دسته‌بندی نشده

نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید

اظهارنامه تخلیه ید، اظهارنامه ای بوده که موجر، برای مستاجر ارسال کرده و ضمن آن، تقاضای تخلیه و تحویل مورد اجاره را به اطلاع مستاجر می رساند. درج نام، نام خانوادگی و کد ملی ارسال کننده اظهارنامه‌(موجر) و مخاطب(مستاجر) و خلاصه مطلب، از مهم ترین نکات مربوط به نحوه تنظیم این اظهارنامه می باشد. 

برای مشاوره نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید 

برای مشاوره نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید 

 

گاهی، در عقد اجاره، این مشکل پیش می آید که مستاجر، با وجود انقضای مدت قرارداد یا فسخ عقد و یا دلایل دیگر، از تخلیه و تحویل مورد اجاره، خودداری کرده و بدین ترتیب، موجر را مجبور به اتخاذ یک اقدام قانونی می کند. 

ارسال اظهارنامه تخلیه ید، یکی از این اقدامات بوده که جهت انجام آن، لازم است تا موجر، با نحوه تنظیم این اظهارنامه و نکات و اصول قانونی مربوط به ارسال آن، آشنا بوده تا بتواند در کوتاه ترین مدت، از نتایج قانونی این اقدام، بهره مند گردد. 

با توجه به اهمیت این مساله، در مقاله حاضر، ابتدا به این سوال پاسخ داده که اظهارنامه تخلیه ید چیست؛ سپس در ادامه، نحوه تنظیم و نکات مربوط به نوشتن آن را توضیح داده و در پایان نیز یک نمونه فایل اظهارنامه تخلیه را جهت دانلود خوانندگان محترم، ارائه خواهیم کرد. 

اظهارنامه تخلیه ید چیست

یکی از پرکاربردترین انواع اظهارنامه قضایی، اظهارنامه تخلیه ید بوده و به همین دلیل، ممکن است ماهیت این اظهارنامه و نحوه تنظیم آن، مورد سوال بسیاری از افراد باشد. لذا، در این مقاله، به بررسی ماهیت این اظهارنامه پرداخته و پس از پاسخ به این سوال که اظهارنامه تخلیه ید چیست، در بخش های بعد، نحوه تنظیم این اظهارنامه را توضیح داده و یک نمونه آن را جهت دانلود، ارائه خواهیم کرد.

اما، برای اینکه به این سوال پاسخ دهیم که اظهارنامه تخلیه ید چیست، لازم است تا ابتدا، دو مفهوم را تعریف کنیم که آن دو مفهوم، عبارتند از: اظهارنامه قضایی و تخلیه ید. سپس، با مشخص شدن مفهوم این دو اصطلاح، به سوال فوق نیز پاسخ دهیم.

ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، در تبیین ماهیت اظهارنامه قضایی، چنین مقرر داشته است: « هرکس می‌ تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌ وسیله اظهارنامه، از دیگری مطالبه نماید، مشروط براین که موعد مطالبه ‌رسیده باشد. به ‌طور کلی، هرکس حق دارد، اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به ‌طور رسمی به ‌وی برساند، ضمن ‌اظهارنامه به‌ طرف، ابلاغ نماید. »

با توجه به این ماده و رویه قضایی حاکم، در تعریف اظهارنامه قضایی، باید گفت، اظهارنامه قضایی، یک فرم چاپی مخصوص است که توسط وزارت دادگستری، چاپ شده و ارسال کننده اظهارنامه می تواند با درج اطلاعات و مطالب لازم در آن، پیش از تقدیم دادخواست، حق قانونی خود را به نحو رسمی از شخص دیگری، مطالبه کرده و یا مطلبی را رسما به اطلاع وی برساند. لازم به ذکر است که، اظهارنامه، دادخواست محسوب نشده و در نتیجه، با ارسال آن، حکمی از دادگاه صادر نمی گردد.

البته، از آنجا که در حال حاضر، اظهارنامه الکترونیک، جای اظهارنامه های سنتی کاغذی را گرفته، متقاضیان ارسال اظهارنامه قضایی، دیگر نیازی به تهیه فرم های چاپی نداشته و کافی است تا با در دست داشتن فایل ورد اظهارنامه، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و اظهارنامه قضایی خود را از طریق سامانه ثنا، به طرف مقابل، ابلاغ نمایند.

اصطلاح دیگری که لازم است تا به تعریف آن بپردازیم، تخلیه ید می باشد. تخلیه ید، به معنی خالی کردن ملک اجاره ای است. دعوی تخلیه ید، که مفهومی متفاوت از خلع ید بوده، اصطلاحی است که در رابطه با عقد اجاره، مطرح می گردد. با این توضیح که در مواردی که موجر، حق داشته تا اخراج مستاجر را از ملک، خوستار شود، می تواند با طرح دعوی تخلیه ید، این امر را از دادگاه، درخواست کند.

به عنوان مثال، در صورتی که مستاجر با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، از تخلیه و تحویل ملک، خودداری نموده یا اجاره بها را در موعد تعیین شده در قرارداد نپرداخته و حق فسخ اجاره برای موجر، پیش بینی شده باشد، موجر می تواند با طرح دعوی تخلیه ید، درخواست خود، مبنی بر خالی کردن و تحویل عین مستاجره را به دادگاه، ارائه کند.

اکنون، با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این سوال که اظهارنامه تخلیه ید چیست، می توان گفت، اظهارنامه تخلیه ید، اظهارنامه ای است که موجر، پیش از تقدیم دادخواست تخلیه، برای مستاجر، ارسال کرده و با توجه به حق قانونی خود، به موجب آن، خواستار تخلیه کردن عین مستاجره و تحویل آن، به مالک می گردد.

از آنجا که همانند دادخواست، تنظیم اظهارنامه نیز دارای اصول و مقررات مشخصی بوده، در بخش بعد، به توضیح نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید و نکات مربوط به آن پرداخته و سپس، یک نمونه فایل دانلود این اظهارنامه را نیز ارائه خواهیم کرد.

تخلیه ید چیست

نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید

چنانچه، موجر، قصد ارسال اظهارنامه قضایی الکترونیکی تخلیه ید، برای مستاجر را داشته باشد، لازم است تا پیش از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فایل اظهارنامه خود را تنظیم نموده که بدین منظور، لازم است تا با نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید، آشنا باشد. با توجه به اهمیت این مساله، در ادامه، به توضیح نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید، پرداخته و خواهیم گفت که در تنظیم آن، باید به چه نکات و اصولی توجه شود.

به طور کلی، اظهارنامه قضایی، از 4 بخش تشکیل می گردد: 1- مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده 2- مشخصات و اقامتگاه مخاطب 3 – موضوع اظهارنامه 4- خلاصه اظهارات که نحوه تنظیم هر یک از این بخش ها، به شرح زیر می باشد:

در بخش مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده، لازم است تا نام، نام خانوادگی و کد ملی موجر نوشته شده و آدرس اقامتگاه قانونی وی که می تواند محل سکونت یا کار او باشد، درج گردد.

در قسمت مشخصات و اقامتگاه مخاطب، باید نام، نام خانوادگی و کد ملی مستاجر نوشته شده و آدرس ملک اجاره ای نیز به عنوان اقامتگاه وی، قید گردد.

موضوع اظهارنامه، بخشی است که در آن، ارسال کننده اظهارنامه، یعنی موجر باید عبارت تخلیه عین مستاجره را قید کرده و در صورت داشتن مطالباتی، از بابت اجاره بهای معوقه و یا هزینه آب، برق، گاز و …، پرداخت این مطالبات را نیز در این بخش، خواستار شود.

در قسمت خلاصه اظهارات نیز باید شرح کلی از قراداد اجاره، تخلف مستاجر در رابطه با تخلیه و تقاضای تخلیه عین مستاجره، قید شده و سپس، در انتها، مهلت مناسبی برای تخلیه کردن ملک به مستاجر داده شده و چنین تذکر داده شود که در صورت عدم تخلیه، موجر، با ثبت دادخواست تخلیه ید و با اخذ حکم تخلیه مستاجر، ملک را تخلیه خواهد کرد.

از آنجا که علی رغم توضیح نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید و بیان کامل نکات و اصول تنظیم این اظهارنامه، ممکن است هنوز نحوه تنظیم آن، مورد سوال بسیاری از خوانندگان محترم باشد، در قسمت بعد، یک نمونه فایل این اظهارنامه را جهت استفاده متقاضیان، قرار داده و افراد متقاضی می توانند با دانلود نمونه اظهارنامه تخلیه ید، به نحو بهتری با نحوه تنظیم آن، آشنا شوند.

بیشتر بخوانید : حکم تخلیه فوری

 

دانلود نمونه اظهارنامه تخلیه ید


هرچند، همواره در رابطه با دعاوی حقوقی، توصیه می شود که افراد، حتما با یک وکیل یا مشاور حقوقی، مشورت کرده و کار تنظیم، لایحه، دادخواست، شکواییه یا اظهارنامه خود را به یک متخصص بسپارند، اما، باز هم هستند افرادی که به دلایل مختلف، ترجیح می دهند تا این امور را شخصا انجام دهند.

تنظیم اظهارنامه تخلیه ید نیز یکی از این موارد نوشتن این اوراق قضایی بوده که برخی از موجرین، شخصا برای تهیه و ارسال آن، اقدام می کنند. به همین دلیل، در این بخش، قصد داریم تا یک نمونه متن اظهارنامه تخلیه ید را برای استفاده این گروه از خوانندگان محترم، ارائه کنیم و در مقاله ای جداگانه نیز دادخواست تخلیه به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها، ارائه شده است. لازم به ذکر است که متقاضیان، جهت دانلود نمونه اظهارنامه تخلیه ید، می توانند به انتهای همین بخش، مراجعه نمایند.

نمونه اظهارنامه تخلیه ید

مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده: نام، نام خانوادگی، کد ملی و نشانی موجر، نوشته شود.

مشخصات و اقامتگاه مخاطب: نام، نام خانوادگی، کد ملی و نشانی مستاجر، قید شود.

موضوع اظهارنامه: تخلیه یک دستگاه آپارتمان مسکونی، به علت انقضای مدت

خلاصه اظهارات: مخاطب محترم با سلام احتراما، همانگونه که مستحضر می باشید، به موجب قرارداد اجاره شماره ………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر املاک شماره …………..، اقدام به اجاره کردن یک دستگاه آپارتمان مسکونی، به آدرس ………….. پلاک ثبتی………….. از اینجانب نموده اید.

متاسفانه، با انقضای مدت اجاره و علی رغم توافقات و تذکرات شفاهی متعدد، مدت 2 ماه است که از تخلیه ملک و تحویل آن، خودداری می کنید. لذا، با ارسال این اظهارنامه، یک هفته به شما مهلت داده می شود تا برای تخلیه و تحویل مورد اجاره، اقدام نمایید. در غیر این صورت، اینجانب، از طریق مراجع قضایی اقدام کرده و کلیه حقوق قانونی خود را نیز استیفا خواهم کرد.

 

جهت دانلود نمونه اظهارنامه تخلیه ید، بر روی دکمه دانلود فایل، در باکس زیر کلیک نمایید.

 

نمونه اظهارنامه تخلیه ید


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 350 KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

همانند آنچه در مورد اظهارنامه تخلیه ید گفته شد، تنظیم دادخواست تخلیه نیز باید با توجه به نکات حقوقی مربوط به آن، انجام گیرد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت اجاره، مطالعه مقاله زیر توصیه می شود.

دادخواست تخلیه به لحاظ انقضای مدت اجاره

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- اظهارنامه تخلیه ید چیست؟

اظهارنامه تخلیه ید اظهارنامه ای است که موجر پیش از تقدیم دادخواست تخلیه برای مستاجر ارسال کرده و به موجب آن خواستار تخلیه کردن عین مستاجره می  گردد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید به چه صورت می باشد؟

نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید بدین صورت بوده که نام و نام خانوادگی و کد ملی موجر و مستاجر و خلاصه مطلب باید در اظهارنامه قید شود برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- ارسال اظهارنامه تخلیه ید به چه صورت است؟

ارسال اظهارنامه تخلیه ید باید به روش الکترونیکی و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام گیرد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید 

برای مشاوره نحوه تنظیم اظهارنامه تخلیه ید 

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *