی اعتباری کشور و نه افراد عادی بوده و از طریق این سامانه، ارسال اطلاعات چک و وصول و واریز وجه آن، بین بانک های مختلف انجام می گیرد.

با این توضیح که هنگامی که مشتری یک بانک که در آن بانک، حساب داشته، با در دست داشتن چک بانک دیگر، به شعبه خود، مراجعه می کند، شعبه، از طریق سامانه چکاوک، اطلاعات چک را برای بانک بدهکار، ارسال می کند. حال، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده در آن بانک، کافی باشد، بانک بدهکار، اطلاعات مربوطه را برای بانک دارنده چک، ارسال کرده و وجه چک را نیز به حساب دارنده، واریز می کند.

حال که با سامانه چکاوک، آشنا شدیم، در پاسخ به این سوال که کارمزد وصول چک چکاوک، در سال 1401، چقدر است، باید گفت، در صورتی که وصول چک از این سامانه، انجام گیرد، از آن جهت که این چک، جزء چک های واگذاری عهده ساير بانک ها، محسوب شده، کارمزد وصول آن، مبلغ 1200 تومان می باشد.

بیشتر بخوانید : سامانه چکاوک

 

کارمزد وصول چک بین بانکی 1401

چک بین بانکی نیز یکی دیگر از انواع چک می باشد که به دلیل امنیت بالای آن، متقاضیان زیادی دارد. به همین دلیل، در ادامه، کارمزد وصول چک بین بانکی، در سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده؛ اما، پیش از آن، مختصرا، به تعریف این نوع چک بانکی می پردازیم.

چک بین بانکی، یکی از انواع چک رمزدار بوده که توسط بانک، صادر می شود. با این توضیح که مشتری که در بانک الف حساب داشته، هنگامی که بخواهد مبلغی پول را به حسابی در بانک ب، منتقل کند، می تواند از بانک بخواهد تا چک را تحت عنوان چک بین بانکی، صادر کرده تا این انتقال وجه بین دو بانک، به روشی امن انجام گیرد.

پس از تعریف چک بین بانکی، اکنون، در مورد هزینه وصول این چک، در سال 1401 باید گفت، با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، در مورد کارمزد خدمات بانکی وصول چک عهده بانک های دیگر، کارمزد وصول چک بین بانکی نیز مبلغ 1200 تومان است. البته، لازم به ذکر است که کارمزد صدور چک بین بانکی، برای هر فقره، 6000 تومان می باشد.

 کارمزد چک بین بانکی

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد هزینه کارمزد وصول چک در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون هزینه کارمزد وصول چک پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- کارمزد وصول چک چیست؟

وصول چک چه به روش دریافت نقدی چه به روش واریز به حساب اصولا نیازمند پرداخت هزینه این خدمت بانکی است که به این هزینه کارمزد وصول چک گفته می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- هزینه کارمزد وصول چک در سال ۱۴۰۱ چه میزان است؟

هزینه کارمزد وصول چک در سال 1401 در حالت برداشت وجه نقدی چک در سایر شعب همان بانک و واگذاری عهده ساير بانک ها 1200 تومان می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- هزینه وصول چک چکاوک چقدر است؟

هزینه وصول چک چکاوک از آن جهت که این چک جزء چک های واگذاری عهده ساير بانک ها محسوب شده مبلغ 1200 تومان می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره هزینه کارمزد وصول چک

برای مشاوره هزینه کارمزد وصول چک

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *