دسته‌بندی نشده

شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق – با همسر سابق

ازدواج مجدد بعد از طلاق، هم به صورت نکاح دائم و هم به صورت صیغه، در صورت وجود شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق، یعنی داشتن اهلیت و نبودن در دوران عده طلاق، حتی با داشتن فرزند، امکان پذیر بوده و زن می تواند، با برخورداری از حق مالی مهریه همانند نکاح اول خویش، مجددا با همسر سابق خود یا با یک فرد جدید، بعد از انجام مراحل عقد نکاح، یعنی اظهار ایجاب و قبول و جاری شدن صیغه محرمیت، ازدواج نماید. 

برای مشاوره ازدواج مجدد بعد از طلاق

برای مشاوره ازدواج مجدد بعد از طلاق

 

ازدواج که در فرهنگ لغت، به معنای با یکدیگر جفت و قرین شدن می باشد، یکی از مهم ترین و پر کاربرد ترین عقود مطروحه در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است که به علت تبعیت از شرع مقدس، قواعد، آیین و تشریفات آن، در این قانون، مورد پیش بینی قرار گرفته و تنها با رعایت این قواعد و تشریفات است که ایجاد کننده اثر حقوقی زوجیت و محرمیت شرعی و قانونی زن و مرد، با یکدیگر می باشد.

با توجه به تاثیری که ازدواج، در بقای نسل و رفع نیازهای انسان، به صورت قانونی و سالم دارد، هنگامی که زن یا مردی، همسر خود را به علت مرگ یا طلاق، از دست می دهد، حتی در صورت داشتن فرزند، مجددا، تمایل به ازدواج مجدد داشته که این امر، یعنی ازدواج مجدد، به ویژه بعد از طلاق، برای زنان، از قواعد مخصوصی برخوردار است و تنها، در صورت رعایت شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق است که زنان، می توانند، صحیح و قانونی، نکاح مجدد نموده و از حقوق ناشی از این عقد، برخوردار شوند.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، درباره شرایط، نحوه، مدت زمان مجاز و وضعیت مهریه زن، در ازدواج مجدد بعد از طلاق، صحبت کرده و انجام این امر را در صورت داشتن فرزند و در صورت تمایل به نکاح دوباره با همسر سابق، توضیح دهیم و به این پرسش که آیا زن بعد از طلاق، می تواند، صیغه شود یا خیر نیز پاسخ دهیم.

شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق

یکی از رایج ترین پرسش هایی که اغلب زنان، بعد از جاری شدن صیغه طلاق و جدایی از همسر اول خود دارند، این است که شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق، با همسر سابق یا یک فرد جدید چیست و آیا زن، بعد از جدایی از همسر اول خود، با داشتن فرزند، می تواند، بدون از دست دادن حضانت او، مجداد به واسطه عقد نکاح دائم یا موقت، ازدواج کند یا خیر؟

با توجه به اهمیت این مساله، در این بخش از مقاله، توضیح خواهیم داد که شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق چیست و در قسمت های بعد، در خصوص ازدواج مجدد، با داشتن فرزند یا با همسر سابق، صحبت خواهیم کرد. بر اساس قانون مدنی، شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق، عبارتند از:

اولین و مهم ترین شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق، این است که طرفین عقد، از اهلیت قانونی، برای انجام این امر، برخوردار باشند که اهلیت، به معنای رشید بودن، داشتن عقل و داشتن بلوغ می باشد.

از دیگر شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق، وجود قصد و رضا در طرفین عقد نکاح است، بدین معنا که زن و مرد، با رضایت کامل و با هدف ایجاد این عقد، بدون هیچگونه فشار و اکراهی، نسبت به ازدواج و انعقاد عقد نکاح، اقدام نمایند.

وجود مشروعیت جهت و معین بودن هر یک از طرفین عقد نیز از شرایط دیگر ازدواج مجدد بعد از طلاق، می باشد.

خالی بودن زن و مرد، از موانع نکاح، یعنی، نبودن زن، در دوران عده طلاق که مدت آن، سه طهر یا سه ماه است، نبودن هر دو طرف عقد، در حالت احرام، نداشتن قرابت (نبودن در خط عمودی خویشاوندان، نظیر پدر، مادر، برادر، خواهر زاده، عمو)، نداشتن شوهر و کافر نبودن زن و مرد، از دیگر شرایط مهم ازدواج مجدد زن و مرد، بعد از طلاق می باشد.

وجود اذن پدر یا جد پدری دختری که همچنان، بعد از طلاق، باکره است. در صورت عدم رضایت پدر یا جد پدری، بدون عذر موجه، دختر می تواند، با معرفی همسر خود، به دادگاه و اعلام و اثبات مخالفت بدون دلیل منطقی پدر یا جد پدری، برای ازدواج مجدد خود، از دادگاه، نامه بگیرد تا دفترخانه، اقدام به ثبت ازدواج و جاری نمودن صیغه عقد نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مساله ازدواج با دختر همسر، پس از طلاق از مادر او یا فوت وی، علاقمندان می توانند، اقدام به مطالعه مقاله ای که در قسمت حتما بخوانید، با همین عنوان، آمده است، نمایند.

ازدواج با زن شوهردار

نحوه ازدواج مجدد بعد از طلاق (با همسر سابق و فرد جدید)

پس از صحبت در خصوص شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق، از منظر قانون مدنی، نوبت به توضیح درباره نحوه انجام این امر، می رسد. لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره نحوه ازدواج مجدد بعد از طلاق، با همسر سابق (در مدت عده و یا پس از پایان آن) یا با یک فرد جدید، توضیح دهیم.

نحوه ازدواج مجدد بعد از طلاق با فرد جدید: انجام این امر، بدین صورت خواهد بود که در صورتی که زن، از شرایط توضیح داده شده در قسمت قبل، نظیر نبودن در عده طلاق، داشتن اذن پدر در صورت باکره بودن و سایر موارد، برخوردار باشد، می تواند، همراه فرد جدیدی که قصد ازدواج مجدد با او را دارد، به یکی از دفاتر ازدواج، مراجعه کرده و پس از خواندن صیغه عقد توسط دفترخانه، تعیین مهریه، اظهار ایجاب و قبول از سمت او و فرد جدید و در حضور دو شاهد عادل مرد یا یک مرد و دو زن، ازدواج کند.

نحوه ازدواج مجدد بعد از طلاق، با همسر سابق پس از پایان مدت عده طلاق: انجام این امر، بدین صورت خواهد بود که در صورتی که مدت عده طلاق، به پایان رسیده باشد، زن و مرد، مجددا باید، به دفترخانه مراجعه کرده و پس از تعیین مهریه جدید و جاری شدن صیغه عقد، در حضور شاهدان ازدواج، به زوجیت یکدیگر درآیند.

نحوه ازدواج مجدد بعد از طلاق، با همسر سابق، در مدت عده طلاق: در صورتی که زن، در مدت عده طلاق به سر برد و بخواهد، مجددا، با همسر سابق خود، ازدواج کند، چنانچه طلاق رجعی باشد و مرد، رجوع نموده باشد یا طلاق خلع بائن باشد و زن از بذل خود، رجوع نموده باشد و پس از رجوع زن از بذل، مرد نیز اراده خود بر رجوع به زن را اظهار داشته باشد، صرفا کافی است، تا زن و مرد، حداکثر تا یک ماه بعد از رجوع، این امر را به دفترخانه اعلام نمایند و نیاز به خواندن صیغه و تعیین مهر جدید نیست.

اجازه پدر در ازدواج دوم دختر

 

مدت زمان ازدواج مجدد بعد از طلاق

هنگامی که زنی، بعد از طلاق، قصد ازدواج مجدد، با یک فرد جدید را دارد، اغلب، این پرسش را مطرح می کند که مدت زمان ازدواج مجدد بعد از طلاق، چقدر است و آیا قانون گذار، در قانون مدنی، در این خصوص، قائل به محدودیت هست یا خیر و تفاوتی بین زنان باکره و غیر باکره، قائل شده یا نه؟

برای پاسخ به این پرسش که مدت ازدواج مجدد بعد از طلاق، چقدر هست، ابتدا باید، در خصوص عده طلاق و کسانی که از نظر قانونی، موظف به رعایت عده طلاق نیستند، توضیح دهیم. قانون گذار، مدت عده طلاق را سه طهر یا سه ماه، بعد از جاری شدن صیغه طلاق می داند و ازدواج زن را در این ایام، ممنوع کرده است. اما، در ماده 1155 قانون مدنی، قانون گذار، زن باکره، زنی که با همسر خود، نزدیکی نکرده و زن یائسه را ملزم به رعایت عده طلاق، نمی داند.

بر این اساس، در پاسخ به این پرسش که مدت زمان ازدواج مجدد بعد از طلاق، چقدر است؟ باید گفت، زنان باکره و یائسه، بدون رعایت مدت خاصی، می توانند، بعد از طلاق، مجددا، ازدواج کنند و زنان غیر یائسه و غیر باکره، حداقل باید، سه طهر یا سه ماه، برای ازدواج مجدد بعد از طلاق، صبر کنند.

ازدواج با زن بیوه

 

مهریه زن در ازدواج مجدد بعد از طلاق

بعد از ذکر نحوه و شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق، همچنین، توضیح درباره مدت زمانی که باید، بعد از طلاق، برای ازدواج مجدد زنان، صبر کرد، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره یکی از حقوق مالی زن در زندگی مشترک، یعنی، مهریه زن، در ازدواج مجدد، پس از متارکه از همسر اولش، توضیح دهیم. 

عده ای از افراد، به غلط، بر این باور و تصور هستند که زن مطلقه، در ازدواج مجدد بعد از طلاق، از مهریه، برخوردار نبوده و یا کمترین میزان مهر ممکن، به او، تعلق خواهد گرفت. در اصلاح این تصور غلط، باید گفت، مهریه، از مهم ترین حقوق مالی زن در زندگی مشترک است و بیوه بودن، مطلقه بودن یا غیر باکره بودن، تاثیری در عدم تعلق آن، به زن ندارد.

بنابراین، زنان می توانند، هر آنچه که مالیت داشته و مورد توافق مرد نیز هست را به عنوان مهریه خود انتخاب نمایند و تعیین نحوه پرداخت آن، به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه نیز، کاملا، بسته به انتخاب و توافق طرفین داشته و مطلقه بودن، تاثیری در آن، ندارد.

بیشتر بخوانید : مهریه همسر دوم

 

ازدواج مجدد بعد از طلاق با داشتن فرزند

از آنجا که اغلب زنان، در ازدواج اول خود، دارای فرزند هستند، یکی از اصلی ترین دغدغه های آنان، بعد از طلاق و تصمیم بر ازدواج مجدد، این است که شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق با داشتن فرزند چگونه است و حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر، چه خواهد شد؟ 

در پاسخ به این دو پرسش که از دغدغه های مادران مطلقه است، باید گفت، ازدواج مجدد زن با داشتن فرزند، منع قانونی ای نداشته و چنانچه زن، از شرایط لازم، نظیر خالی بودن از موانع نکاح و اهلیت لازم و سایر موارد توضیح داده شده در قسمت اول مقاله، برخوردار باشد، می تواند، ازدواج کند.

اما، در خصوص مساله حضانت باید گفت، با توجه به اینکه قانون گذار، ازدواج مادر را در صورت زنده بودن پدر و داشتن صلاحیت حضانت، یکی از موارد سلب حضانت دانسته است، مادر دارای فرزند، باید، با استناد به ماده 45 قانون حمایت خانواده که قضات را بر رعایت مصلحت طفل، در صدور حکم در خصوص مسائل حقوقی او، ملزم می کند، قاضی را متقاعد کند که ازدواج مجدد او و زندگی فرزند با مادر و همسر جدید مادر، خلاف مصلحت طفل نیست. هرچند قضات، خود این مورد را همواره، مد نظر دارند.

حق حبس زن در ازدواج دوم

 

ازدواج مجدد با همسر سابق

پس از متارکه و طلاق، بسیاری از زوجین، در خلوت خود، به این نتیجه می رسند که با اندکی اصلاح در نحوه تفکر و نگرش، همچنین، یادگیری مهارت های حل مساله و بحران در زندگی زناشویی، قادر خواهند بود، با همسر سابق خود، زندگی خوب و آرامی داشته باشند؛ فلذا، تصمیم می گیرند، بعد از طلاق، مجددا، با همسر سابق خود، ازدواج کنند.

قانون گذار، ازدواج با همسر سابق بعد از طلاق از او را ممنوع ندانسته و زن و مرد، می توانند، مجددا، بعد از طلاق، با یکدیگر، ازدواج نمایند. همانطور که توضیح داده شد، در صورتی که بعد از پایان عده طلاق، این ازدواج، صورت گیرد، نیاز به تعیین مهر جدید و خواندن مجدد صیغه عقد است.

اما، چنانچه، تمایل به بودن با همسر سابق، در مدت عده، اظهار شود، کافی است که زن از بذل (فدیه) خود، در طلاق خلع بائن، رجوع کرده و مرد نیز رجوع خود به همسر را اظهار دارد یا در طلاق رجعی، مرد اظهار خود بر رجوع را اعلام کرده و پس از آن، بدون نیاز به تعیین مهریه جدید یا خواندن صیغه عقد، صرفا با اطلاع رجوع به دفترخانه، به زندگی با یکدیگر برگردند.

حتما بخوانید: مدارک لازم برای ازدواج دوم زن و مرد

 

آیا زن بعد از طلاق می تواند صیغه شود

صیغه یا عقد موقت، یکی از انواع نکاح در قانون مدنی است که در آن، زن و مرد، پس از تعیین مدت زمان عقد، به طور دقیق، همچنین، مشخص کردن نوع و میزان مهریه، با خواندن صیغه محرمیت، به فارسی یا عربی، توسط خودشان یا عاقد، به عقد موقت یکدیگر در می آیند و باهم، محرم می شوند. سوالی که مطرح است، این بوده که آیا زن، بعد از طلاق، می تواند صیغه شود یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش، باید گفت، صیغه نیز، یکی از انواع نکاح است و بنابراین، زن، بعد از طلاق از همسر خود، می تواند، پس از اتمام مدت عده طلاق، در صورتی که اهلیت انعقاد عقد موقت را داشته باشد و خودش و فردی که قصد صیغه با او را دارد، از شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق، برخوردار باشند، اقدام به ازدواج با مردی، به صورت موقت نماید.

ازدواج با دختر همسر

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ازدواج مجدد بعد از طلاق در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون ازدواج مجدد بعد از طلاق پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق برای زنان چیست؟

خالی بودن زن از موانع نکاح من جمله نبودن در عده طلاق داشتن اهلیت قانونی یعنی برخورداری از عقل و بلوغ و داشتن اذن پدر یا جد پدری در صورت باکره بودن زن از شرایط ازدواج مجدد بعد از طلاق است که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- آیا زن بعد از طلاق می تواند صیغه شود؟

امکان نکاح با دیگری به واسطه عقد موقت یا همان صیغه در اصطلاح عرفی بعد از طلاق تنها در صورتی وجود خواهد داشت که زن در عده طلاق نبوده و از شرایط ازدواج مجدد برخوردار باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- مهریه زن در ازدواج مجدد بعد از طلاق به چه شکل خواهد بود؟

در ازدواج مجدد بعد از طلاق زن همچنان از مهریه برخوردار بوده و می تواند هر آنچه مالیت داشته باشد را با توافق همسر به عنوان مهر خود به صورت عندالمطالبه یا عندالاستطاعه تعیین نماید که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ازدواج مجدد بعد از طلاق

برای مشاوره ازدواج مجدد بعد از طلاق

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *