دسته‌بندی نشده

مجازات جرم جعل کارت دانشجویی

جرم جعل کارت دانشجویی که با ساختن یک کارت تقلبی، مشابه سایر کارت های دانشجویی یا با تحریف مفاد کارت اشخاص دیگر یا تغییر دادن آن، به واسطه تراشیدن، خراشیدن، محو کردن و امثال آن اتفاق می افتد، مرتکب را با مجازات قانونی آن، یعنی حبس و جزای نقدی، روبرو خواهد کرد. نحوه شکایت از جرم نیز برای شروع به رسیدگی به جرم اتفاق افتاده، توسط دادسرا، با تنظیم و ثبت شکواییه این موضوع، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد.

برای مشاوره میزان مجازات جعل کارت دانشجویی

برای مشاوره میزان مجازات جعل کارت دانشجویی

 

یکی از جرایمی که بخش زیادی از پرونده های دادگاه های کیفری را به خود اختصاص داده است و قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، مجازات سنگینی را برای مرتکبین آن، پیش بینی نموده، جرم جعل و استفاده از سند مجعول است که افراد معمولا، با هدف فریب و یا کلاهبرداری یا کسب درآمد و پول به طریق نامشروع، مرتکب آن می شوند.

با توجه به اینکه اسناد و مدارک تحصیلی، از موارد بسیار مهمی هستند که افراد، با استفاده از آن ها، از خدمات و امکانات دولتی یا خصوصی، بهره مند می گردند و یا با اتکا به آن ها، اعتماد دیگران را در راستای ارائه خدمات و پرداخت هزینه، بابت خدمت، جلب می کنند، جرم جعل نیز نسبت به این اسناد، به فراوانی، اتفاق می افتد. از جمله، جرم جعل مدرکی مانند کارت دانشجویی که گاهی، برخی افراد، برای استفاده از خدمات دانشگاه ها، مرتکب آن می شوند که مجازات بسیار سنگینی برای مرتکب در پی خواهد داشت.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم در خصوص مجازات جرم جعل کارت دانشجویی و مفهوم این جرم صحبت کرده و ارکان مادی، معنوی و قانونی آن را بگوییم؛ سپس، با مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به این جرم را مورد بررسی قرار دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، در ادامه مقاله، همراه ما باشید.

جرم جعل کارت دانشجویی

برای اینکه بتوانیم، مجازات جرم جعل کارت دانشجویی و ماهیت این جرم را بررسی نماییم، باید، ابتدا، در خصوص جرم جعل، انواع آن و میزان مجازات این جرم، از منظر قانون مجازات اسلامی، توضیح داده و سپس، با استفاده از توضیحات داده شده، به این پرسش که جرم جعل کارت دانشجویی چیست و مجازات آن، چه می باشد؟ پاسخ دهیم.

جرم جعل که دارای انواعی نظیر جعل مادی و معنوی یا همان جعل مفادی است، از آن دسته جرایمی بوده که مستقیما، مورد تعریف قانون گذار در قانون مجازات اسلامی، قرار نگرفته و تنها مصدایق آن و مجازات این مصادیق، بیان شده است. ماده 523 و 532 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات این قانون، به ترتیب، در تعریف انواع جرم جعل (مادی و معنوی)، مقرر می دارند: 

“جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند، نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری، ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.”

“هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن ها، از ‌نوشته ‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص ‌را تغییر دهد”، مجازات خواهد شد.

بر اساس مواد فوق، جعل مادی، آن است که یک شخص، به قصد تقلب، سند، نوشته، مهر یا امضای دیگری که می تواند یک مقام رسمی یا غیر رسمی باشد را بسازد یا به قصد تقلب، مهر دیگری را در مدرک و نوشته ای به کار ببرد یا به قصد تقلب، با اعمالی نظیر تراشیدن، خراشیدن، محو کردن یا الصاق کردن یک نوشته به نوشته و سند دیگر، در یک مدرک و سند، تغییر ایجاد نماید.

همچنین، جعل مفادی یا معنوی که صرفا، مرتکبین آن می توانند، کارمندان و مسوولان دولتی باشند و موضوع آن می تواند، در راستای اموری که در حیطه وظایف ماموران و کارمندان دولت است، باشد یعنی، اشخاص فوق الذکر، در راستای موضوعات مربوط به کار خود و با قصد تقلب نه سهوا، در محتوای حکم ها، نوشته ‌ها و اسناد و سجلات و ….تغییر و تحریف ایجاد کنند یا اعمالی نظیر تغییر اسامی یا اضافه کردن کلماتی به اسناد و مدارک را انجام دهند.

با توجه به مقدمات بالا، در پاسخ به این پرسش که جرم جعل کارت دانشجویی چیست؟ می توان گفت: جرم جعل کارت دانشجویی یعنی، شخصی با قصد تقلب، اقدام به ساختن یک کارت تقلبی، مشابه سایر کارت های دانشجویی نماید و یا به واسطه تراشیدن، خراشیدن، محو کردن و …. در کارت دانشجویی، در آن، تغییر ایجاد کند یا به واسطه پست و مقام خود که مرتبط با تمدید یا صدور کارت دانشجویی است، در مفاد کارت دانشجویی اشخاص، تحریف و تغییر به وجود آورد. در ادامه، توضیح خواهیم داد که مجازات جرم جعل کارت دانشجویی در جعل مادی و جعل مفادی چیست.

حتما بخوانید: جرم جعل اسناد و مجازات آن

مجازات جعل کارت دانشجویی

پس از بررسی جرم جعل کارت دانشجویی، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره مجازات این جرم، صحبت کرده و بگوییم که قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی، چه مجازات هایی را به عنوان مجازات جرم جعل کارت دانشجویی، در هریک از انواع جعل، اعم از مادی و مفادی، در نظر گرفته است. مجازات جرم جعل کارت دانشجویی، در هر یک از انواع آن، به شرح زیر است:

مستفاد از ماده 533 قانون مجازات اسلامی، اصلاحی سال 1399، بخش تعزیرات، چنانچه اشخاص عادی، مرتکب جرم جعل کارت دانشجویی شوند، به حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی 50/000/000 تا 250/000/000 ریال، به عنوان مجازات جرم جعل کارت دانشجویی، محکوم خواهند شد.

همچنین، با توجه به مندرجات ماده 532 قانون مجازات اسلامی، اصلاحی سال 1399، بخش تعزیرات، چنانچه کارمندان و مسوولان دولتی که وظیفه آن ها، مرتبط با صدور کارت دانشجویی یا تمدید آن و امثال این موارد است، در اجرای وظیفه خود، با قصد تقلب، در مفاد کارت دانشجویی، تحریف ایجاد کنند، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی 50/000/000 تا 250/000/000 ریال، به عنوان مجازات جرم جعل کارت دانشجویی، محکوم خواهند گردید.

شایان ذکر است، قانون گذار، در ماده 535 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مجازات استفاده از کارت دانشجویی جعل شده را نیز تعیین کرده است. مستفاد از این ماده، استفاده از کارت دانشجویی مجعول، جبران خسارت‌، حبس از شش ماه تا سه سال یا جزای نقدی از 50/000/000 تا 250/000/000 ریال را به عنوان مجازات، در پی خواهد داشت.

در ادامه مقاله، در خصوص نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به جرم جعل کارت دانشجویی، جهت صدور حکم مجازات آن، توضیح خواهیم داد. علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص مجازات جعل مدارک تحصیلی، نظیر گواهی اشتغال به تحصیل، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر آمده است، اقدام نمایند.

مجازات جعل مدارک تحصیلی

 

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم جعل کارت دانشجویی

در قسمت قبل، توضیح دادیم که مجازات جرم جعل کارت دانشجویی، در جعل مادی و جعل مفادی چیست. در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به جرم جعل کارت دانشجویی، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری صحبت کنیم که به شرح زیر است:

نحوه شکایت از جرم جعل کارت دانشجویی

در اولین مرحله از مراحل نحوه شکایت از جرم جعل کارت دانشجویی، شاکی از این جرم باید، یا به صورت حضوری و از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، یا به صورت اینترنتی و از طریق مراجعه به آدرس sana.adliran.ir، اقدام به تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا نماید. در صورتی که از روش اینترنتی، برای ثبت نام استفاده می شود، متقاضی باید، در سامانه احراز هویت ثنا، به صورت الکترونیکی، احراز هویت کند. 

در مرحله بعد، متقاضی باید، اقدام به تنظیم یک شکواییه، در خصوص جرم جعل کارت دانشجویی نماید و خواهان صدور حکم مجازات، در خصوص این جرم گردد.

در گام آخر، شاکی از این جرم باید، به نزدیک ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و شکواییه تنظیمی خود را ثبت و به دادسرا ارسال کند.

نحوه رسیدگی به جرم جعل کارت دانشجویی

پس از ارسال شکواییه به دادسرا، پرونده جرم جعل کارت دانشجویی، تشکیل شده و تحقیقات مقدماتی، در خصوص جرم واقع شده، آغاز می گردد.

سپس، وقت رسیدگی، برای حضور طرفین دعوا در دادسرا، از طریق پیامک ابلاغیه سامانه ثنا، به آن ها اطلاع رسانی می شود که طرفین باید، در موعد مقرر، برای دفاع یا ارائه ادله، در دادسرا حاضر شوند و در این مورد می توانند، یک وکیل دادگستری نیز همراه خود، داشته باشند. برای پیدا کردن وکیل معتبر، افراد می توانند، از طریق سایت کانون های وکلای دادگستری یا وب سایت مرکز وکلای قوه قضاییه، به شماره وکیل های دادگستری، دسترسی پیدا کرده و پس از هماهنگی وقت، با مراجعه به دفتر وکیل، اقدام به انعقاد قرارداد وکالت نمایند تا در روز رسیدگی، از همراهی وکیل، بهره مند گردند.

دادسرا، پس از بررسی ادله ارائه شده و بررسی دفاعیات اصحاب دعوا، در صورت کافی نبودن ادله برای اثبات جرم، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید و در غیر این صورت، یعنی در صورت کافی بودن ادله، قرار جلب به دادرسی را صادر کرده و پس از صدور کیفرخواست، توسط دادستان، پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم مجازات جرم جعل کارت دانشجویی، به دادگاه کیفری دو، ارسال می کند. 

دادگاه و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم جعل

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص میزان مجازات جعل کارت دانشجویی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون میزان مجازات جعل کارت دانشجویی پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- جرم جعل کارت دانشجویی چیست؟

جرم جعل کارت دانشجویی یعنی ساختن یک کارت تقلبی مشابه سایر کارت های دانشجویی یا تحریف مفاد کارت اشخاص دیگر یا تغییر دادن آن به واسطه تراشیدن خراشیدن محو کردن و امثال این قبیل اعمال که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- مجازات جرم جعل کارت دانشجویی چیست؟

مجازات جرم جعل کارت دانشجویی حبس و جزای نقدی است که میزان این مجازات ها بسته به اینکه مرتکب شخصی عادی باشد یا از مامورین صلاحیت دار یا کارکنان دولت متفاوت خواهد بود که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- نحوه شکایت از جرم جعل کارت دانشجویی چگونه است؟

نحوه شکایت از جرم جعل کارت دانشجویی با ثبت شکواییه مربوط به این جرم از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد که جزئیات مربوط به این امر در متن مقاله رائه شده است.

برای مشاوره میزان مجازات جعل کارت دانشجویی

برای مشاوره میزان مجازات جعل کارت دانشجویی

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *