دسته‌بندی نشده

مهلت شکایت بعد از تصادف

[ad_1]

مهلت شکایت بعد از تصادف، در ثبت دادخواست مطالبه خسارت تصادف خسارتی و ثبت شکواییه مطالبه دیه تصادف فوتی یا جرحی غیر قابل گذشت، محدودیتی نداشته و مهلت شکایت تصادف جرحی قابل گذشت، با توجه به ماده 106 قانون مجازات اسلامی، صرفا، تا 1 سال بعد از اطلاع از بروز حادثه می باشد. 

برای مشاوره مهلت شکایت بعد از تصادف

برای مشاوره مهلت شکایت بعد از تصادف

 

تصادفات رانندگی، اعم از اینکه به صورت عمدی رخ داده باشند یا غیر عمدی، از جمله مواردی هستند که قانون گذار، امکان شکایت از آن ها را پیش بینی کرده است و افراد، می توانند، پس از بروز واقعه تصادف، بسته به اینکه، تصادف، سبب بروز خسارت جانی شده یا صرفا، به فیزیک و بدنه ماشین، آسیب وارد گردیده، اقدام به ثبت شکواییه مطالبه دیه به علت صدمات بدنی یا جانی ناشی یا از تصادف یا دادخواست مطالبه خسارت و مطالبه افت قیمت نمایند.

اما، همانطور که شکایت از هر موضوع حقوقی یا کیفری، قواعد و تشریفات و مهلت زمان انجام خود را دارد، شکایت بعد از تصادف رانندگی هم مهلت خاص خود را دارد و شاکی یا خواهان، باید، در این مهلت ها، اقدام کرده تا بتواند، به حق خود برسد. به همین دلیل، اغلب، بعد از تصادف رانندگی، این پرسش، مطرح می گردد که تا چند روز بعد می توان شکایت کرد؟

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، درباره مهلت مراجعه به بیمه و مهلت شکایت بعد از تصادف، صحبت کرده و بگوییم، ضمانت اجرای عدم رعایت این زمان ها چیست؛ سپس، نکات مهم مربوط به این امر را توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما همراه باشید.

مهلت مراجعه به بیمه بعد از تصادف

متاسفانه، با گسترش وسایل نقلیه شخصی، آمار تصادفات جاده ای و شهری نیز بالا رفته و اغلب افراد، حداقل، یک مرتبه، با مساله تصادف، برای شخص خودشان یا اطرافیان نزدیکشان، مواجه شده اند. در چنین شرایطی، سوالات بسیاری، برای افراد، شکل می گیرد؛ نظیر اینکه مهلت شکایت بعد از تصادف و مهلت مراجعه به بیمه، چقدر است یا تا چند روز بعد از تصادف، می توان شکایت کرد؟

با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث خودرو و اینکه بیمه شخص ثالث، خسارات ناشی از تصادف به جسم و جان افراد و وسایل نقلیه را تقبل می کند، در ابتدا، قصد داریم، در خصوص این موضوع که تا چند روز بعد از تصادف، مهلت مراجعه به بیمه وجود دارد، صحبت کنیم و بگوییم که بر اساس قانون بیمه، مرور زمان مهلت مراجعه به بیمه بعد از تصادف، چقدر است. 

برای بررسی مهلت مراجعه به بیمه و پاسخ به این سوال که تا چند روز بعد از تصادف،می توان به بیمه، مراجعه کرد؟ باید، به قانون بیمه و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مراجعه کرد. ماده 15 قانون بیمه، در خصوص مهلت مراجعه به بیمه یا مهلت مطلع کردن بیمه گر، توسط بیمه گذار، بعد از تصادف، تعیین تکلیف کرده و ماده 36 همین قانون، مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه را ذکر نموده است. ماده 32 قانون بیمه اجباری نیز در خصوص مهلت مطالبه خسارت، توسط زیان دیده یا اولیای دم او، تعیین تکلیف می کند.

ماده 15 قانون بیمه مقرر می دارد: “بیمه‌ گذار، باید، برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتا، هر کس از مال خود می‌ نماید، نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت‌ نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن، اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است، به عمل آورد.

اولین زمان امکان و منتهی، در ظرف‌پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه، بیمه‌ گر را مطلع سازد و الا بیمه‌ گر، مسئول نخواهد بود؛ مگر آنکه بیمه‌ گذار، ثابت کند که به واسطه حوادثی که‌ خارج از اختیار او بوده است، اطلاع به بیمه‌ گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.”

بر اساس ماده 15 قانون بیمه، در پاسخ به این پرسش که تا چند روز بعد از تصادف،می توان به بیمه، مراجعه کرد؟ باید گفت، بیمه گزار، صرفا، 5 روز از تاریخ اطلاع از تصادف، مهلت دارد تا شرکت بیمه یا همان، بیمه گر را نسبت به وقوع حادثه، مطلع سازد؛ مگر اینکه، حوادثی خارج از اختیار او رخ دهد که امکان انجام این امر را غیر مقدور سازد که در چنین شرایطی نیز باید، این موضوع را به بیمه گر، اثبات نماید؛ یعنی، بار اثبات، بر دوش بیمه گزار است.

ماده 36 قانون بیمه نیز مقرر می دارد: “مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، دو سال است و ابتدای آن، از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی، خواهد بود. لکن، دعاوی که قبل از اجرای این‌ قانون، در محاکم، طرح شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.”

بر اساس ماده 36 بیمه، چنانچه شخصی، قصد داشته باشد، خسارت وارده ناشی از تصادف را از محل بیمه شخص ثالث خود، پرداخت کند یا شخصی بخواهد، از بیمه مقصر در تصادف، شکایت کرده و خسارات وارده را از بیمه مطالبه نماید، حداکثر، دو سال از زمان وقوع حادثه، مهلت دارد تا اقدام به این امر نماید، در غیر این صورت، دعوی، علیه بیمه، مشمول مرور زمان مندرج در قانون بیمه می گردد.

ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مقرر می دارد: “در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی، موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت، برای تکمیل مدارک، به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند.

بیمه گر، مکلف است، حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده، پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور، نزد صندوق، تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط، تحویل دهد.”

بر اساس ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، اولیای دم، شخص زیان دیده یا وراث وی، تا 20 روز بعد از قطعی شدن رای دادگاه و تعیین مبلغ خسارت، می توانند، مستقیما، جهت دریافت مبلغ، به بیمه، مراجعه کنند.؛ در غیر این صورت، به این علت که بیمه، پس از 20 روز، مبلغ را به حساب صندوق خسارت های بدنی دادگستری، واریز کرده، امکان مراجعه به بیمه، وجود نداشته و باید، به دادگاه مراجعه نمایند.

حتما بخوانید: نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

مهلت شکایت بعد از تصادف

هنگامی که یک تصادف رانندگی رخ می دهد، این حادثه، ممکن است، صرفا، منجر به ایجاد خسارت، برای بدنه ماشین شود یا اینکه به جسم و جان افراد، خسارت وارد آورد. از این رو، تصادفات، به سه دسته تصادفات خسارتی، تصادفات جرحی (غیر قابل گذشت و قابل گذشت)و تصادفات فوتی یا منجر به فوت، تقسیم می گردد.

در هر سه نوع از این تصادفات، قانون گذار، امکان شکایت را برای زیان دیده از حادثه، پیش بینی کرده است. اما، برای اینکه دعوای حقوقی یا کیفری ناشی از تصادف، به نتیجه برسد، انجام شکایت یا ثبت دادخواست، باید در مهلت شکایت بعد از تصادف، صورت گیرد لذا، در این قسمت، قصد داریم، در خصوص مهلت شکایت بعد از تصادف، صحبت کرده و به این پرسش که تا چند روز بعد از تصادف، می توان شکایت کرد؟ پاسخ دهیم. 

مهلت شکایت بعد از تصادف جرحی غیر قابل گذشت و جرحی قابل گذشت یا تصادف منجر به فوت:

شکایت بعد از تصادف منجر به فوت، با توجه به غیر قابل گذشت بودن آن، محدودیتی نداشته و شاکی از جرم می تواند، در هر زمان از اطلاع، نسبت به شکایت، اقدام کند.

مهلت شکایت بعد از تصادف منجر به جرحی که در ماده 715 آمده، یعنی تصادفی که باعث سقط جنین؛ تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص؛ مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد؛ از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌ دهد، گردد، با توجه به غیر قابل گذشت بودن آن، محدود به زمان خاصی نبوده و در هر زمان از اطلاع، قابل پیگیری می باشد.

مرور زمان یا مهلت شکایت بعد از تصادف منجر به جرحی که در ماده 716 و 717 قانون مجازات، بخش تعزیرات آمده، یعنی تصادفی که باعث صدمه بدنی؛ باعث زایمان قبل از موعد طبیعی؛ نقصان یا ضعف دائم یکی از اعضای بدن یا یکی از منافع؛ از بین رفتن قسمتی از عضو مصدو‌م، بدون از کار افتادن عضو گردد، با توجه به قابل گذشت لحاظ شدن این جرم، به استناد قانون کاهش حبس تعزیری و همچنین، با در نظر گرفتن ماده 106 قانون مجازات، 1 سال از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ اطلاع از وقوع جرم می باشد.

شایان ذکر است، در صورت شکایت، بعد از گذشت مرور زمان، مجازات حبس، در خصوص مرتکب، اعمال نخواهد شد اما، از آنجا که دیات، مشمول مرور زمان نمی شوند، مطالبه دیه، همچنان، امکان پذیر است.

 

مهلت شکایت بعد از تصادف خسارتی:

در خصوص مهلت شکایت یا به عبارت صحیح تر، مهلت ثبت دادخواست، بعد از تصادف، جهت مطالبه افت قیمت خودرو در تصادف یا مطالبه خسارات وارده به بدنه ماشین، باید گفت، با توجه به اینکه در آیین دادرسی مدنی جدید، مرور زمان، منتفی شده و صرفا، در موارد استثنا قانون گذار یا در مواردی که به موجب قانون خاص، مرور زمان وجود دارد، جاری می گردد، فرد زیان دیده، هر زمانی، می تواند، با در دست داشتن مدارک، اقدام به ثبت دادخواست نموده و خسارت، خود از تصادف را مطالبه کند.

البته، ذکر این نکته، ضروری است که چنانچه، بخواهیم، از بیمه شخص، شکایت کرده و خسارت را از ناحیه بیمه شخص مقصر، مطالبه کنیم، بر اساس ماده 36 قانون بیمه که مقرر می دارد: “مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه، دو سال است و ابتدای آن، از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوی، خواهد بود. لکن، دعاوی که قبل از اجرای این‌ قانون، در محاکم، طرح شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.”، زیان دیده، صرفا، 2 سال از زمان تصادف، فرصت داشته، در غیر این صورت، صرفا، از شخص مقصر، امکان مطالبه خسارت را خواهد داشت.

حتما بخوانید: تامین دلیل در تصادفات رانندگی

 

ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت شکایت بعد از تصادف

در قسمت های قبل، به این پرسش، پاسخ دادیم که تا چند روز بعد از تصادف، می توان شکایت کرد؟ و مهلت شکایت بعد از تصادفات رانندگی را در خصوص ثبت دادخواست دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی و ثبت شکواییه مطالبه دیه ناشی از تصادف غیر عمد یا عمد، توضیح دادیم. پس از پاسخ به این پرسش که تا چند روز بعد از تصادف، می توان شکایت کرد؟ در این قسمت، قصد داریم، ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت شکایت بعد از تصادف را بررسی کنیم.

در خصوص این پرسش که ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت شکایت بعد از تصادف، چیست باید گفت، بعد از گذشت مهلت های مورد نظر قانون گذار، برای شکایت از تصادف رانندگی، شخص دیگر، امکان طرح شکایت را نخواهد داشت و در صورت ثبت شکواییه، به دعوای او، رسیدگی نخواهد شد.

پس از صحبت در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت شکایت بعد از تصادف، در ادامه، در خصوص نکات مربوط به مهلت شکایت بعد از تصادف، صحبت خواهیم کرد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص توقیف خودرو که معمولا، بعد از تصادف نیز اتفاق می افتد، مطالعه مقاله زیر، پیشنهاد می شود.

حتما بخوانید: توقیف خودرو و صدور دستور آن

 

نکات مربوط به مهلت شکایت بعد از تصادف

پس از صحبت در خصوص مهلت مراجعه به بیمه و مهلت شکایت بعد از تصادف، در این بخش، قصد داریم، درباره نکات مربوط به مهلت شکایت بعد از تصادف، صحبت کنیم و نکاتی که زیان دیده از جرم، باید، در این خصوص، مد نظر داشته باشد را متذکر شویم که شامل موارد زیر می باشد:

از آنجا که تصادف جرحی غیر قابل گذشت یا منجر به فوت، مشمول مرور زمان شکایت نمی شود، زیان دیده یا اولیای دم او، می توانند، در هر زمانی که از جرم، اطلاع یافتند، نسبت به شکایت، اقدام کنند. این مهلت، در خصوص تصادفات جرحی قابل گذشت، حداکثر تا 1 سال، بعد از اطلاع از وقوع حادثه است.

در مطالبه دیه ناشی از تصادف منجر به فوت یا جرحی، چنانچه رای صادر و مبلغ نهایی، تعیین شده، بهتر است که زیان دیده از جرم، تا 20 روز پس از ابلاغ رای، به بیمه مراجعه نماید، در غیر این صورت، به دلیل واریزی مبلغ دیه، از سوی بیمه در صندوق تامین خسارات بدنی، زیان دیده و اولیای دم او، باید برای دریافت دیه، به دادگاه،مراجعه کرده و دریافت دیه، با تاخیر، مواجه می گردد.

برای مطالبه خسارت ناشی از تصادف خسارتی، گرچه مهلت و محدودیتی، برای ثبت دادخواست، وجود ندارد، اما، با توجه به در دسترس بودن کروکی و در صورت نیاز، ترسیم کروکی فرضی و وجود شاهدانی که صحنه را دیده اند، پیشنهاد می شود، زودتر، نسبت به ثبت دادخواست، اقدام شود تا بعدها، زیان دیده، با پیچیدگی های روند دادگاهی و کمبود مدارک و شاهد، مواجه نگردد.

شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف در شورای حل اختلاف

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مهلت شکایت بعد از تصادف در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با اریه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون مهلت شکایت بعد از تصادف پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- مهلت مراجعه به بیمه بعد از تصادف چقدر است؟

مهلت مراجعه به بیمه بعد از تصادف برای زیان دیده از جرم 20 روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی است و بیمه گذار نیز حداکثر تا 5 روز بعد از تصادف باید حادثه را به بیمه اطلاع دهد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- مهلت شکایت بعد از تصادف جرحی قابل گذشت چقدر است؟

مهلت شکایت بعد از تصادف جرحی قابل گذشت حداکثر تا 1 سال از وقوع حادثه است در غیر این صورت مشمول مرور زمان می گردد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- مهلت ثبت دادخواست بعد از تصادف خسارتی چقدر است؟

مهلت ثبت دادخواست بعد از تصادف خسارتی محدود به زمان مشخصی نبوده و مشمول مروز زمان نمی شود که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره مهلت شکایت بعد از تصادف

برای مشاوره مهلت شکایت بعد از تصادف

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *