امنیت عمومی

دیه ضربه به سر در سال 1401 – میزان مبلغ ارش ضربه مغزی

 دیه ضربه به سر در سال 1401 ، در حالت کبودی سر ، شامل یک و نیم هزارم دیه کامل و دیه تورم کله ، به صورت ارش بوده و مبلغ و قیمت آن ، توسط قاضی مشخص می شود . دیه ضربه مغزی نیز ، بسته به اینکه ضربه وارده ، به صورت هاشمه ، منقله یا مامومه باشد ، متفاوت خواهد بود و به ترتیب ، به میزان ده درصد ، پانزده درصد و ثلث دیه می باشد .

برای مشاوره دیه ضربه به سر در سال 1401

برای مشاوره دیه ضربه به سر در سال 1401

 

یکی از مهم ترین اندام های حیاتی بدن انسان ، سر و صورت می باشد که آسیب وارد آوردن به آن ، توسط دیگران ، مشمول پرداخت خسارت مالی ، تحت عنوان دیه است . ضربه وارد نمودن به سر ، ممکن است به صورت های مختلفی ایجاد شده که از خفیف به شدید ، شامل مواردی ، مثل کبودی و تورم کله ، تا ضربه مغزی می شود که گاها ، ممکن است این آسیب ها ، منجر به کما رفتن فرد نیز بشود .

در تمامی این حالات ، دیه ضربه به سر ، با مقدار مشخص شده توسط قانونگذار و یا به میزانی که پزشک قانونی و قاضی دادگاه مشخص می کنند ، تعیین گشته و باید توسط مرتکب ، پرداخت گردد . مبلغ دیه انواع آسیب های وارده به سر ، بسته به نوع آسیب ، متفاوت بوده و در صورت عدم پرداخت ، ممکن است سبب توقیف اموال یا جلب مسئول پرداخت آن گردد . به همین مناسبت ، اطلاع از قیمت و مبلغ دیه کبودی و تورم کله و میزان مبلغ ارش ضربه مغزی ، ضروری می باشد.

از این رو ، در این مقاله ، قصد داریم ، به صورت جداگانه ، دیه ضربه به سر در سال 1401 را در حالت کبودی و ایجاد تورم در آن ، در حالت شکستگی استخوان سر و در حالت آسیب به سر که منجر به ضربه مغزی فرد شده است ، مورد بررسی قرار داده و در صورت امکان ، مقدار ، مبلغ و میزان آن را مشخص کنیم .

دیه ضربه به سر در حالت کبودی سر

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، در صورت ارتکاب جرم عمدی ، بر جان ، اعضا یا منافع اعضای بدن انسان ، اگر حکم به قصاص صادر نشود ، دیه مقرر می گردد . در قانون مجازات اسلامی ، دیه ای که به افراد تعلق می گیرد ، ممکن است میزان و مقدار آن ، در قانون مشخص شده باشد که آن را دیه مقدر نامیده و در مواردی ، امکان دارد میزان دیه ، مشخص نشده و از طریق قاضی ، با جلب نظر کارشناس ، مقدار آن تعیین گردد که به آن ، دیه غیر مقدر یا ارش گفته می شود .

اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، آن است که اگر فردی ، ضربه ای به سر دیگری وارد نماید که منجر به کبودی آن شود ، چه میزان دیه باید بپردازد ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ، باید ماده 714 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم . در این ماده ، دیه و ارش کبودی صورت ، تعیین شده است که بر اساس آن ، سیاه شدن پوست صورت ، شش هزارم دیه کامل انسان ، کبود شدن صورت ، سه هزارم دیه کامل و سرخ شدن آن ، یک و نیم هزارم دیه کامل است .

اما به موجب تبصره 2 همین ماده ، در صورتی که پوست سر افراد ، تغییر رنگ پیدا کرده و به اصطلاح ، کبود شود ، ارش تعلق می گیرد که در مقاله میزان مبلغ دیه کبودی ، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت . بنابراین ، ضربه به سر فرد در حالت کبودی ، ارش دارد . ارش کبودی سر ، دیه ای است که دادگاه ، مقدار و میزان آن را با توجه به آسیب وارده ، مشخص می کند و مبلغ ثابت و مشخصی ندارد .

حتما بخوانید: دیه چیست و در چه مواردی پرداخت می شود

دیه ضربه به سر در حالت تورم سر

در قسمت قبل ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ و میزان مبلغ دیه کبودی آن را مورد بررسی قرار دادیم . اما ضربه به سر ، گاهی شامل عوارض دیگری ، همچون تورم سر نیز می گردد. به همین مناسبت ، ممکن است این سوال نیز مطرح شود که دیه ضربه به سر در سال 1401 ، در حالت تورم ، چقدر می باشد و اگر فردی ، آسیب منجر به تورم به سر افراد وارد نماید ، چه مبلغ و میزان دیه باید پرداخت نماید ؟

میزان دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ ، در حالت تورم ، بر اساس ماده 715 قانون مجازات اسلامی ، مقرر شده است . بر اساس این ماده ، صدمه ای که منجر به تورم بدن یا سر و صورت افراد بشود ، منجر به ثابت شدن ارش ، برای ورم کردن خواهد شد . البته ، در صورتی که ضربه وارد کردن به سر و ورم نمودن سر ، منجر به تغییر رنگ پوست سر یا کبود شدن سر هم شده باشد ، علاوه بر اینکه ارش تورم سر باید پرداخت شود ، ارش و دیه کبود شدن سر نیز باید پرداخت گردد که میزان ارش و دیه ضربه به سر در حالت کبودی را در قسمت قبل ، بیان نمودیم .

اما سوال مطرح شده ، آن است که ارش ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ ، در حالت تورم ، چقدر است و میزان مبلغ آن چگونه محاسبه می شود ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اصولا ، میزان و مقدار ارش ضربه به سر ، در حالت تورم را قاضی دادگاه ، با در نظر گرفتن میزان خسارات وارد شده به فرد و نظریه پزشکی قانونی تعیین می نماید ؛ فلذا ارش تورم سر ، مقدار مشخصی نداشته و در هر مورد ، ممکن است مقدار آن متفاوت باشد .

دیه بخیه جراحات سر و صورت

 

دیه ضربه به سر در حالت شکستگی استخوان سر

در قسمت های قبل ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ که منجر به کبود شدن یا تورم کله شود را مورد بررسی قرار دادیم. اما در برخی موارد ، ممکن است ضربه وارده به سر ، منجر به شکستن آن گردد . شکستگی سر ، که غالبا به دلیل جرم ضرب و جرح یا تصادفات رخ می دهد ، به نسبت ، دیه بیشتری نسبت به کبودی و تورم کله دارد . به همین دلیل ، در این قسمت ، قصد داریم به بررسی میزان دیه ضربه به سر در سال 1401، در حالت شکستگی استخوان سر بپردازیم .

در توضیح اینکه دیه شکستگی استخوان سر چقدر می باشد ، ماده 709 قانون مجازات اسلامی ، تعیین تکلیف کرده و علاوه بر دیه شکستگی استخوان سر ، دیه انواع آسیب های وارده به سر ، از جمله دیه خراش ، بریدگی و غیر این ها را نیز تعیین نموده است . در این ماده ، آسیب به سر که منجر به شکسته شدن استخوان آن گردد ، تحت عنوان « هاشمه » نامگذاری شده است . این آسیب ، حتی اگر جراحتی را در پوست سر ایجاد نکرده و صرفا منجر به شکستگی استخوان سر گردد ، به مبلغ ده صدم دیه کامل انسان ، دیه برای آن تعیین می شود .

بنابراین ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ ،​ در حالت شکستگی استخوان سر ، منجر به پرداخت ده درصد دیه کامل خواهد شد . نرخ دیه سال 1401 ، معادل 600 میلیون تومان در ماه های غیر حرام است . لذا ، در صورت شکستن استخوان سر دیگری ، دیه ای معادل 60 میلیون تومان باید ، توسط مسئول پرداخت دیه ، داده شود.

دیه شکستگی سر

 

دیه ضربه به سر در حالت ضربه مغزی

گاهی ، ضربه وارد شده به سر انسان ، علاوه بر ایجاد مواردی ، همچون کبودی یا تورم کله ، منجر به شکستگی استخوان سر و در نهایت ، ضربه مغزی می شود که ضربه مغزی ، ضایعه ای شدیدتر نسبت به موارد قبل می باشد . لذا ، پرداختن به این سوال ، ضروری است که دیه ضربه به سر در حالت ضربه مغزی، بر اساس نرخ دیه ضربه به سر در سال 1401 چقدر است ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت ، ضربه ای که به سر وارد می شود ، ممکن است شدت و ضعف داشته باشد و به همین لحاظ ، دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱ ، در حالت ضربه مغزی ، ممکن است در هر مورد متفاوت باشد . با این توضیح که ، در قانون مجازات اسلامی ، دیه ای ، با عنوان دیه ضربه مغزی ، بیان نشده و دیه آسیب های وارد شده به سر ، با عناوین متفاوتی ، مشخص گردیده است .

به عنوان نمونه ، دیه هاشمه ( ضربه به سر که منجر به شکستگی استخوان سر شود ) ، ده درصد دیه کامل است . همچنین ، مُنَقَّله ( جراحتی که درمان آن ، جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد ) به میزان پانزده درصد دیه کامل می باشد . همچنین ، دیه مامومه ( جراحتی که به کیسه مغز برسد ) نیز ، یک سوم یا ثلث دیه کامل بوده و دیه دامغه ( جراحتی که کیسه مغز را هم پاره کرده باشد ) ، علاوه بر دیه مامومه ، ارش پاره شدن کیسه مغز را هم در بر دارد .

بنابراین ، در صورتی که فردی ، دچار آسیب ضربه مغزی شده باشد ، پزشکی قانونی ، آسیب وارده به سر را با یکی از حالات ذکر شده ، مطابقت می دهد و در صورتی که ضربه مغزی ، متناسب با هر یک از آسیب ها و جراحات مذکور در ماده 709 قانون مجازات اسلامی باشد ، دادگاه ، مرتکب را به پرداخت میزان مبلغ دیه آن ، محکوم خواهد نمود .

به عنوان نمونه ، دیه کامل انسان در سال 1401 ، معادل 600 میلیون تومان است و اگر ضربه به سر ، به صورت هاشمه ( شکستگی استخوان سر باشد ) ، مبلغ و قیمت دیه آن ، معادل 60 میلیون تومان خواهد شد و اگر به صورت منقله باشد ، 90 میلیون و اگر به صورت مامومه باشد ، 200 میلیون تومان دیه دارد .

دیه اعضای بدن

 

دیه ضربه به سر در حالت به کما رفتن

ضربه به سر که بعضا با شکستگی یا ضربه مغزی همراه می باشد ، در مواردی ، ممکن است آسیب های عمیق تری را وارد نموده و گاها ، منجر به ایجاد حالت کما یا اغما در فرد گردد . در این صورت ، این سوال مطرح می شود که دیه ضربه به سر در سال ۱۴۰۱​ ، در حالت به کما رفتن چقدر است ؟ برای پاسخ دادن به این سوال ، باید ماده 680 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم که در این ماده ، مبلغ و قیمت دیه به کما رفتن بیان شده است .

بر اساس ماده مذکور ، در صورتی که فردی ، در اثر جنایت وارده ، از جمله ، ضربه وارد شدن به سر ، بیهوش شود و یا اینکه به کما رود ، در صورتی که این کما رفتن ، منجر به فوت شدن وی گردد ، مرتکب باید دیه نفس را پرداخت نموده و در صورتی که پس از کما رفتن به هوش آید ، مرتکب ، باید به مناسبت مدتی که فرد در اغما بوده است ، ارش پرداخت کند .

لازم به ذکر است که اگر به دلیل ضربه به سر و کما رفتن فرد ، عوارض و آسیب های دیگری نیز ایجاد شود ، مانند زمانی که فرد ، دچار فراموشی یا از دست دادن قدرت حافظه و تکلم می شود ، بابت آن نیز دیه یا ارش جداگانه ای ، قابل پرداخت خواهد بود که بر حسب مورد ، میزان و قیمت دیه از بین رفتن منافع اعضا ، طبق قانون ، مشخص می شود .

دیه به کما رفتن

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص دیه ضربه به سر در سال 1401 در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه ضربه به سر در سال 1401 پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- دیه کبود شدن سر در سال 1401 چقدر است ؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی میزان دیه کبودی سر در سال 1401 معادل یک و نیم هزارم دیه کامل انسان می باشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

2- دیه متورم شدن سر در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی متورم شدن سر ارش یا دیه غیر مقدر دارد که میزان آن توسط قاضی و با جلب نظریه پزشکی قانونی تعیین خواهد شد که برای آشنایی بیشتر با این موضوع می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

3- دیه ضربه مغزی چقدر است ؟

میزان دیه وارد شدن ضربه به مغز بسته به اینکه جراحت وارده به حالت هاشمه یا منقله یا مامومه باشد متفاوت بوده و به ترتیب شامل ده یا پانزده یا ثلث دیه کامل خواهد شد که شرح کامل میزان آن در متن مقاله ذکر شده است .

برای مشاوره دیه ضربه به سر در سال 1401

برای مشاوره دیه ضربه به سر در سال 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *