دسته‌بندی نشده

استشهادیه محلی چیست – دانلود فرم

استشهادیه محلی، یک فرم کتبی برای ارائه به محکمه، به عنوان اماره قضایی است که ذیل آن، توسط افرادی که تنظیم کننده را می شناسند، امضا می شود و در آن، مواردی که شخص قصد دارد، امضا کنندگان، آن را تایید و گواهی نمایند، درج می گردد و با شهادت شهود، یکی نمی باشد. نام و نام خانوادگی و امضای تایید کنندگان، همچنین، اطلاعات هویتی تنظیم کننده، از جمله موارد مندرج در استشهادیه محلی منزل مسکونی یا استشهادیه حسن اخلاق و رفتار و گواهی انحصار وراثت، می باشند.

برای مشاوره نحوه تنظیم استشهادیه محلی

برای مشاوره نحوه تنظیم استشهادیه محلی

 

آیین دادرسی مدنی و کیفری، تمامی ادله های اثبات مورد استفاده در مقام دفاع یا دعوا را پیش بینی کرده و قواعد آن ها را تعیین نموده اند که سوگند، سند، علم قاضی و اقرار و شهادت، از جمله آن ها می باشند و خواهان یا خوانده، شاکی یا متهم، می توانند، برای اثبات ادعا یا دفاع از خود، از این ادله، استفاده نمایند.

یکی از مواردی که به عنوان اماره قضایی، مورد پیش بینی قانون گذار در قانون آیین دادرسی قرار گرفته است و در مواردی مانند اخذ گواهی انحصار وراثت، تنظیم و ارائه آن، ضروری است، استشهادیه محلی می باشد که با توجه به قواعد و نحوه تنظیم خاص آن و از آنجا که تنها در صورتی، مورد قبول محکمه، قرار خواهد گرفت که مطابق آنچه قانون گفته، تنظیم شده باشد، باید از قواعد آن، آگاه بود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم، در خصوص ماهیت استشهادیه محلی، توضیح دهیم و متن و فرم دانلود نمونه متن آن، همچنین، فرم دانلود نمونه متن استشهادیه محلی برای دادگاه، در خصوص منزل مسکونی، در خصوص حسن اخلاق و رفتار و در خصوص گواهی انحصار وراثت را در اختیار خوانندگان محترم، قرار دهیم.

استشهادیه محلی چیست

هنگامی که شخصی، قصد دارد در مقام دفاع یا دعوا، مدارکی را به دادگاه، ارائه کرده، می تواند، علاوه بر ادله اثبات دعوا، برای اقناع و به علم رساندن قاضی، از اماره هایی همچون، استشهادیه محلی نیز که افرادی، ذیل آن را امضا نموده اند و حاضر به حضور در محکمه و شهادت می باشند هم، استفاده نماید و بدین ترتیب، در به علم رسیدن قاضی، برای صدور رای، کمکی کند.

استشهادیه محلی، یک فرم کتبی است که می تواند، به صورت دستی یا در فرم های چاپی از پیش آماده، تنظیم شود و ذیل آن، توسط افرادی که تنظیم کننده را به واسطه همسایگی یا همکاری و مواردی از این دست می شناسند، امضا می شود و در آن، مواردی که شخص قصد دارد، امضا کنندگان، آن را تایید و گواهی نمایند، درج می گردد.

شایان ذکر است، استشهادیه محلی، با شهادت شهود، یکی نبوده، بلکه، در صورت نیاز و درخواست قاضی، امضا کنندگان باید، در محکمه حاضر شده و مراتبی که آن را با امضا زدن، گواهی کرده اند را تایید نمایند و به آن ها، گواهی حضوری دهند که در ادامه، چند نمونه متن استشهادیه محلی در موضوعات مختلف را ارائه خواهیم کرد.

حتما بخوانید: استشهادیه چیست

دانلود فرم نمونه متن استشهادیه محلی

در قسمت قبلی مقاله، توضیح دادیم که مقصود از استشهادیه محلی چیست و گفتیم که استشهادیه محلی باید، در نمونه فرم های مخصوص این موضوع، تهیه و آماده گردد. لذا در ذیل، یک فرم نمونه متن استشهادیه محلی را ارائه کرده و فایل دانلود آن را در اختیار خوانندگان محترم خواهیم گذاشت.

فرم نمونه متن استشهادیه محلی

به موجب تنظیم این استشهادیه، از گواهانی که در ادامه، ذیل این برگه را امضا می کنند، گواهی می طلبم، تایید نمایند که؛

(درج هر مطلبی که در خصوص آن، قصد تنظیم استشهادیه را داریم، نظیر اثبات اعسار معسر، حسن اخلاق و رفتار و………..)

اینجانب …….. به شماره شناسنامه…… صادره از………فرزند …..که از نزدیک با ……… آشنا هستم، خداوند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی ننویسم و با علم به جرم بودن گواهی دروغ، مراتب بالا را کلا گواهی می کنم . امضاء

اینجانب …….. به شماره شناسنامه…… صادره از………فرزند …..که از نزدیک با ……… آشنا هستم، خداوند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی ننویسم و با علم به جرم بودن گواهی دروغ، مراتب بالا را کلا گواهی می کنم . امضاء

 

علاقمندان به دانلود فرم نمونه متن استشهادیه محلی می توانند، از طریق لینک زیر، اقدام نمایند.

 

نمونه متن استشهادیه محلی


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 187KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمونه فرم استشهادیه و نحوه تنظیم آن می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت بیشتر بخوانید مقاله، با همین عنوان آماده است، اقدام نمایند.

نمونه فرم استشهادیه

 

نمونه متن استشهادیه محلی برای دادگاه

از آنجا که گاهی، کاربرد فرم استشهادیه، برای ارائه آن، به دادگاه، در خصوص مواردی نظیر اثبات اعسار می باشد، در ذیل، یک نمونه متن استشهادیه محلی برای ارائه به دادگاه، با موضوع اعسار را به همراه فایل دانلود آن، قرار داده ایم تا خوانندگان محترم بتوانند از آن استفاده کنند و در مواقع لزوم، بسته به موضوع خود، با تغییر اندکی در متن، استشهادیه خود برای دادگاه را تنظیم نمایند.

نمونه متن استشهادیه محلی برای دادگاه


اینجانب……………، فرزند……………….، به کد ملی……………..، داری شغل………، با حقوق ماهانه………. تومان، در حال حاضر، منزل مسکونی نداشته، از ماشین شخصی، برخوردار نمی باشم و تا زمان تنظیم این استشهادیه، داری دو فرزند هستم که متاسفانه یکی از آن ها به بیماری سرطان مبتلا بوده و مخارج ماهانه داروی ایشان، ………. تومان می باشد و به همین سبب، معسر بوده و توان پرداخت مهریه مورد مطالبه همسر خویش را به صورت یکجا ندارم. 

اینجانب فرزند ……….، به شماره شناسنامه……. به موجب ………….، با آقای……….، آشنایی داشته و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم و در صورت لزوم، حاضر به شهادت در دادگاه نیز هستم. امضا


اینجانب فرزند ……….، به شماره شناسنامه……. به موجب …………. با آقای……….، آشنایی داشته و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم و در صورت لزوم، حاضر به شهادت در دادگاه نیز هستم. امضا

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

 

 

علاقمندان به دانلود فرم نمونه متن استشهادیه محلی برای دادگاه می توانند، از طریق لینک زیر، اقدام نمایند.

 

نمونه متن استشهادیه محلی برای دادگاه


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 187KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فرم استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و نحوه تنظیم آن، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت بیشتر بخوانید مقاله، با همین عنوان آماده است، پیشنهاد می گردد.

حتما بخوانید: فرم استشهادیه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

 

نمونه متن استشهادیه محلی منزل مسکونی

در مواقعی، برای اینکه شخصی بتواند، اقدام به دریافت انواع وام و تسهیلات مربوط به خرید مسکن یا ودیعه اجاره مسکن نماید، یکی از مدارکی که از وی، درخواست می شود، استشهادیه مربوط به منزل مسکونی است و از همین رو، در زیر، متن و فایل دانلود یک نمونه متن استشهادیه محلی منزل مسکونی، ارائه شده است تا متقاضیان این امر، در صورت نیاز، بتوانند از آن، استفاده کنند.

نمونه متن استشهادیه محلی منزل مسکونی

اینجانب……………، فرزند……………….، به کد ملی……………..، فاقد منزل مسکونی شخصی بوده و در حال حاضر، همراه 1 فرزند و همسر خویش، در منزل اجاره ای، واقع در خیابان…………… با میزان اجاره بهای ماهانه……… سکونت دارم و به موجب تنظیم این استشهادیه، از گواهانی که ذیل این برگه را امضا می نمایند، خواهشمندم تا مراتب مذکور را تایید نمایند.

اینجانب فرزند ……….، به شماره شناسنامه……. دارای رابطه …………. با آقای……….، صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ……….، به شماره شناسنامه……. دارای رابطه …………. با آقای……….، صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا 

امضا دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل : صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

 

علاقمندان به دانلود فرم نمونه متن استشهادیه محلی منزل مسکونی می توانند، از طریق لینک زیر، اقدام نمایند.

 

نمونه متن استشهادیه محلی منزل مسکونی


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 187KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمونه فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت بیشتر بخوانید مقاله، با همین عنوان آماده است، اقدام نمایند.

نمونه فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به

 

نمونه متن استشهادیه محلی حسن اخلاق و رفتار

در مواردی نظیر اینکه زن، ترک منزل کرده است و عذر موجه عدم تمکین خود را عدم حسن اخلاق و رفتار مرد اعلام می دارد، مرد می تواند، با تنظیم یک استشهادیه محلی حسن اخلاق و رفتار و ارائه آن به دادگاه، از خود دفاع کند که در زیر، یک نمونه متن این استشهادیه و فایل دانلود آن، قرار داده شده است تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، از آن، استفاده کنند.

 

نمونه متن استشهادیه محلی حسن اخلاق و رفتار

اینجانب……………، فرزند……………….، به کد ملی……………..، به موجب تنظیم این استشهادیه، از گواهانی که ذیل این برگه را با درج اطلاعات خود، امضا می نمایند، خواهشمندم تا حسن اخلاق و رفتار این جانب، نسبت به خانواده و همسر خویش را در حد شناختی که طی این سال ها و از بابت رابطه خویشاوندی و رفت و آمد خانوادگی با اینجانب و خانواده ام دارند، تایید نمایند.

اینجانب فرزند ……….، دارای نسبت خویشاوندی …………. به شماره شناسنامه ….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

اینجانب فرزند ……….، دارای نسبت خویشاوندی …………. به شماره شناسنامه ….. صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم . امضا

 

علاقمندان به دانلود فرم نمونه متن استشهادیه محلی حسن اخلاق و رفتار می توانند، از طریق لینک زیر، اقدام نمایند.

 

نمونه متن استشهادیه محلی حسن اخلاق و رفتار


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 187KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

با توجه به اینکه جعل استشهادیه محلی، جرم بوده و مجازات در پی دارد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر در قسمت بیشتر بخوانید مقاله، اقدام نمایند.

مجازات جرم گواهی جعل استشهادیه

 

نمونه متن استشهادیه محلی انحصار وراثت

یکی از موارد مورد نیاز برای درخواست صدور گواهی حصر وراثت، تنظیم یک استشهادیه محلی است که گواهانی، تعداد فرزندان متوفی را تایید و گواهی می کنند و امضای آن ها، توسط دفترخانه اسناد رسمی، تایید شده است که در زیر، متن و فایل دانلود یک نمونه متن استشهادیه محلی انحصار وراثت، ارائه شده است تا خوانندگان، در صورت نیاز، از آن، استفاده کنند.

 

نمونه متن استشهادیه محلی انحصار وراثت

به موجب تنظیم این استشهادیه، از گواهانی که در ادامه، اقدام به ذکر نام و نام خانوادگی و همچنین، ذکر نحوه اطلاع و آشنایی شان با این جانب و خانواده بنده می نمایند، گواهی می طلبم، تایید نمایند که؛

شادروان …………، فرزند …………، در تاریخ …/…/… در شهر ………….، درآخرین اقامتگاه دائمی خود، به علت سکته قلبی، در گذشته است و هنگام فوت : 2 فرزند پسر، به نام های …………….. و……………….. و سه فرزند دختر به نام های ……………..و……………….. و………………. و یک همسر شرعی و دائمی، به نام………….. داشته است و وراث دیگری غیر از افراد نامبرده در بالا ندارد و در موقع فوت، مذهب متوفی ………… بوده و دارائی او کمتر / بیشتر از مبلغ پانصد هزار ریال بوده است .

1 – گواه اول : اینجانب . . . . . . . . . . با شغل . . . . . . . . و سن . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . که با خانواده ( نام متوفی ) . . . . . . . . . . . به علت 30 سال، همسایگی، از نزدیک آشنا هستم ، خداوند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی ننویسم و با علم به جرم بودن گواهی دروغ، مراتب بالا را کلا گواهی می کنم . امضاء گواه

صحت امضای . . . . . . . . . که با علامت. . . . مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره . . . . . . قرار گرفته است.

2 – گواه دوم: اینجانب . . . . . . . . . . با شغل . . . . . . . . و سن . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . صادره از . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . که با خانواده ( نام متوفی ) . . . . . . . . . . . به علت 30 سال، همسایگی، از نزدیک آشنا هستم ، خداوند متعال را در نظر گرفته و سوگند یاد می کنم که جز به راستی چیزی ننویسم و با علم به جرم بودن گواهی دروغ، مراتب بالا را کلا گواهی می کنم . امضاء گواه

صحت امضای . . . . . . . . . که با علامت. . . . مشخص شده است مورد گواهی است دفترخانه شماره . . . . . . قرار گرفته است.

علاقمندان به دانلود فرم نمونه متن استشهادیه محلی انحصار وراثت می توانند، از طریق لینک زیر اقدام کنند.

 

نمونه متن استشهادیه محلی انحصار وراثت


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 194KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم استشهادیه محلی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه تنظیم استشهادیه محلی پاسخ دهند.

استشهادیه گواهی انحصار وراثت

 

 

سوالات متداول

1- استشهادیه محلی چیست؟

استشهادیه محلی فرمی کتبی برای ارائه به محکمه است که ذیل آن توسط افرادی که تنظیم کننده را می شناسند امضا می شود و در آن صحت ادعای تنظیم کننده را تایید می نمایند که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- موارد مندرج در متن و فرم استشهادیه محلی چیست؟

نام و نام خانوادگی امضا کنندگان استشهادیه و ذکر طریقه آشنایی آن ها با تنظیم کننده استشهادیه و امضای آن ها از جمله موارد مندرج در متن و فرم استشهادیه محلی هستند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- استشهادیه محلی حسن اخلاق و رفتار چیست؟

استشهادیه محلی حسن اخلاق و رفتار مدرکی است که امضا کنندگان آن داشتن اخلاق و رفتار نیکو و پسندیده تنظیم کننده استشهادیه را تایید کرده اند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره نحوه تنظیم استشهادیه محلی

برای مشاوره نحوه تنظیم استشهادیه محلی

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *