دسته‌بندی نشده

نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه

نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه، بدین صورت بوده که پس از قطعی شدن رای، ابتدا، باید، صدور و بلاغ اجرائیه، توسط دفتر دادگاه صادر کننده رای، به مرد، انجام شود و در صورت عدم اقدام مرد، بر استرداد، ظرف 30 روز از ابلاغ اجرائیه، پرونده اجرای حکم، در اجرای احکام، تشکیل شده و حکم ورود به منزل، به تقاضای زن، توسط شعبه اجرا، صادر گردد. هزینه استرداد جهیزیه نیز شامل پرداخت نیم عشر اجرایی است.

برای مشاوره اجرای حکم استرداد جهیزیه

برای مشاوره اجرای حکم استرداد جهیزیه

 

یکی از دعاوی رایج در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه های خانواده، دعاوی استرداد جهیزیه است؛ از آنجا که اساسا، تهیه اثاثیه منزل، از مصادیق نفقه و به تبع، از وظایف و تکالیف مرد است، زنان می توانند، با توافق و در غیر این صورت، پس از گرفتن حکم استرداد جهیزیه، جهیزیه خود را مسترد نمایند.

هنگامی که زوجه، با گرفتن حکم استرداد جهیزیه، از دادگاه یا شورای حل اختلاف، قصد دارد، اثاث خود را از منزل همسر، استرداد نماید، باید این امر را بر اساس مراحل و نحوه اجرای حکم، انجام داده و اینگونه نیست که صرفا، با داشتن حکم دادگاه، مبنی بر استرداد جهیزیه، بتواند، شخصا، اقدام به این امر کند.

با توجه به تبعاتی که ممکن است، مسترد کردن جهیزیه به وسلیه حکم دادگاه، بدون طی کردن نحوه و مراحل اجرای آن، داشته باشد، در این مقاله، قصد داریم، در خصوص شرایط و نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه توضیح داده و مدارک و هزینه های مربوط به انجام این امر را ذکر کنیم؛ سپس، در خصوص اخذ حکم ورود به منزل و استرداد جهیزیه با مامور توضیح داده و یک نمونه رای استرداد جهیزیه با سیاهه را ارائه دهیم.

شرایط اجرای حکم استرداد جهیزیه

قبل از توضیح در خصوص شرایط و نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه، باید، اندکی در خصوص مفهوم استرداد جهیزیه و نحوه اقدام به انجام این امر، توضیح داده و پس از آن، به این دو پرسش که شرایط و نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه، چیست و چگونه است، پاسخ دهیم.

بحث استرداد جهیزیه، زمانی مطرح می گردد که زن، مالک اثاث منزل است؛ توضیح اینکه، گاهی مرد، علی رغم تکلیف قانونی خود، به پرداخت نفقه و تهیه اثاث منزل که از مصادیق آن است، به جهت اتکا بر عرف و سنت، از انجام این امر، خودداری کرده و زن، مطابق عرف، اثاثیه شروع زندگی مشترک را تحت عنوان جهیزیه، به منزل همسر خود آورده است.

با توجه به اینکه تکلیف انفاق و تهیه اثاثیه منزل، با مرد است، زنان، هر زمان که بخواهند، می توانند، اقدام به استرداد جهزیه خود، از منزل همسر نموده و پس از آن، مرد است که در این شرایط، موظف می باشد، اثاثیه منزل را تهیه کند تا بتواند، تمکین زن را بخواهد؛ چراکه اساسا، زندگی در منزل بدون وسیله، مقدور نیست.

استرداد جهیزیه، با ثبت دادخواست این امر، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و با استناد به سیاهه جهیزیه یا در صورت عدم وجود این مدرک، استناد به شهادت شهود، امارات موجود، نظیر فیلم و عکس و مواردی از این دست، ممکن است.

هنگامی که زن، به هر ترتیب، مالکیت خود را بر جهیزیه اثبات کرد، دادگاه، یا شورای حل اختلاف، اقدام به صدور حکم استرداد جهیزیه، می نماید. پس از صدور این حکم، زن می تواند، با طی کردن مراحل و نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه که در ادامه، توضیح خواهیم داد، نسبت به مسترد کردن جهیزیه خود، از منزل همسر، اقدام نماید.

 

با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که شرایط اجرای حکم استرداد جهیزیه چیست؟ باید گفت:

 زن، همچنان، مالک جهیزیه باشد.

 مال مورد جهیزیه، همچنان، در تصرف مرد باشد.

 مال مورد جهیزیه، همچنان، موجود باشد.

حکم صادره از دادگاه، در خصوص استرداد جهیزیه، قطعی شده باشد و 21 روز از آن، گذشته باشد.

 مرد، با توافق و علی رغم وجود حکم، حاضر به استرداد جهیزیه، نباشد.

 زن، صدور اجرائیه حکم صادره از دادگاه را از دفتر دادگاه صادر کننده رای، خواسته باشد و مرد، پس از گذشت 30 روز از ابلاغ اجرائیه، به آن، عمل ننموده باشد.

شایان ذکر است، زن، برای اجرای حکم استرداد جهیزیه، باید، دارای عقل و بلوغ بوده و رشید باشد؛ یعنی، اهلیت قانونی داشته باشد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص استرداد جهیزیه و روش هایی که برای انجام این امر، وجود دارد، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت حتما بخوانید مقاله، با همین عنوان، آمده، پیشنهاد می گردد.

حتما بخوانید: استرداد جهیزیه و روش های آن

نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه

صرف داشتن حکم قطعی دادگاه، مبنی بر استرداد جهیزیه، برای استرداد آن، کافی نیست و زن باید، این امر را بر اساس مراحل و نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه انجام دهد تا با تبعات قانونی عدم رعایت این مراحل، مواجه نگردد. نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه، به شرح زیر است: 

برای اجرای حکم استرداد جهیزیه، زن باید، پس از گذشت 21 روز از قطعی شدن رای، به دفتر دادگاه صادر کننده رای، مراجعه کرده و تقاضای صدور اجرائیه را داشته باشد. در این شرایط، دفتر دادگاه، اقدام به صدور و ابلاغ اجرائیه به مرد نموده و 30 روز به او، فرصت می دهد تا در این خصوص، تصمیمی اتخاذ کند.

در صورت عدم اقدام مرد، پس از صدور اجرائیه، زن باید، پس از گذشت 30 روز از ابلاغ اجرائیه، مجددا، به دفتر دادگاه، مراجعه کرده و به صورت کتبی، تقاضای ارسال پرونده به اجرای احکام را داشته باشد. سپس، با مراجعه به سایت نوبت دهی اجرای احکام، از شعبه اجرای احکامی که پرونده به آن، منتقل شده، نوبت اخذ کند و پس از مراجعه به شعبه اجرا، درخواست کتبی خود، مبنی بر صدور حکم ورود به منزل، با حضور مامور را داشته باشد.

بعد از اخذ حکم ورود به منزل، با حکم صادره، به کلانتری محل وقوع ملکی که جهیزیه در آن است، مراجعه کرده و با نشان دادن دستور ورود به منزل صادره از اجرای احکام، تقاضای همراهی یک مامور، جهت نظارت بر پروسه ورود به منزل و تهیه صورت جلسه از روند استرداد جهیزیه را داشته باشد و در نهایت، با همراهی مامور، اقدام به مسترد کردن جهیزیه خود نماید.

حتما بخوانید: استرداد جهیزیه با داشتن سیاهه و بدون آن

 

مدارک لازم برای اجرای حکم استرداد جهیزیه

 پس از توضیح در خصوص شرایط و نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص مدارک لازم، برای انجام این امر، صحبت کرده و بگوییم که مدارک لازم برای اجرای حکم استرداد جهیزیه، چیست. این مدارک، عبارتند از: 

حکم قطعی دادگاه.

اجرائیه صادره از سوی دفتر دادگاه که 30 روز از تاریخ صدور و ابلاغ آن، به مرد، گذشته است.

دستور اجرای احکام، مبنی بر استرداد جهیزیه، همراه با مامور و حکم ورود به منزل.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق، مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت بیشتر بخوانید مقاله، با همین عنوان، آمده است، به علاقمندان این موضوع، پیشنهاد می گردد.

دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق

 

هزینه اجرای حکم استرداد جهیزیه

از سوالات رایج در خصوص اجرای حکم استرداد جهیزیه، هزینه هایی است که در خصوص این امر، وجود دارد و این امر، عموما، در قالب این پرسش، مطرح می شود که آیا اجرای حکم استرداد جهیزیه، نیازمند پرداخت هزینه است و این هزینه ها، شامل چه مواردی می شود؟

هزینه اجرای حکم استرداد جهیزیه، صرفا، شامل پرداخت نیم عشر دولتی اجرای حکم می باشد. نیم عشر، یک بیستم ارزش خواسته، یعنی، مبلغی که زن، جهیزیه خود را به میزان آن، مقوم کرده است بوده و این نیم عشر، در واقع، هزینه خدمات اجرای حکم، توسط اجرای احکام است.

شایان ذکر است، پرداخت نیم عشر دولتی، برای اجرای حکم، صرفا، در خصوص اجرای حکم استرداد جهیزیه، مصداق نداشته و در سایر دعاوی نیز نظیر مطالبه مهریه و اجرای حکم آن یا اجرای حکم دعوای مطالبه وجه و مواردی از این دست نیز، باید، پرداخت شود.

حتما بخوانید: نمونه اظهارنامه استرداد جهیزیه

 

حکم ورود به منزل برای استرداد جهیزیه

پس از صدور دستور اجرای احکام، بر استرداد جهیزیه، زن می تواند، در تاریخ و ساعتی که توسط اجرای احکام، معیین شده، به محلی که جهیزیه در آن است، مراجعه کرده و اقدام به مسترد کردن تمامی اقلامی که در دادگاه، به عنوان جهیزیه خود، اثبات کرده است، نماید.

از آنجا که در مواردی، مرد، علی رغم وجود دستور اجرای احکام، مبنی بر استرداد جهیزیه، از اجرای این امر، خودداری می کند و اجازه ورود زن، به منزلی که اثاثیه، در آن است را نمی دهد، در اغلب موارد، هنگامی که جهیزیه، در منزلی که مرد مالک یا مستاجر آن است، قرار دارد، به تقاضای زن، اجرای احکام، حکم ورود به منزل را نیز، صادر می کند.

در این شرایط، در صورت ممانعت مرد از ورود زن به منزل، او می تواند، با کلانتری، تماس گرفته و پس از حضور مامورین، با حکم ورود به منزل، داخل در منزل مرد شده و اقلام جهیزیه خود را مسترد کند. در ادامه، در خصوص استرداد جهیزیه با مامور، توضیح خواهیم داد.

قانون استرداد جهیزیه

 

استرداد جهیزیه با مامور

هنگامی که زن، پس از ارسال پرونده به اجرای احکام ، تقاضای خود، مبنی بر صدور دستور اجرای حکم را تقدیم اجرای احکام می نماید، اجرای احکام، همراه با دستور خود، نامه ای را نیز خطاب به کلانتری محلی که نزدیک به محل استرداد جهیزیه است، صادر کرده تا به موجب آن، برای استرداد جهیزیه، در وقت و ساعت معین شده، به زن، ماموری برای همراهی در پروسه استرداد داده شود.

استرداد جهیزیه با حضور مامور، به این علت است که مامور، روند استرداد را صورت جلسه کرده، در صورت درگیری های احتمالی، اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و به طور کلی، امنیت روند استرداد جهیزیه را تامین نماید؛ چراکه در اغلب موارد، انجام پروسه استرداد، با درگیری و فحاشی، همراه می شود و افراد، نیاز به صورت جلسه ای داشته تا به موجب آن، در صورت تصمیم بر شکایت از ضرب و جرح، فحاشی و غیره، نسبت به این امر، اقدام کنند.

دادخواست استرداد جهیزیه

 

نمونه رای استرداد جهیزیه با سیاهه

یکی از مهم ترین مدارکی که زن، به موجب آن، می تواند، به راحتی، مالکیت خود را بر جهیزیه اثبات کرده و به موجب حکم دادگاه، اقدام بر استرداد جهیزیه خود نماید، سیاهه جهیزیه ای است که توسط مرد و دو شاهد امضا شده و در حکم یک سند عادی است. در زیر، یک نمونه رای استرداد جهیزیه با سیاهه را خدمت خوانندگان محترم، ارائه خواهیم کرد: 

 

 

علاقمندان به دانلود نمونه رای استرداد جهیزیه با سیاهه می توانند، از طریق لینک زیر، اقدام کنند.

 

نمونه رای استرداد جهیزیه با سیاهه


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 332KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

هنگامی حکم استرداد جهیزیه، صادر می گردد، خوانده دعوا، می تواند، در صورت تمایل به اعتراض، در مهلت های اعتراض، نسبت به این امر، اقدام نماید که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند، مقاله زیر را مطالعه نمایند.

اعتراض به حکم استرداد جهیزیه

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اجرای حکم استرداد جهیزیه در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون اجرای حکم استرداد جهیزیه پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- شرایط اجرای حکم استرداد جهیزیه چیست؟

اینکه جهیزیه همچنان در تصرف مرد بوده و حکم صادره در خصوص استرداد جهیزیه قطعی شده باشد از جمله شرایط اجرای حکم استرداد جهیزیه است که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

2- مراحل و نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه چگونه است؟

مراحل و نحوه اجرای حکم استرداد جهیزیه صدور اجرائیه و عدم اقدام مرد به استرداد جهیزیه پس از گذشت 30 روز از صدور و ابلاغ اجرائیه به او و ارسال پرونده به اجرای احکام به درخواست زن می باشد که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- مدارک لازم برای اجرای حکم استرداد جهیزیه چیست؟

داشتن رای قطعی و اجرائیه صادره از شعبه اجرای احکام از جمله مدارک لازم برای اجرای حکم استرداد جهیزیه هستند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره اجرای حکم استرداد جهیزیه

برای مشاوره اجرای حکم استرداد جهیزیه

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *