دسته‌بندی نشده

حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر

[ad_1]

حضانت و نگهداری فرزندان چه دختر چه پسر بعد فوت پدر با مادر است حتی اگر مادر ازدواج کند ، حق حضانت از او سلب نخواهد شد . مگر این که قیم او از دادگاه تقاضای سلب حضانت مادر از فرزند را بدلیل صدمات روحی ای ناشی از نا پدری را بکند . در این صورت پس از اثبات این صدمات ، دادگاه برای حضانت طفل تعیین تکلیف خواهد کرد .

برای مشاوه حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر

برای مشاوه حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر

مطابق قانون مدنی ریاست خانواده با پدر است و وظیفه پدر است که مخارج زندگی را برای زن و فرزند محیا کند . اما این به معنای این نیست که حق حضانت و نگهداری طفل تنها برای پدر یا کسی است که او تعیین می نماید .

حضانت فرزند یا فرزندان مشترک، حق و تکلیف والدین است و قانونا حضانت فرزند یا فرزندان چه دختر چه پسر تا 7 سالگی با مادر است و بعد از آن تا 9 سالگی برای دختر و تا 15 سالگی برای پسر با پدر است اما در هر صورت اساس تعیین حضانت مصلحت طفل خواهد بود که در صورت ازدواج مادر حضانت طفل به درخواست پدر از او سلب خواهد شد .

حال ممکن است برای عده ای از مادران که حضانت طفل را بر اثر فوت شوهر عهده دارند این سوال ایجاد شود که اگر ازدواج کنند حضانت از آنان سلب خواهد شد ؟ در این مقاله ضمن تعریف حضانت فرزند به این موضوع می پردازیم که تکلیف حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر چیست ؟

حضانت فرزند چیست

 حضانت به معنای نگاهداری و مراقبت جسمی ، روحی ، مادی و معنوی فرزند یا فرزندان و تعلیم و تربیت آن‌ ها است . حضانت جدای از ولایت و قیمومت است و فارق از بحث مالی و تامین هزینه های فرزندان که وظیفه پدر است حضانت از فرزند تنها حق پدر و جد پدری نخواهد بود . به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است .

یعنی این که هم پدر و هم مادر ، مسئول تربیت اطفال و فرزندان خود بوده و حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی و عدم مصلحت طفل نمی‌تواند آن ها را از این حق محروم کند . از طرف دیگر پدر و مادر مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و این توانایی را دارند ، از فرزند یا فرزندانشان نگهداری کنند و آن ها را تربیت کنند  ، دختر و پسر بودن فرزند در این حق تفاوتی ایجاد نخواهد داشت.

 در حضانت آنچه از همه مهم تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصلحت فرزند را در نظر می‌گیرد و سپس به حق پدر و مادر برای نگهداری و حضانت فرزند توجه می کند . در چنین حالتی که اولویت با مصلحت فرزند است ، اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ یک از والدینش نباشد ، دادگاه خانواده رأی می دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود .

 فوت یا طلاق و جدایی والدین ممکن است رابطه زوجیت را از بین ببرد اما رابطه خونی پدر و فرزندی و مادر و فرزندی را هیچ چیزی نمی تواند از بین ببرد بنابراین به جز انحطالت اخلاقی والدین که نگهداری طفل در آن مکان و تحت نظر آن شخص به مصلحت کودک نباشد نمی توان حق حضانت را از والدین او سلب کرد .

نکاتی که در مورد حضانت وجود دارد این است که :

 به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن ها است ، از فرزند یا فرزندان دختر و پسرشان مراقبت کنند و حق ندارند از نگاهداری امتناع کنند . در صورت امتناع والدین از حضانت ، قاضی دادگاه به تقاضای قیم یا آشنایان طفل و حتی اشخاص دیگر با تقاضای دادستان والدین طفل را مجبور به نگاهداری می‌کند . در صورتی که اجبار آن‌ها به حضانت ممکن یا مؤثر نباشد ، دادگاه تکلیف نگهداری و حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمین خواهد کرد .

 طبق ماده 1174 قانون مدنی، هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . بنا به این ماده ، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فاسد بودن مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود .

 حضانت فرزند یا فرزندان مشترک دختر و پسر بعد از فوت پدر با مادر است ، اگر ماد‌ر از لحاظ اخلاقی و صلاحیت شخصی و مالی مشکلی برای نگهد‌اری از فرزند‌ان ند‌اشته باشد‌ .

 

لازم است بخوانید: حضانت فرزندان بعد از طلاق

حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر

گفته شد که حضانت و نگهداری فرزندان بر عهده پدر و مادر آن ها است و نمی توان بی دلیل این حق را از آن ها سلب کرد و حق حضانت فرزند یا فرزندان با ولایت و قیمومت فرزند که بحثی مالی است متفاوت خواهد بود . بعد از فوت پدر ولایت و قیمومت فرزند یا فرزندان بر عده جد پدری یا همان پدر بزرگ خواهد بود در مورد پرداخت نفقه هم در همین قانون حاکم است .

 حضانت موضوعی جدا از نفقه ولایت و قیمومت در امور مالی فرزند است و بعد از فوت پدر این حق مادر است که از فرزندش مراقبت کند و طرز فکر عموم مردم این است که بعد فوت پدر بزرگ می تواند حضانت را از مادر بگیرد در صورتی قانونا اگر مادر مشکل اخلاقی و روانی نداشته باشد قیم یا هر کس دیگری بعد از فوت پدر نمی تواند حضانت را از مادر بگیرد .

 که در طلاق زوجین اگر مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد و ازدواج کند پدر می تواند از دادگاه درخواست سلب حضانت از مادر بکند که مورد قبول دادگاه هم خواهد بود زیرا ازدواج مادر از موارد سلب حضانت مادر محسوب خواهد شد .

 حال این سوال مطرح می شود که اگر پدر فوت شده باشد در زمان حضانت مادر اگر او ازدواج کند جد پدری یا قیم او می تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت از مادر بکند ؟

 برای جواب به این سوال ماده قانونی خاصی نداریم تا به آن استناد کنیم اما با توجه به ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی : در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد .

 رویه عرف دادگاه ها سلب حضانت از مادر در صورت شوهر کردن و ازدواج مادر ، مشروط به زنده بودن پدر است و در صورت فوت او ، مادر اولویت در حضانت فرزند دختر یا پسر را دارد . فرقی نمی کند که پدر در زمان حیاتش ، حق خود در سلب حضانت از مادر را با توجه به ازدواج او اعمال کرده باشد یا نکرده باشد حضانت مادر بعد از فوت پدر رویه دادگاه است  .

 اگر پدر بزرگ قیم یا هر کس دیگری به دادگاه بعد از فوت پدر و ازدواج مادر دادخواستی بدهد که حضانت از مادر بدلیل ازدواج او سلب شود دادخواست رد خواهد شد ، مگر این که در ضمیمه دادخواستش برای چنین درخواستی دلایلی ارائه کرده باشد و بتواند آن دلایل را در دادگاه به اثبات برساند ، دلایلی مانند این که شوهر مادر صدمات روحی ، روانی و جسمی به فرزند وارد کرده است . اگر ثابت شود سلامت جسمی و روحی فرزند در خطر است و یا عدم صلاحیت مادر برای حضانت به دلیل انحطات اخلاقی خودش ثابت شود ، حضانت فرزند از مادر با شرایطی سلب خواهد شد .

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر پاسخ دهند .

 

مفهوم و ماهیت حضانت فرزندان و اشخاص عهده دار آن

 

 

سوالات متداول

1- ✔️ حضانت فرزند بعد از فوت پدر بر عهده چه کسی است ؟

✔️ حضانت فرزند بعد از فوت پدر بر عهده مادر است مگر این که قیم یا دیگران بتوانند انحطات اخلاقی مادر را نزد دادگاه به اثبات برسانند که در متن مقاله کاملا توضیح داده شده است .

2- ✔️ اگر پدر فوت کند و مادر در زمان حضانت ازدواج کند آیا حق حضانت از او سلب خواهد شد ؟

✔️ خیر مادر در زمان فوت پدر عهده دار حضانت فرزند خواهد بود و با ازدواج این حق از او سلب نخواهد شد مگر این که قیم یا دیگران صدمات روحی روانی از جانب شوهر مادر را در دادگاه به اثبات برسانند .

3- ✔️ حضانت با قیمومت یک معنا دارد ؟

✔️ حضانت به معنای نگهداری و تربیت طفل است و با قیمومت ولایت کاملا متفاوت است .

برای مشاوه حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر

برای مشاوه حضانت فرزند بعد از فوت پدر و ازدواج مادر

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *