دسته‌بندی نشده

نحوه طلاق خلع بدون رضایت شوهر

اصولا، طلاق خلع بدون رضایت شوهر، امکان پذیر نبوده و رضایت زوج، از شرایط اساسی این نوع از طلاق می باشد. با این وجود، در فرضی که زوجه، وکالت بلاعزل طلاق خلع و بذل مهریه را از شوهر داشته، می تواند، با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ارائه مدارک لازم، من جمله عقد نامه و وکالت در طلاق، برای جدایی، اقدام نموده، ولو اینکه شوهر در زمان درخواست زن برای جدایی، رضایتی برای طلاق خلع نداشته باشد.

برای مشاوره طلاق خلع بدون رضایت شوهر

برای مشاوره طلاق خلع بدون رضایت شوهر

 

قانون گذار، در قانون مدنی، به تبعیت از شرع، راه های مختلفی را برای پایان دادن به ازدواج، پیش بینی کرده که از جمله رایج ترین این راه ها، طلاق است. طلاق که اختصاص به نکاح دائم داشته، خود بر دو نوع رجعی و بائن بوده که یکی از انواع طلاق بائن، طلاق خلع می باشد.

مشکلی که در ارتباط با این طلاق، وجود داشته، این مساله است که در بسیاری از موارد، با وجود بذل مهریه، حتی به میزان بیش از مهر تعیین شده در عقد، بازهم شوهر، رضایت به طلاق و جدایی نمی دهد. در این صورت، این سوال مطرح می گردد که آیا لزوما در طلاق خلع رضایت شوهر، لازم است؟ پاسخ به این سوال، به طور کلی، مثبت بوده، اما در یک فرض استثنایی، امکان طلاق خلع، بدون رضایت زوج وجود داشته که لازم است تا شرایط و مراحل انجام آن، مورد بررسی قرار گیرد.

به دلیل اهمیت این مساله، در مقاله پیش رو، ابتدا، به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا در طلاق خلع رضایت شوهر لازم است یا خیر؛ سپس در ادامه، شرایط، مراحل و نحوه، مدارک لازم و هزینه های این نوع از طلاق را توضیح خواهیم داد.

آیا در طلاق خلع رضایت شوهر لازم است

طلاق، به عنوان یکی از راه های پایان دادن به نکاح دائم، دارای انواع مختلفی، از جمله، طلاق رجعی و بائن می باشد. منظور از طلاق بائن، طلاقی است که در آن، برخلاف طلاق رجعی، شوهر حق ندارد تا در مدت عده، به زن رجوع نماید. یکی از انواع این طلاق، طلاق خلع بوده و با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، شوهران، رضایتی برای طلاق خلع نداشته، این سوالات، از سوی بسیاری از زنان مطرح می گردد که آیا در طلاق خلع رضایت شوهر لازم است؟ و اینکه آیا مطابق مقررات مربوط به شرایط و نحوه انجام این طلاق، بدون رضایت شوهر و صرفا با بذل مهریه، می توان طلاق خلع گرفت؟

برای پاسخ دادن به سوالات فوق و بررسی تاثیر رضایت شوهر در طلاق خلع، بهتر است تا ابتدا، تعریفی از این نوع از طلاق داشته و پس از مشخص شدن ماهیت طلاق و شرایط آن، به این پرسش چواب دهیم که آیا در طلاق خلع رضایت شوهر لازم است یا خیر؟

قانون مدنی، در ماده 1146 خود، طلاق خلع را این گونه تعریف کرده است : « طلاق خلع، آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می دهد، طلاق بگیرد؛ اعم ازاینکه مال مزبور، عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد»

بنابراین، طلاق خلع، نوعی از طلاق است که در آن، زن از شوهر خود، کراهت یا تنفر شدید داشته و به همین دلیل، مالی را تحت عنوان فدیه به شوهر می دهد تا بتواند طلاق بگیرد. این مال یا همان فدیه، می تواند به میزان مهریه، کمتر و یا حتی، بیشتر از آن باشد.

در نگاه اول به این ماده، به نظر می رسد که صرف دادن فدیه یا مهریه به زوج، این امکان را به زوجه داده تا برای طلاق خلع اقدام نماید و بنابراین، با بخشیدن مهر، طلاق خلع بدون رضایت شوهر، برای زن، امکان پذیر می باشد.

اما، باید به این نکته توجه نمود که از آنجا که مطابق قوانین شرع و مقررات قانون مدنی کشور ما که عمدتا منبعث از شرع بوده، اختیار طلاق، در دست شوهر است، برای انجام طلاق خلع، رضایت وی، مورد نیاز بوده و بدون رضایت وی، زن نمی تواند برای طلاق خلع اقدام نماید. بنابراین، پاسخ این سوال که آیا در طلاق خلع رضایت شوهر لازم است، مثبت بوده و مطابق مقررات نحوه طلاق خلع، رضایت شوهر، از مهم ترین شرایط این نوع از طلاق می باشد.

با این وجود، باید به این نکته نیز توجه کرد که در یک فرض استثنایی، این امکان برای زوجه وجود داشته تا برای طلاق خلع بدون رضایت زوج، اقدام کرده و آن، فرضی است که زن، وکالت بلاعزل در طلاق خلع و رضایت شوهر را از وی گرفته باشد.

با این توضیح که اگر شوهر، با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی، به زن خود، وکالت در طلاق خلع و رضایت بر انجام آن داده و نوع وکالت نیز بلاعزل باشد، از آنجا که امکان عزل وکیل(زن) از سوی موکل(شوهر) وجود نداشته و در نتیجه، وکالت اعطایی، غیر قابل ابطال بوده، حتی اگر در هنگام اقدام زن برای طلاق خلع، شوهر، رضایتی برای طلاق نداشته باشد، زن، حق اقدام برای طلاق را داشته و بنابراین، با کمی مسامحه می توان گفت که در این فرض، طلاق خلع بدون رضایت شوهر، امکان پذیر می باشد.

طلاق به دلیل تنفر از شوهر

شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر

برای اینکه زن بتواند برای طلاق خلع بدون رضایت شوهر اقدام کند، لازم است تا همانند تمامی انواع طلاق، شرایط خاصی وجود داشته باشد. لذا، در این بخش، به این سوال پاسخ خواهیم داد که شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر چیست؟

اولین و پایه ای ترین شرط از شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر، این است که زن باید از شوهر خود، کراهت یا تنفر داشته باشد. برخلاف طلاق مبارات که در آنجا کراهت و تنفر، دو طرفه است و شوهر نیز از زن خود کراهت دارد.

به منظور انجام طلاق، زوجه باید مالی را تحت عنوان فدیه طلاق خلع، به زوج بدهد. این مال می تواند، مالی، از جنس مهریه یا غیر آن بوده و میزان آن نیز می تواند، به میزان مهریه توافق شده، کمتر از آن و یا حتی بیش تر از مهر توافق شده در سند ازدواج باشد.

اما، مهم ترین شرط از شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر، این شرط است که حتما زن باید از شوهر خود، وکالت در طلاق خلع داشته که این وکالت نامه، در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور، تنظیم شده و ضمن آن، زوج، وکالت در طلاق خلع، بذل مهریه به میزان کمتر یا بیشتر یا معادل مهر، با مالی از جنس مهریه و یا غیر آن را به زن خود داده و این وکالت نیز از نوع بلاعزل باشد.

لازم به ذکر است که دلیل تاکید بر لزوم شرط بلاعزل بودن این نوع از وکالت در طلاق، این است که مطابق مقررات نحوه اعطای وکالت، اگر وکالت در طلاق خلع، از نوع بلاعزل نباشد، زمانی که زوجه برای طلاق اقدام کرده و زوج، رضایتی برای طلاق ندارد، می تواند برای عزل وکیل(زن) اقدام کرده و در نتیجه، طلاق خلع، برای زن، دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید : طلاق خلعی نوبت اول چیست

 

مراحل و نحوه طلاق خلع بدون رضایت زوج

علاوه بر شرایط لازم برای طلاق خلع بدون رضایت شوهر، به منظور انجام این نوع از طلاق، لازم است تا زوجه، مطابق مقررات نحوه طلاق، مراحل خاصی را نیز طی کند. بنابراین، در ادامه، به توضیح مراحل و نحوه طلاق خلع بدون رضایت زوج می پردازیم.

در اولین و مهم ترین مرحله از مراحل نحوه طلاق خلع بدون رضایت زوج، شوهر باید وکالت در طلاق خلع و بذل مهریه را با کلیه قیود و شرایط، از زوج اخذ نموده که اعطای این وکالت، مستلزم تنظیم آن در یکی از دفاتر اسناد رسمی می باشد. تاکید می گردد که نوع وکالت، حتما باید بلاعزل باشد.

سپس، زوجه باید از طریق سامانه تصمیم طلاق، وقت مشاوره دریافت کرده و زوجین، در جلسات مشاوره، به تعداد حداقل، 5 جلسه شرکت نموده که عدم حضور زوج، مانع از صدور گواهی مشاور نخواهد بود.

در مرحله بعد، زن باید اقدام به گرفتن یک وکیل دادگستری، برای شوهر خود کرده؛ چرا که، وی نمی تواند از جانب خود و و شوهر، در دادگاه خانواده، حاضر شده و لازم است تا زمانی که زوجه می خواهد برای طلاق با وکالت اقدام کند، در غیاب شوهر، نماینده یا وکیل وی، در دادگاه حاضر باشد. لازم به ذکر است که شماره وکیل خانواده، از طریق سایت کانون وکلا یا مرکز وکلا قوه قضاییه، قابل دریافت می باشد.

مطابق مقررات نحوه انجام انواع طلاق، در گام بعد، زوجه باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و دادخواست خود را، مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش ثبت کند. البته، ثبت این دادخواست، مستلزم ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت نام کاربری و رمز عبور از این سامانه می باشد.

پس از ثبت دادخواست طلاق خلع، این دادخواست به دادگاه خانواده، ارسال گردیده و با ابلاغ وقت جلسه رسیدگی به زوجه و وکیل زوج، در صورتی که تمام شرایط لازم برای طلاق خلع، فراهم باشد، دادگاه، گواهی عدم امکان سازش را صادر خواهد کرد.

گواهی عدم امکان سازش، صرفا قابل تجدیدنظر خواهی بوده و برخلاف حکم طلاق، فرجام خواهی از آن، امکان پذیر نمی باشد. بنابراین، بعد از گذشت مدت اعتراض تجدیدنظر و قطعی شدن گواهی، زوجه می تواند به همراه وکیل زوج و پس از دریافت گواهی امکان اجرای رای از شعبه دادگاه، جهت اجرای صیغه طلاق، به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نماید.

بیشتر بخوانید : نمونه دادخواست طلاق خلع

 

مدارک لازم برای طلاق خلع بدون رضایت شوهر

ثبت هر دادخواست، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارجاع آن به دادگاه، نیازمند آن است که خواهان، مدارک مربوط به آن را ضمیمه دادخواست خود کرده و در جلسه اول دادرسی، اصل مدارک را نیز به دادگاه، ارائه کند.

دادخواست طلاق خلع بدون رضایت شوهر نیز از این شرط، مستثنی نبوده و مطابق مقررات نحوه درخواست طلاق، زوجه باید مدارک لازم را ضمیمه دادخواست کرده و اصل آن را در جلسه، ارائه نماید. مدارک لازم برای طلاق خلع بدون رضایت شوهر، شامل موارد زیر می باشد:

شناسنامه زن و کارت ملی وی، قباله ازدواج یا همان عقدنامه، گواهی عدم امکان سازش زوجین که توسط مراکز مشاوره، صادر می گردد. وکالت نامه محضری که ضمن آن، شوهر به زن، وکالت در طلاق خلع و بذل مهریه داده است و وکالت نامه وکیل شوهر.

بیشتر بخوانید : رجوع از طلاق خلع

 

هزینه طلاق خلع بدون رضایت شوهر

در بخش های قبل، امکان طلاق خلع بدون رضایت شوهر را بررسی کرده و گفتیم که در صورت داشتن وکالت بلاعزل از شوهر، مبنی بر طلاق خلع و بذل مهریه، زوجه می تواند برای انجام طلاق، بدون نیاز به رضایت مجدد زوج، اقدام نماید که مطابق مقررات نحوه طلاق، انجام این طلاق، نیازمند طی کردن مراحل و ارائه مدارک لازم می باشد.

در این بخش، قصد داریم تا مساله مهم دیگری در رابطه با طلاق خلع بدون رضایت شوهر را توضیح داده و آن مساله، بحث هزینه های این نوع از طلاق برای زن می باشد. لذا، در این بخش، به بررسی هزینه های طلاق خلع بدون رضایت شوهر پرداخته که شامل موارد زیر می باشد:

هزینه دادرسی که بر اساس نرخ هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی مصوب قوه قضاییه، از 40 تا 180 هزار تومان می باشد. هزینه مشاوره اجباری طلاق توافقی که برای 5 جلسه 520 هزار تومان است. 

هزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که برای ثبت دادخواست،41 هزارتومان و اضافه کردن پیوست هر صفحه 4 هزار تومان بوده و هزینه های فرعی دیگر، شامل هزینه تایپ و پرینت. هزینه ثبت طلاق در دفاتر طلاق که از 580 هزار تومان به بالا می باشد.

طلاق از طرف زن و بخشش مهریه

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد طلاق خلع بدون رضایت شوهر در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون طلاق خلع بدون رضایت شوهر پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- آیا در طلاق خلع رضایت شوهرلازم است؟

اصولا طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکان پذیر نبوده و رضایت زوج از شرایط اساسی این نوع از طلاق می باشد مگر در یک فرض استثنایی برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- شرایط طلاق خلع بدون رضایت شوهر چیست؟

در صورتی که زوجه وکالت بلاعزل طلاق خلع و بذل مهریه را از شوهر داشته می تواند با ارائه مدارک لازم من جمله عقد نامه و وکالت در طلاق برای جدایی اقدام نماید برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- مراحل و نحوه طلاق خلع بدون رضایت زوج به چه صورت می باشد؟

مراحل و نحوه طلاق خلع بدون رضایت زوج بدین صورت بوده که زوجه پس از اخذ وکالت در طلاق خلع و بذل مهریه از شوهر باید برای ثبت دادخواست طلاق به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره طلاق خلع بدون رضایت شوهر

برای مشاوره طلاق خلع بدون رضایت شوهر

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *