دسته‌بندی نشده

برگ سبز خودرو چیست – نحوه دریافت

برگ سبز خودرو که از طریق مراجعه به مراکز تعویض پلاک منتخب پلیس راهنمایی و رانندگی، صادر می گردد، امروزه، سند رسمی مالکیت خودرو محسوب شده و به موجب قانون جدید سند خودرو، دیگر الزامی به تنظیم سند رسمی مالکیت خودروی خریداری شده، در دفترخانه نیست و صرف داشتن برگ سبز خودرو، برای این امر کفایت می کند. نحوه دریافت و صدور برگ سبز خودرو المثنی، از طریق مراجعه به مراکز منتخب پلیس راهنمایی و رانندگی و با پرداخت هزینه آن و پس از آگهی کردن مفقودی این برگه، در روزنامه رسمی، می باشد.

برای مشاوره نحوه دریافت برگ سبز خودرو

برای مشاوره نحوه دریافت برگ سبز خودرو

 

 در اغلب معاملات خودرو به موجب عقد بیع و تا پیش از تصویب قانون جدید انتقال سند خودرو، ابتدا افراد، اقدام به تنظیم مبایعه نامه خودرو کرده و پس از آن، تاریخی را به توافق، تعیین می نمودند تا در آن تاریخ، در دفترخانه، حاضر شده و سند رسمی را به نام مالک جدید، انتقال دهند.

اما، عدم ضرورت تنظیم سند دفترخانه ای برای خودرو، قانون گذار، تصمیم گرفت تا برگ سبز خودرو را سند رسمی مالکیت بداند و بدین ترتیب، تحول جدیدی در بحث سند رسمی خودرو ایجاد شد و تمام خریداران جدید، صرفا با اطلاع از قواعد مربوط به برگ سبز خودرو می توانند، در انتقال مالکیت رسمی و داشتن سندی قانونی برای اثبات مالکیت خود بر خودرو تازه خریداری شده، موفق شوند.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم تا درباره نحوه صدور و دریافت و قانون جدید برگ سبز خودرو و اینکه این برگه را از کجا بگیریم، صحبت کرده و سپس، درباره استعلام و پیگیری برگ سبز خودرو با کد ملی، امکان تعویض پلاک، بدون داشتن آن و هزینه صدور المثنی این برگه، توضیح دهیم و بگوییم که آیا برگ سبز خودرو، سند قطعی است یا خیر.

نحوه صدور و دریافت برگ سبز خودرو

معاملات مربوط به خودرو، یکی از رایج ترن معاملات موجود در جامعه امروزی هستند که اغلب افراد، به موجب عقد بیع و تا پیش از تصویب قانون جدید انتقال سند خودرو، با حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی، انتقال مالکیت خودرو را از مالک قدیم به خریدار که اکنون، مالک جدید است، انتقال می دادند.

با توجه به عدم ضرورت تنظیم سند دفترخانه ای برای خودرو، قانون گذار، در سال 1399، قانونی جدید را تصویب نمود که به موجب آن، برگ سبز خودرو، در حکم سند رسمی خودرو محسوب می شود و بدین ترتیب، الزام و ضرورتی، به حضور طرفین، در دفترخانه و انتقال مالکیت رسمی، با تنظیم یک سند رسمی نیست و صرف تنظیم برگ سبز خودرو به نام مالک جدید، به عنوان سند رسمی مثبت مالکیت، کفایت می کند.

نحوه صدور و دریافت برگ سبز خودرو، بدین ترتیب است که؛

ابتدا، طرفین عقد بیع خودرو، باید، مبایعه نامه خودرو را تنظیم کرده و موعد مقرری را برای حضور در مراکز تعویض پلاک، تعیین کنند.

سپس، طرفین عقد بیع، در موعد مورد توافق در مبایعه نامه و پس از اخذ نوبت از مراکز تعویض پلاک از طریق آدرس nobatdehi.epolice.ir، در مراکز تعویض پلاک مورد تایید راهنمایی و رانندگی حاضر شوند.

طرفین باید، مدارک هویتی خود و مدارک مربوط به ماشین، همچنین، مدارک مثبت پرداخت خلافی، عوارض و مالیات خودرو را همراه داشته باشند.

در مراکز تعویض پلاک، بعد از بررسی ماشین و تایید اصالت وسیله نقلیه، همچنین، تایید هویت مالک، تعویض پلاک انجام شده و برگ سبز خودرو، به عنوان سند مالکیت مالک جدید، صادر می گردد و طی هفت تا سی روز کاری، به آدرس پستی مالک جدید، ارسال خواهد شد. شایان ذکر است، برگ سبز خودرو در خودروهای صفر، توسط کمپانی، صادر شده و همراه ماشین، تحویل خریدار می گردد.

حتما بخوانید: الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

قانون جدید برگ سبز خودرو

قبل از پاسخ به این پرسش که قانون جدید برگ سبز خودرو چیست؟ لازم به توضیح است که؛ بند 2 و 3 بخشنامه شماره 94/137204 مورخ 1394/08/27، صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک، بر الزام مراجعه طرفین عقد بیع خودرو، به دفاتر اسناد رسمی، برای ثبت معامله و انتقال رسمی مالکیت خودروی فروخته شده، از نام مالک قدیم به نام خریدار جدید، تاکید داشت و داشتن سند رسمی مالکیت تنظیمی در دفترخانه را مدرکی اصلی، برای تعویض پلاک خودروی فروخته شده می دانست.

در سال 1399، در دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیئت دیوان عدالت اداری، بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/137204 مورخ 1394/08/27، صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک، ابطال گردید و برگ سبز خودرو که نحوه دریافت و صدور آن را در قسمت قبلی مقاله توضیح دادیم، به عنوان سند رسمی خودرو، پذیرفته شد.

بدین ترتیب، دیگر، هیچ یک از طرفین عقد بیع خودرو، نه برای اثبات مالکیت و نه هنگام فروش مجدد خودرو و انجام تعویض پلاک، توسط مراجع ذی صلاح، نیازمند سند رسمی مالکیت و حضور در دفترخانه برای انجام این امر نیستند و صرف داشتن برگ سبز خودرو، به عنوان سند مالکیت و مدرکی برای تعویض پلاک، هنگام فروختن مجدد خودرو، کفایت کرده و هر مرکز و دفترخانه ای که خلاف این امر را اعلام و طرفین را الزام به تنظیم سند رسمی خودرو کند، متخلف محسوب و جریمه خواهد شد.

بنابراین، در پاسخ به این پرسش که قانون جدید برگ سبز خودرو یا قانون جدید انتقال سند مالکیت خودرو چیست؟ باید گفت، مقصود از قانون جدید برگ سبز خودرو، همان دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیئت دیوان عدالت اداری است که برگ سبز خودرو را سند مالکیت دانسته و صرف داشتن آن را برای انجام مراحل تعویض پلاک و انتقال مالکیت رسمی به خریدار جدید، کافی می داند.

حتما بخوانید: نحوه ثبت معاملات خودرو

 

برگ سبز خودرو را از کجا بگیریم

پس از صحبت پیرامون قانون جدید سند خودرو که به موجب دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیئت دیوان عدالت اداری که بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/137204 مورخ 1394/08/27 ثبت اسناد و املاک را ابطال کرد، وضع شد، در این بخش از مقاله می خواهیم، به این پرسش پاسخ دهیم که برگ سبز خودرو را از کجا بگیریم؟

در پاسخ به این پرسش که برگ سبز خودرو را از کجا بگیریم؟ باید گفت، در صورتی که خودرو، صفر باشد و از کمپانی تولید کننده، به خریدار، تحویل گردد، برگ سبز خودرو، هنگام تحویل ماشین، به خریدار داده خواهد شد و نیاز به مراجعه به مرکز خاصی نیست.

 

اما، در خرید خودرو های دست دوم، مرجع ذی صلاح، برای مراجعه و دریافت برگ سبز خودرو، مراکز مورد تایید پلیس راهنمایی و رانندگی هستند؛ بدین ترتیب که طرفین عقد بیع خودرو، باید، با هماهنگی یکدیگر و پس از نوبت گیری از سامانه نوبت دهی تعویض پلاک، در مراکز تعویض پلاک مورد تایید پلیس راهنمایی و رانندگی، حاضر شده و بعد از طی کردن مراحل مربوط به تعویض پلاک و چک شدن مدارک هویتی خریدار که مالک جدید خودرو محسوب می شود، همچنین، مدارک فروشنده و خودرو، تعویض پلاک انجام شده و برگ سبز خودرو، به نام خریدار جدید، صادر می گردد.

شایان ذکر است که در صورت عدم امکان حضور فروشنده یا خریدار، برای مراحل تعویض پلاک و دریافت برگ سبز خودرو، هریک از آن ها می توانند، به شخصی دیگر، وکالت کاری رسمی، اعطا کرده تا وکیل، به نیابت از آن ها، مراحل تعویض پلاک را طی نموده و برگ سبز خودرو را انتقال دهد یا دریافت کند.

مالیات تعویض پلاک خودرو

 

استعلام و پیگیری برگ سبز خودرو با کد ملی

آیا امکان استعلام و پیگیری برگ سبز خودرو با کد ملی وجود دارد یا خیر؟ این پرسشی است که اغلب افرادی که به تازگی، برای دریافت برگ سبز خودرو اقدام کرده اند، مطرح می نمایند. لذا در این بخش، قصد داریم، به این پرسش، پاسخ داده و نحوه استعلام و پیگیری برگ سبز خودرو با کد ملی را بگوییم.

در پاسخ به این پرسش که آیا امکان استعلام و پیگیری برگ سبز خودرو با کد ملی وجود دارد یا خیر؟ باید گفت، بله، در حال حاضر، از طریق سایت پیشخوان 24، به آدرس pishkhan24.com، امکان پیگیری و استعلام برگ سبز خودرو، وجود دارد ولیکن، داشتن کد ملی، به تنهایی، کافی نبوده و اطلاعات تماس و پلاک خودرو نیز، لازم می باشد. نحوه استعلام و پیگیری برگ سبز خودرو با کد ملی، به صورت زیر است:  

 

در ابتدا، متقاضی باید،  آدرس pishkhan24.com، را در مرورگر خود، جست و جو نماید تا وارد صفحه ای مشابه صفحه زیر شود و گزینه مدارک خودرو را انتخاب کند. 

 

 

در این مرحله، متقاضی می تواند، با وارد کردن پلاک خودرو، کد ملی، شماره تماس و انتخاب گزینه پیگیری کارت و سند خودرو، از وضعیت برگ سبز خودرو یا همان کارت خودرو، مطلع شود.

 

 

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه پیگیری کارت خودرو یا برگ سبز، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت بیشتر بخوانید مقاله، با همین عنوان آمده است، اقدام کنند و از سایر شیوه های پیگیری کارت خودرو، مطلع شوند.

پیگیری کارت خودرو

 

آیا در صورت نداشتن برگ سبز خودرو می توان تعویض پلاک کرد

یکی از رایج ترین پرسش ها در خصوص تعویض پلاک خودرو، با توجه به قانون جدید سند مالکیت خودرو که برگ سبز را به عنوان سند مالکیت می داند، این است که آیا در صورت نداشتن برگ سبز خودرو، می توان تعویض پلاک کرد یا خیر؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم به این پرسش، پاسخ دهیم.

در پاسخ به پرسش مطروحه باید گفت، خیر، تعویض پلاک، بدون داشتن برگ سبز خودرو، امکان پذیر نمی باشد؛ چرا که این برگه، در حکم سند رسمی مالکیت خودرو محسوب شده و یکی از ضروری ترین مدارک مورد نیاز، برای انجام مراحل تعویض پلاک و انتقال مالکیت رسمی، به نام خریدار است.

در صورتی که فرد، به هر علتی، نظیر مفقودی، سرقت یا نابودی، به برگ سبز خودرو، دسترسی ندارد، باید با طی کردن مراحل مربوط به دریافت برگ سبز المثنی خودرو که آگهی مفقودی، در روزنامه رسمی و سپس، مراجعه به مراکز مورد تایید پلیس راهنمایی و رانندگی می باشد، نسبت به دریافت برگ سبز المثنی خودرو، اقدام کرده و پس از آن، برای تعویض پلاک، اقدام کند. 

مدارک لازم برای تعویض پلاک

 

هزینه صدور سند المثنی برگ سبز خودرو

همانطور که توضیح دادیم، بدون داشتن برگ سبز خودرو، امکان تعویض پلاک، وجود نداشته و به همین دلیل، ضروری است تا در صورت مفقودی یا دسترسی نداشتن به برگ سبز خودرو، اقدام به دریافت برگ سبز المثنی خودرو کرد. پرسشی که در خصوص برگ سبز المثنی مطرح می شود این است که هزینه صدور سند المثنی برگ سبز خودرو، چقدر است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، هزینه صدور سند المثنی برگ سبز خودرو، به چند دسته هزینه، تقسیم بندی می گردد: 

هزینه مربوط به آگهی مفقودی برگ سبز خودرو، در یکی روزنامه کثیر الانتشار، جهت رفع مسئولیت، در صورت سوء استفاده های احتمالی از برگ سبز خودرو که مفقود شده است.

هزینه های مربوط به پرداخت خلافی خودرو؛ چراکه هنگام صدور برگ سبز المثنی، خودرو نباید، خلافی داشته باشد.

هزینه های مربوط به اعطای وکالت کاری، در صورتی که مالک اصلی، فرصت حضور در مراجع ذی صلاح، جهت انجام مراحل مورد نیاز، برای دریافت برگ سبز المثنی را ندارد.

هزینه های مربوط به صدور سند المثنی برگ سبز خودرو که سالانه و با توجه به نرخ اعلامی از سوی دولت، تغییر می نماید و در حال حاضر، مبلغی در حدود 150 تا 200 هزار تومان می باشد و باید، توسط متقاضی صدور برگ سبز المثنی، پرداخت شود.

حتما بخوانید: هزینه انتقال سند خودرو

 

آیا برگ سبز خودرو سند قطعی است

در قسمت های قبلی مقاله، توضیح دادیم که مقصود از برگ سبز خودرو چیست، قانون جدید برگ سبز خودرو، چه می گوید و نحوه دریافت و پیگیری برگ سبز خودرو با کد ملی، چگونه است. در این بخش از مقاله، قصد داریم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا برگ سبز خودرو، سند قطعی است یا خیر؟

برای پاسخ به این پرسش، باید، دادنامه شماره 1863 مورخ 1399/12/02 هیئت دیوان عدالت اداری را مد نظر قرار داد که پایه گذار قانون جدید انتقال سند رسمی خودرو شده و تحولی را در بحث سند رسمی مالکیت خودرو، ایجاد کرده است.

دادنامه مذکور، بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/137204 مورخ 1394/08/27، صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک، ابطال کرد و اعلام نمود که برگ سبز خودرو، سند رسمی و قطعی مالکیت است و برای تعویض پلاک، نیاز به ارائه سند رسمی تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی نیست.

بنابراین و بر اساس مقدمات مذکور، در پاسخ به این پرسش که آیا برگ سبز خودرو سند قطعی است؟ باید گفت، بله، برگ سبز خودرو، سند قطعی مالکیت محسوب می شود و صرف داشتن آن، برای اثبات مالکیت و حضور در مراکز تعویض پلاک، جهت انجام تعویض پلاک، به نام خریدار جدید خودرو های دست دوم، کافی می باشد.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت برگ سبز خودرو در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه دریافت برگ سبز خودرو پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- نحوه دریافت برگ سبز خودرو چگونه است؟

نحوه دریافت برگ سبز خودرو بدین صورت بوده که طرفین عقد بیع خودرو باید جهت طی کردن مراحل تعویض پلاک و بررسی و تایید اصالت وسیله نقلیه در مراکز تعویض پلاک حاضر شده و مدارک لازم را ارائه نمایند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- هزینه صدور برگ سبز المثنی خودرو شامل چه مواردی است؟

هزینه صدور برگ سبز المثنی خودرو شامل مواردی نظیر هزینه آگهی مفقودی برگ سبز اصلی در روزنامه و هزینه های مربوط به خلافی خودرو همچنین هزینه خدمات صدور برگ سبز المثنی می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- آیا برگ سبز خودرو سند قطعی است؟

بله برگ سبز خودرو به موجب قانون جدید در حکم سند قطعی است و برای حضور در مراکز تعویض پلاک همچنین اثبات مالکیت کافی می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره نحوه دریافت برگ سبز خودرو

برای مشاوره نحوه دریافت برگ سبز خودرو

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *